De slecht draaiende economie laat een ravage achter op de arbeidsmarkt. In de laatste vier maanden verloren dagelijks gemiddeld honderd arbeiders en bedienden hun baan. De vakbonden bieden weinig steun aan delegees, hoewel het potentieel voor een grote beweging voor jobs wel degelijk bestaat.

Terwijl de media melden dat Bagdad gevallen is en de Amerikaans-Britse militaire suprematie op het terrein afdoende bewezen werd, blijven nog steeds nieuwe legereenheden toestromen. Ook via Antwerpen. De syndicale boycot moet NU geactiveerd worden.

Hier vindt u de recentste update van de ondertekenaars van de oproep voor een syndicale boycot van de wapentransporten. De ondertekeningen werden gerangschikt in de volgorde dat ze bij ons zijn aangekomen. Ondertussen heeft het ABVV West-Vlaanderen ook een standpunt ingenomen voor zo'n boycot van de transporten en vraagt het de federale leiding om deze op Europees vlak te organiseren in samenwerking met het Europees Vakverbond. Even opmerkelijk is dat verschillende voltallige delegaties de oproep hebben besproken in de laatste dagen en hem ook ondertekenen zoals in de Esso raffinaderij, bij Totalfinaelf, bij Oneon NV in Ranst en bij Electro-Nite.

Een opmerkelijke bijdrage aan de laatste betogingen tegen de oorlog in Irak zijn de wagens met soundsystem die in de betogingen talloze jongeren rond zich verzamelen en voor een spontane en enthousiaste sfeer zorgen. "Wij hebben geen woorden nodig om ons protest te uiten", wordt er dan gezegd, "voor ons volstaat de muziek". Dit is een op het eerste gezicht spontane uitdrukking van de embryonale staat van de anti-oorlogsbeweging, die weliswaar sympathiek overkomt, maar ook zeer veel beperkingen inhoudt. En daar moeten we ons bewust van zijn.

Vorige week lanceerden verschillende ACOD-militanten een oproep om de zeeloodsen te ondersteunen met een syndicale boycot van de wapentransporten. Gust Haverbeke, gewestelijk secretaris ACOD Limburg, was een van de eerste ondertekenaars van deze oproep. Wij spraken met hem daarover.

Op donderdag 27 maart kwam het Vlaamse Bureau van het ABVV bijeen. Op de agenda stond de syndicale boycot van de oorlogstransporten. Het besluit van deze bijeenkomst is mijlenver verwijderd van de verwachtingen van vele leden van de rode vakbond. Maar de strijd in de vakbeweging is verre van beslecht. Ondertussen geven wij een eerste analyse van het vakbondsstandpunt.

Dit is het officiële standpunt van het Vlaamse ABVV over de oorlogstransporten. Een kritische analyse vindt u verder op deze site. Indien u net zoals ons verontwaardigd bent over dit standpunt raden wij u aan rechtstreeks naar Xavier Verboven, Intergewestelijk secretaris van het ABVV, te bellen op het vermelde nummer.

Een rustige maar geëngageerde fietstocht naar de Oostendse luchthaven eindigde eergisteren in een eerste heuse poging om de militaire transporten te belemmeren. Een zeventigtal actievoerders aan de luchthaven blokkeerden eerst het toegangshek naar de landingsbaan waarlangs de ‘refuelling’ van de vliegtuigen gebeurt. Met fietsen, spandoeken en een sit-in werd deze toegang een paar uur lang versperd.

Gisterenavond 27 maart werd in Gent opnieuw betoogd tegen de oorlog in Irak. Aanvankelijk leek de opkomst mager uit te vallen, maar uiteindelijk stapten toch zo’n duizend mensen op van aan het Zuid naar de Vrijdagsmarkt.

Onlangs werd Pierre Carette, kopstuk van de terroristische organisatie CCC (Cellules Communistes Combattantes, of in het Nederlands, Strijdende Communistische Cellen) na zeventien jaar opsluiting vrijgelaten. Hebben acties zoals die van het CCC iets gemeen met de ideeën en opvattingen van Marx en Lenin? Wie heeft er uiteindelijk baat bij een terreurcampagne zoals die van de CCC? Om daarop te antwoorden gaan we even terug in de tijd, meerbepaald de dag waarop de CCC voor het laatst een bomaanslag pleegde.

De chauffeurs van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn hebben op vrijdag 7 maart het werk voor 24 uur neergelegd. Slechts één op de drie bussen in West-Vlaanderen reed uit. Ook de kusttram reed de hele dag niet. Ze protesteerden daarmee tegen de gebrekkige communicatie binnen het bedrijf.

Afgelopen zondag leek het dat de Amerikaanse wapentransporten via België dan toch zouden worden tegengehouden. Ministers Michel en Flahaut beweerden dat er geen militair materieel meer verscheept kon worden naar de Golf aangezien de VS ten strijde trekken zonder VN-mandaat. De premier floot hen echter terug.

De vermeende corruptie en de normvervaging bij de Antwerpse stadsdiensten vraagt om een analyse die dieper graaft dan een verhaal over goeden en slechten, witte ridders, ‘typisch Antwerpse toestanden’ of ‘gebrek aan leiderschap’. De huidige malaise is het trieste sluitstuk van een structurele crisis die nu reeds twintig jaar aansleept.

Het voorbije weekend bleef het overgrote deel van de Antwerpse bibliotheken gesloten. Het personeel ging in staking tegen de besparingen die nu al maandenlang worden opgelegd aan het volledige stadspersoneel. Aan de centrale bibliotheek aan de Lange Nieuwstraat verzamelden zo’n 35 personeelsleden uit de verschillende gesloten vestigingen.

Het komt frustrerend langzaam op gang, maar het syndicale protest tegen de oorlog krijgt dan toch stilaan vorm. Vonk blijft hardnekkig op die ene nagel slaan: enkel de georganiseerde arbeidersbeweging kan de helse oorlogsmachine tot stilstand brengen.

Met deze en andere, meer klassieke kreten onthaalden een dertigtal actievoerders de Antwerpse gemeenteraadsleden op dinsdag 11 maart. De provinciegouverneur heeft immers in een rondschrijven een verbod uitgevaardigd op acties tegen het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger en dat verbod zou gestemd worden in de gemeenteraad.

De ACOD sector Lokale en Regionale Besturen regio Antwerpen wil dat het syndicaal verzet tegen de oorlog een veel duidelijker profiel krijgt dan tot nu toe het geval was. ACOD-LRB secretaris Guy Lauwers zal via de structuren van het ABVV een motie in die zin voorleggen

De liberalen wringen zich in alle bochten om hun paars-groene coalitie bij elkaar te houden. De geplande Amerikaanse invasie van Irak maakt het hen echter niet gemakkelijk. Zeker niet met oorlogstransporten in de achtertuin. Het zou een koud kunstje moeten zijn voor socialisten en groenen om het thema van de oorlog om te zetten in een klinkende overwinning.

Op zaterdag 1 maart probeerden ongeveer 150 mensen in Melsele geweldloos te protesteren tegen de militaire transporten door ons land met als bestemming de Golf. Het protest werd echter in de kiem gesmoord alvorens het kon beginnen. De methoden van de politie daarbij waren zeer kwestieus en de organisatoren overwegen dan ook om klacht in te dienen.

Gisteren is Pierre Carette, de leider van de CCC, vrijgelaten. De repressie die hij heeft doorstaan, is zeker en vast schandalig en buiten proportie. De media maken van hem echter een voorvechter van het communisme. Is Carret een marxist-leninist zoals hijzelf beweert te zijn? Wij citeren hier Lenin zelf.

Ons blad en onze website namen de afgelopen maanden het voortouw in het protest tegen de Amerikaanse wapentransporten via ons land. ‘Shipspotting’ heeft nu zijn eerste doel bereikt: de medeplichtigheid van België in de oorlog zichtbaar maken. Nu komt het erop aan de tweede en de derde stap te zetten: shipstopping en… warstopping. Maar hoe?

Binnen enkele maanden zijn het alweer verkiezingen. Alle partijen zijn begonnen aan hun verkiezingscampagnes. In dit artikel zetten wij al kort onze balans van paars-groen uiteen en komen we tot een eerste standpuntbepaling. Verdere analyse en uiteenzetting van ons standpunt volgt in latere artikels.

Overweldigend! Daarover was iedereen het eens op de betoging verleden zaterdag 15 februari in Brussel. Hier volgt een kort verslag en analyse. Tegelijk willen wij waarschuwen voor bepaalde gevaren. Massa-actie, hoe groot ook, lost op zichzelf niets op. Zonder een duidelijke visie op de rol van de VN en het Europese imperialisme rond de as van Frankrijk, Duitsland en België kan deze beweging schipbreuk leiden.

Dit is een persbericht van het Forum voor Vredesactie, de vredesorganisatie die bekend is van onder andere Bomspotting en samen met ons aan de basis ligt van het Antwerps Platform tegen Oorlog. Dit platform organiseerde de betoging van 12 februari tegen het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger.

Acties tegen de nakende oorlog volgen elkaar op. Tweeëntachtig procent van de bevolking spreekt zich uit tegen de oorlog van Bush en 67 procent zegt zelfs tegen een oorlog te zijn indien de VN het licht op groen zetten. Toch lijken Bush en zijn kompanen door te willen zetten. Daarom roepen wij op voor een scholierenstaking de dag dat de oorlog uitbreekt en een algemene staking van de werkenden.

De afgelopen weken bracht onze website intensief verslag uit van de militaire activiteiten in de Antwerpse haven en de luchthaven van Oostende. Sommige verslagen verschenen op de site terwijl de militaire actie nog bezig was. Onze spotters slaagden er enkele keren in een militaire installatie van binnenuit te beschrijven.

‘Dit is geen betoging maar een vreedzame optocht!’ klonk het nors bij de politieofficier aan de Noorderplaats. Ondanks het ongewenste politieadvies werd het toch wel een betoging woensdag 12 februari: een enthousiast en strijdbaar protest tegen het gebruik van de Antwerpse haven voor de militaire opbouw en oorlog tegen Irak.

Het Luikse staal wordt opnieuw bedreigd met een sociale ramp nadat Arcelor de beloofde investeringen niet wil uitvoeren. Christian Dubois werpt in dit artikel een kritische blik op de toestand van de staalnijverheid en hekelt ook de vaudeville van de rechtse en linkse politici. Ook tekent hij de krijtlijnen van een socialistisch alternatief.

SPT gemeenteraadslid Fabian Defraine in Tubeke (Waals Brabant) schrijft over de gevolgen van de hevige regenval een maand geleden in Wallonië. Hij legt uit waarom het klimaat niet de enige schuldige is. In sommige arbeiderswijken hebben sindsdien de bewoners een petitie gelanceerd om het ongecontroleerd bouwbeleid aan te klagen.

Met of zonder de Verenigde Naties wil meer dan twee derden van de Belgen geen oorlog tegen Irak. Dat staat opnieuw in de weekendeditie van de Franstalige krant Le Soir. Aan beide kanten van de taalgrens is het verzet even duidelijk.

Twee treinbestuurders uit Motherwell (Schotland) hebben geweigerd een vrachttrein te besturen die geladen was met munitie en vermoedelijk bestemd was voor de Britse troepen die momenteel naar de Golf gezonden worden.

Terwijl de Brusselse noordrand gek wordt van de nachtvluchten van DHL, wordt de Antwerpse zondagsrust verstoord door zware Amerikaanse transporthelikopters.

Om haar interne cohesie te versterken legde de regering ferme verklaringen af in het parlement. In geen geval worden er Belgische troepen gestuurd! Het is natuurlijk pathetisch te stellen dat ons land door deze ‘ferme’ beslissing niet deelneemt aan de oorlog, terwijl anderzijds de Antwerpse haven de komende maanden zal blijven fungeren als oorlogshaven. Maar er is meer!

Volgens informatie van De Standaard (18 januari 2003) zouden er tussen 16 en 19 januari helikopters arriveren in de haven van Antwerpen. De toestellen zouden opnieuw in elkaar gezet worden en naar Duitsland worden overgevlogen om ingezet te worden in de 'Joint Guardian' operatie in Kosovo.

Na burgemeester Willockx van Sint-Niklaas toonde ook de Antwerpse burgemeester Leona Detiège (SP.a) zich deze week verontwaardigd over het feit dat zij niet op de hoogte werd gesteld van wat er op het grondgebied van de Stad Antwerpen gebeurt.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 316 bis page 0011

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken