Het moest ervan komen. Na maandenlange provocaties, speldenprikken en aanvallen van de bazen tegen het brugpensioen, de koopkracht en de arbeidsorganisatie is er een einde gekomen aan het geduld van de vakbondstop. Het geduld van vele arbeiders en bedienden was echter al lang op.

Het cordon sanitaire is in versneld tempo aan het afbrokkelen. Een nieuw conservatief blok is in aanbouw. En daar heeft het patronaat wel oor naar.

De spontane staking van het personeel van de Belgium Refining Corporation kan uitlopen op een testcase voor de hele petrochemische sector. De directie weigert er de bestaande CAO toe te passen op de vooravond van de onderhandelingen voor een nieuwe sectorale CAO. Wij gingen praten met het piket.

Het ongenoegen stapelt zich op. In dit laatste deel van onze vooruitzichten, geschreven in september, analyseren we hoe het ongenoegen en de toenemende contradicties zich weerspiegelen in de vakbonden en de sociaal-democratie. Zowel de leiding van het ABVV als de leiding van SP.a kunnen hun malaise nog moeilijk toedekken.

De Post staakt tegen het uitblijven van de beloften uitgestippeld in hun CAO. Bovendien heerst er veel ongenoegen over de Georoute. De liberalisering brengt grote haast in hun leven.

Vandaag doet het hof van cassatie een uitspraak in de zaak tegen het Vlaams Blok. Daarom gaan in enkele steden acties door. Goed initiatief. De kijvende toon van veel initiatiefnemers zal ons nochtans niet verder brengen. En wat met dat schaamlapje voor de ‘democratische partijen’?

Begin 2004 brachten we onze vooruitzichten voor het socialisme in België uit. Met ons document ‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’ verdiepen we deze analyse over de toestand van het Belgische kapitalisme. In dit eerste deel tonen we hoe verrijking en verarming twee zijden van eenzelfde medaille zijn, hoe het ‘economisch herstel’ samengaat met een aanval op de levenstandaard van de werkende klasse.

Dinsdagochtend 19 oktober werden de veiligheidsdiensten in de Antwerpse haven gealarmeerd vanwege een “radioactieve container op kaai 913”. Op hetzelfde moment is de Amerikaanse 1st Armored Brigade bezig met grote militaire transporten via de haven. Geen toevallige samenloop van omstandigheden.

De kalender van het sociaal overleg brengt de verhoudingen tussen arbeid en kapitaal terug op de voorgrond. Hoewel iedereen liever spreekt over ‘sociale partners’. Hoewel de communautaire heibel de aandacht verplaatst. Maar het patronaat kan niet braaf zwijgen na een eis van arbeidsduurverlenging. En de syndicale beweging kan ook niet een autistische toeschouwer zijn. Tijd om een gepaste strategie en tactiek te ontwikkelen. Wij doen een voorstel.

In dit artikel gaan we op zoek naar de 'look & feel' van 22 miljoen euro, het bedrag dat Jan Coene op drie jaar tijd uit Picanol zoog. Maar wat blijkt? De marxistische methode schiet tekort. Hiervoor moet je een andere opvoeding genoten hebben.

Het brugpensioen is voor vele oudere arbeiders of bedienden de enige manier om vroegtijdig te ontsnappen aan de ondermijnende werkdruk en de stress. Het patronaat wil het brugpensioen graag afschaffen of de leeftijd wanneer men er recht op heeft verhogen. De regering blijkt te kiezen voor een zachtere aanpak. Maar is het doel verschillend?

De regering beweert de begroting in evenwicht te hebben zonder pijnlijke ingrepen. De woorden van Vandenbroucke zeggen echter al genoeg: “Geen opslag!” De Witte Woede betoogt op 21 oktober en toont hoe alle arbeiders en bedienden moeten reageren op de besparingen, namelijk door te eisen wat ons toekomt.

Het opstappen van ABVV-voorzitter De Vits kreeg half september een pijnlijk vervolg. Veel syndicalisten keken verbouwereerd toe hoe de leiding ging bakkeleien over de post van algemeen secretaris. We werpen een blik op dit bureaucratische conflict.

Volgens het Van Dale nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal is een marionet een pop uit een poppenspel die van boven af door middel van draden wordt bewogen; die zonder eigen wil doet wat anderen hem laten doen. Dergelijke omschrijving vertelt heel goed het verhaal van de nachtvluchten, waarbij DHL aan de touwtjes trekt en iedereen lustig in het rond danst.

Veel antiracisten hebben na de resultaten van 13 juni de pijnlijke vaststelling moeten maken dat de overheersende campagnes tegen uiterst rechts onmachtig zijn. Dit langs beide kanten van de taalgrens. Deze studie belicht een heel andere aanpak van de strijd tegen racisme en uiterst rechts, binnen maar ook buiten het bedrijf. In schril contrast tot de moraliserende en ‘democratische’ aanpak die eigen is aan veel linkse groepen, is deze benadering gesteund op klassenstrijd en klassenbewustzijn.

Het patronaat heeft deze zomer veel proefballonnetjes opgelaten die de mensen ongerust en kwaad hebben gemaakt. De herinvoering van de 40-urenweek is er zo een. Wij zetten dit voorstel en de patronale manoeuvres hier rond even tegen het licht.

Binnenkort starten de onderhandelingen over het nieuwe IPA tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Het patronaat legt alvast zware eisen op tafel, zoals de 40-urenweek.

Begin juli kregen werkloze jongeren een brief van de Rijksddienst voor Arbeidsvoorziening waarin ze uitgenodigd worden voor een gesprek over hun situatie. Het lijkt een vriendschappelijk uitnodiging maar vergis je niet: het is het begin van een onverbiddelijke jacht op werklozen. Lees meer in dit artikel.

Op zondag 18 juli overleed Albert Faust, algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde en voorzitter van de Brusselse Intergewestelijke. Wij brengen hem een laatste groet en schetsen het kleurrijke personage dat de syndicale beweging verloren is.

De vestiging van de multinational BASF aan de Schelde in Antwerpen is het grootste chemische bedrijf van België. Enkele weken na de sociale verkiezingen kondigde de directie aan dat BASF Antwerpen 10 procent ‘efficiënter’ moet produceren. We interviewden hierover een arbeider van BASF.

De politici lopen al warm voor een nieuwe communautaire boksmatch. “Wij kunnen hier niet achterblijven”, zal SP.a-voorman Frank Vandenbroucke gedacht hebben, en hij lanceerde ineens een voorstel dat de huidige staatshervorming langs rechts voorbijsteekt: de Vlaams-Waalse splitsing van het budget voor de werkloosheidsuitkeringen. Zijn verwoording van deze patronale eis bracht echter serieuze beroering binnen de rangen van de partij, met uitlopers tot aan de top.

Veel mensen waren verbijsterd bij het horen van de verkiezingsuitslag. Is de opmars van het Vlaams Blok dan echt niet te stuiten? Wanhopige linksen pleiten al voor de opname van het Blok in de regering. Wanhoop is nochtans zelden een goede gids.

Na een schitterende overwinning slechts een jaar geleden moet paars nu een zware nederlaag slikken. Het zwarte kwik in de electorale thermometer is voor de twaalfde keer gestegen in Vlaanderen. Het Vlaams Blok behaalt haar hoogste score ooit en het cordon sanitaire wordt openlijk in vraag gesteld. En ondertussen stapelen communautaire donderwolken zich op boven de Wetstraat...

Begin mei kondigden de vakbonden een staking aan voor 19 mei in de grote winkelketens. De Federatie van Distributiebedrijven (Fedis) wil immers de openingstijden van de winkels verlengen. Het patronaat gaf echter al toe voor de strijd gestreden was. Een interview over deze overwinning met Georges Seclef en Benny Willems, beiden BBTK-secretaris te Antwerpen.

Met onze reeks artikels ‘Het leven zoals het is’ willen we via interviews tonen dat leven onder het kapitalisme voor veel mensen geen lachertje is. Ellen is al jaren werkloos, maar ze klust wat bij in het zwart. Volgens de heersende ideologie is ze dus eigenlijk een profiteur.

Het Vlaams Blok bracht zichzelf de afgelopen weken herhaalde malen in opspraak door het gewelddadige en criminele gedrag van haar mandatarissen. Het loont de moeite deze feiten de komende twee weken nog eens extra in de verf te zetten. Vonk bracht daarom samen met www.antifa.netwww.antifa.net een website on line over het gewelddadige palmares van het Vlaams Blok.

“Awel, ik geef er nog een lap op.” Dat is wat Rob Verreycken, Vlaams Blok-gemeenteraadslid te Antwerpen, gedacht moet hebben toen hij vernam dat zijn partijgenoten-gemeenteraadsleden in Dilsen-Stokkem en Sint-Gillis-Waas het nieuws haalden met het dealen van drugs en het wild om zich heen schieten in cafés.

Er is dringend nood aan een gedegen studie over de relatie tussen het Vlaams Blok lidmaatschap en criminaliteit (Marion Van San, waar ben je?). Op enkele weken tijd zijn de gemeenteraadsleden van extreem-rechts er namelijk in geslaagd de slogan ‘Minder misdaad, meer Vlaanderen’ om te zetten in een campagne voor meer Vlaamse misdaad. Heeft het arme Vlaams Blok gewoon pech of is er meer aan de hand?

Enkele maanden geleden werd een plaatselijke afdeling van een Vlaamse overheidsinstelling geconfronteerd met een vraag van de directie dat elk personeelslid over zijn mailbox de volledige inzagerechten zou geven aan zijn directe overste.

Tijdens de sociale verkiezingen kiezen zo’n 1,4 miljoen werknemers zo’n 50.000 vertegenwoordigers in 6.000 Comité’s ter Preventie en Bescherming van de Werkplaats en in 3.000 Ondernemingsraden. Volgens de vakbonden een ware hoogmis in sociale democratie. Aangezien wij niet echt voorstander zijn van uit de lucht gegrepen rituelen, is het de moeite waard om even stil te staan bij het democratische gehalte van de sociale verkiezingen in ons land.

Reality TV is al een tijdje in. Met onze nieuwe reeks artikels ‘Het leven zoals het is’ willen we via interviews tonen dat leven onder het kapitalisme voor veel mensen geen lachertje is. Bijvoorbeeld voor alleenstaande ouders.

Hoogstwaarschijnlijk zal het Vlaams Blok weer scoren bij de volgende verkiezingen. Is de bruine pest dan niet te stoppen? En staat het fascisme voor de deur? Volgens ons is er wel degelijk een remedie, maar dat is zeker niet op mekaar beginnen kloppen zoals onlangs op een betoging tegen het NSV...

De rechterzijde binnen het ABVV probeerde de linkse, democratische vakbondswerking van ACOD Onderwijs Antwerpen teniet te doen. De acties van de militanten slaagden er echter in een eerste slag thuis te halen. Dit verhaal is van belang voor elke syndicalist die voor een democratische vakbondswerking is.

Op 1 april betoogde de sociale sector met 20.000 mensen in Brussel, de zoveelste actie in de afgelopen maanden. Er wordt gesproken van een nieuwe Witte Woede. We interviewden een delegee van de bediendenvakbond BBTK over deze mobilisaties en de mensonwaardige toestanden in de sector.

Op 26 maart had in Oostende de provinciale Vlaams Blok-verkiezingsmeeting plaats in de zaal Ten Stuyver met Filip Dewinter als spreker. Op initiatief van Vonk Oostende, die alle progressieven had opgeroepen, werd een protestactie gehouden.

Mia De Vits heeft ontslag genomen als voorzitter van het ABVV. Ze gaat de lijst van de SP.a trekken voor de Europese verkiezingen. Voor haar ontslag geeft ze verschillende redenen. Wij denken dat het drogredenen zijn. Haar vlucht weg van de ABVV-top duidt op een politieke en strategische impasse in de vakbond. Lees onze analyse.

Op 20 maart betogen de vakbonden in Oostende om het regeringsconclaaf socialer te tinten. Ondertussen broeit er vanalles onder de oppervlakte van de sociale strijd. Tijd om enkele zaken op een rijtje te zetten.

België is weer eens wereldnieuws geworden met het begin van het proces van Marc Dutroux in Aarlen. Maar waar draait dit proces allemaal om? Hierop geven we in een reeks artikels een antwoord. Vandaag starten we met de vraag wie Dutroux is en waarom hij is wie hij is.

In dit laatste deel van onze vooruitzichten voor België analyseren we de toestand van de belangrijkste progressieve krachten: de linkse partijen, de vakbonden en bewegingen zoals de antiglobalisten en het verzet tegen de oorlog. Tijdens de jaren ’90 is de linkse leiding aanzienlijk naar rechts opgeschoven. Nu de heersende klasse een groot offensief inzet, is de linkerzijde onvoorbereid, hoewel zich in de maatschappij een duidelijke verlinksing voordoet, in de eerste plaats onder de jongeren. Het marxisme is actueler dan ooit.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken