Op dinsdag 15 november was ook de provincie Antwerpen aan de beurt voor een debat over het Generatiepact in de rangen van de SP.a. Al meer dan een uur vóór de aanvang van de vergadering hadden zowat vijftig vakbondsmilitanten en ontgoochelde ex-sp-a’ers post gevat.

Volgens Freya Van den Bossche liegt de vakbond. Wij hebben hier eens twee uitspraken van Freya in de media naast elkaar gezet. Daaruit blijkt duidelijk dat zij liegt. Ze geeft daarbij ook de reden: de vakbondsbasis om de tuin leiden.

De laatste twee weken berichten verschillende kranten en ook onze website regelmatig over de nieuwe linkerzijde binnen de SP.a. Maar waar staat SPa-Rood juist voor? Bij hun oprichting stelden ze een identiteitskaart op.

De rode socialisten van SP.a Rood, de groep in de SP.a die de stem van de arbeidersbasis vertegenwoordigt, heeft de wind in de zeilen. Gisteren werd de groep opgericht.

De regering heeft de vakbonden verleid tot praten over de uitvoering van het Generatiepact. Het is een valstrik. De regering wil tijd winnen en de beweging demobiliseren. Wij denken dat we enkel maar kunnen rekenen op een nieuwe mobilisatie voor de terugtrekking van het Generatiepact.

Veel militanten ter linkerzijde stellen zich momenteel de logische vraag: kunnen we in de SP.a nog iets gaan doen of niet? Wordt het geen tijd om links van de SP.a een nieuwe arbeiderspartij op te richten? Met toestemming van de diverse correspondenten publiceren we hier een e-maildiscussie over dit veel besproken onderwerp.

De SP.a afdeling Londerzeel is bekommerd om de teloorgang van de sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Daarom kan ze niet akkoord gaan met de maatregelen uitgevaardigd door de regering naar aanleiding van het eindeloopbaandebat, en dus ook niet met de houding van de SP.a top in deze. Hier volgt een motie die de SP.a van Londerzeel onlangs stemde.

In oktober staakten de cipiers van de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat. Tijdens een actie in de laatste week van de staking namen we van hen een interview af. Meestal stelt de pers dat ons land het slachtoffer is van een te zachtmoedig rechtssysteem. Toen het Antwerpse gevangenispersoneel ging staken, maakte de Vlaamse pers echter een collectieve draai van 180°. Niet langer werden de gevangenissen bevolkt door 'gedegenereerd tuig', maar door weerloze zielen wiens waardigheid en mensenrechten werden bedreigd door niemand minder dan de bewakers zelf.

Een groot deel van de SP.a-basis (militanten, leden, kiezers) kan zich volstrekt niet vinden in de liberale maatregelen die de SP.a-leiding wil doordrukken met het ‘Generatiepact’. Die basis vindt dat een socialistische partij veel meer het standpunt van de vakbond moet vertolken in de politiek. De groep SPa Rood geeft nu binnen de partij concreet vorm aan die mening. Wij publiceren hier hun oproep en kritiek op de eenzijdige visie die Vande Lanotte & co de wereld insturen.

De arrogante houding van Vande Lanotte is bij veel socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. De actie van ABVV-militanten, gesteund door Jef Sleeckx, aan het congres van SP.a heeft iets losgemaakt. Hier kan je de reactie van een gechoqueerd SP.a-lid lezen.

We publiceren een lange reeks foto’s die een sfeerbeeld geven van de nationale manifestatie tegen het 'Degeneratiepact', startend in het station van Gent via Brussel Noord tot de aankomst in Brussel Zuid.

Volkswagen Vorst is reeds aan haar vierde stakingsdag toe op nauwelijks één maand tijd. Hieronder leest u hoe en waarom de arbeiders van VW op 28 oktober meededen.

Als een dronken straatvechter vraagt deze regering - door haar arrogantie om ook maar iets in het Degeneratiepact te wijzigen - om een pak slaag. Wel, dat pak slaag kan ze krijgen. Het komt eraan zetten. Dat werd vrijdag duidelijk op de betoging in Brussel.

Veel Vlaamse kinderen zouden alleen naar de tandarts gaan wanneer het écht noodzakelijk is. Preventieve tandartsbezoeken, die ook gewenst zijn tijdens de periode dat de melktandjes eruit komen, worden tot een minimum beperkt. Dit berichtte de VRT-nieuwsdienst onlangs. Opvallend is dat vooral bij armere gezinnen kinderen niet vaak genoeg naar de tandarts gaan.

Reeds in 1984 circuleerde in bepaalde werkgeverskringen een document waarin op grond van het recht op arbeid werd gepleit voor een bestraffing van stakingsposten. Meer dan twee decennia later probeert de rechtervleugel van de VLD deze doelstellingen te realiseren. Patrick Humblet van de Vakgroep Sociaal Recht aan de Universiteit van Gent, legt in deze opiniebijdrage de nieuwe demarches tegen stakerspiketten op het rooster.

Een van de weinige intelligente observaties in de Morgen van de afgelopen weken was de vaststelling van Gunter Pauli dat er een horizontale barst in de SP.a aan het ontstaan is tussen top en basis. Deze barst wordt nu snel wijder.

Het Generatiepact van de regering is geen pact tussen de generaties maar integendeel een wig tussen de generaties. Oudere werkers worden op de arbeidsmarkt in concurrentie gebracht met jongeren. Daardoor zullen onze arbeidsvoorwaarden verder degenereren. Polen is blijkbaar het nieuwe ‘sociale’ model voor Europa. En dat maakt veel werkende mensen woest.

Vonk publiceert actiemateriaal voor de staking. Onze affiche voor de algemene staking hangt al in verschillende steden, scholen en bedrijven. Net zoals op 7 oktober verdelen onze militanten een pamflet met een klare politieke boodschap en eisen. Tegelijk reiken we syndicale militanten extra argumenten aan en een strategie om de strijd vooruit te brengen.

Enkele syndicale leiders (o.a. Rohnny Champagne van ABVV Metaal Limburg en Raf Wouters van ACV Transcom) lanceerden een oproep om zaterdag te gaan werken. Op die wijze willen ze de verloren productie opvangen “want we staken tegen de regering en niet tegen de werkgevers”. Aanvankelijk leidde deze oproep tot grote hilariteit maar later tot grote woede bij de vakbondsbasis.

Het ‘Generatiepact’ is geen eerbaar compromis. Het verdient de bijnaam van ‘Degeneratiepact’ want het is een van de meest verstrekkende aanvallen op de werk- en leefvoorwaarden van de overgrote meerderheid van de bevolking. Stephen Bouquin (arbeidssocioloog aan de universiteit van Amiens) en Nick Deschacht (econoom aan de VUB) onderwerpen de regeringsmaatregelen aan een kritische analyse.

In De Morgen van dit weekend werd het charmeoffensief tegenover de vakorganisaties geopend. Maar zo simpel ligt het niet. Syndicalisten zijn woedend op stakingbreker De Morgen. We publiceren hier een opiniestuk van Bruno Verlaeckt, voorzitter van de Algemene Centrale (ABVV) Antwerpen-Waasland.

“Er dreigt een horizontale barst binnen de SP.a”, schreef De Morgen dit weekend. Zo kreeg Jef Sleeckx bijvoorbeeld nogal wat bijval naar aanleiding van de oproep die hij verspreidde aan het congres van SP.a. We publiceren hier een brief van een syndicalist die “de partijleiding duidelijk wil maken dat we deze houding niet langer slikken”.

Wie niet leert uit het verleden, is gedoemd dezelfde fouten te herhalen. De arbeidersbeweging heeft in haar lange strijd tegen de kapitalistische uitbuiting al veel ervaring opgedaan. Uit die ervaring trekken we lessen om onze strijd beter te organiseren. We geven hier een overzicht van historische stakingen.

Vorig jaar al publiceerden we dit meesterwerk met bijgaand inleidend artikel. Wegens de huidige periode van opeenvolgende nationale stakingen bieden we het graag opnieuw aan. Een vakbondsmilitant die bereid is te kijken over het muurtje van zijn of haar werkplaats, zal in dit boek van de socialistische leidster Rosa Luxemburg zijn/haar gading vinden.

In alle delen van het land breken spontane stakingsacties uit. Soms gekleurd met lokale eisen, maar allemaal rond één centraal thema: we zijn de sociale afbraak en de sociale onveiligheid beu! Wat er nu gebeurt, is niet meer gebeurd sinds de staking van ’60-’61 en de grote septemberstaking van de openbare diensten in 1983. Maar niets mag aan het toeval worden overgelaten: tot in het kleinste atelier moet er de komende week actie worden gevoerd voor de staking en de betoging van 28 oktober!

Gisteren voerden syndicalisten van de Algemene Centrale (ABVV) een symbolische actie in Antwerpen Zuid. Wat opvalt is niet alleen hun woede tegen de regering en het patronaat, maar vooral ook tegen de SP.a-leiding. “Van Verhofstadt moet je niet anders verwachten. Maar de socialisten, dat is pas erg.”

De druk van onderuit is gisteren doorgestoten tot in de 'parlementen' van het ABVV en het ACV. Het Generatiepact is er onverteerbaar verklaard. Een nieuwe algemene staking met een nationale betoging komt er op vrijdag 28 oktober. Deze keer in gemeenschappelijk vakbondsfront. Een mooie overwinning van de achterban. De regering geraakt nu meer en meer geïsoleerd.

Er heerst onrust op de werkvloer. Spontane stakingen breken sinds een week her en der uit. Het is duidelijk waarom. Met het Generatiepact zal het brugpensioen op 58 jaar snel tot het verleden behoren en moeten we opnieuw enkele van onze sociale verworvenheden inleveren voor de winsten van het patronaat.

Ondanks de grote technische en wetenschappelijke vooruitgang en de stijging van de productiviteit slaagt de economie er niet meer in om deze verwezenlijkingen om te zetten in een verbetering van de levenskwaliteit. Het economische systeem overleeft niet meer op rationele basis maar door gebrek aan een uitdager, een alternatief. Deze situatie kan enkel voortbestaan door de actieve medewerking van de sociaal-democratie.

Tweehonderd militanten delegees en secretarissen van het ABVV voerden actie aan het SP.a congres gisteren in de Grenslandhal te Hasselt. De congresgangers liepen spitsroeden tussen een dubbele haag van vakbondsruggen. De oneliner waarmee Johan Vande Lanotte meende te moeten reageren ("wie zijn rug naar links draait, kijkt naar rechts") toont dat hij het nog steeds niet begrepen heeft. Maar dat komt wel. Links organiseert zich in de Sp.a.

Rond 5 uur ‘s morgens trokken ABVV-delegatie wegblokkades op in het industriepark te Wilrijk in Antwerpen. De sfeer zat er meteen goed in. Vaatjes met kampvuur werden op de kruispunten gezet en arbeiders gebruikten zelfs hun eigen wagens om de weg te blokkeren.

Alle media tegen, alle partijsecretariaten (inclusief SP.a en PS) tegen, de grootste vakbond van het land die ter elfder ure 140.000 euro uitgeeft om een anti-stakingscampagne te voeren, zelfs een deel van het ABVV-kader dat maar matig of lauw reageert. Ondanks alle molenstenen die de staking klein moesten houden is ze een enorm succes. Als het establishment meent dit signaal te moeten negeren (zoals gesuggereerd wordt op de voorpagina van De Standaard van 7 oktober) dan speelt zij met vuur. Deze samenleving kraakt in al haar voegen.

In de vroege ochtendmist gingen we met enkele kameraden onze steun betuigen aan het piket van Agfa-Gevaert in Mortsel. Een grote groep ABVV-militanten was reeds lang paraat. Tegen de richtlijnen van hun vakbondsleiding in, waren ook de ACV-militanten goed vertegenwoordigd. We interviewden zowel de rode als de groene hoofdafgevaardigde.

Brussel is niet alleen een stad die ambtenaren in ministeries tewerkstelt. De arbeidersklasse in de voedingsindustrie, de metaal, de handel en het openbaar vervoer heeft vandaag haar stempel op de stakingsdag gedrukt.

Vanaf 7u deze ochtend organiseerden militanten van het ACOD piketten aan de drie ingangen van de Vrije Universiteit Brussel. Ze kregen daarbij de steun van enkele studenten en van het lokale schoonmaakpersoneel dat er in onderaanneming werkt.

Het ABVV heeft onder sterke druk van haar achterban een oproep gedaan voor een algemene staking op vrijdag 7 oktober. Het ACV doet dan niet mee, maar dreigt ook met een staking op maandag 10 oktober. De krachtmeting is ingezet rond het brugpensioen en de sociale zekerheid.

Het eindeloopbaandebat is één groot bedrog. De activiteitsgraad waarover zo hoog wordt opgegeven, is een valse parameter. Zoals steeds gaat het hier over het verhogen van de uitbuitingsgraad van de arbeid.

Het ABVV van Antwerpen nam begin september het initiatief voor een militantenvergadering over het brugpensioen. Een goede stap die overal in het land zou moeten nagevolgd worden. Want de vakbondsleiders mogen in geen geval beslissingen nemen zonder de basis te raadplegen. Ook de centrales van de openbare diensten moeten hierbij betrokken worden. De boodschap van de mensen op de vloer is ondubbelzinnig. Het standpunt van de top laat te wensen over. Dit kan je opmaken uit ons verslag.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken