De anti-oorlogscomités die de afgelopen maanden onder impuls van Vonk werden opgericht en erin slaagden na enkele maanden aangehouden campagne rond het gebruik van de Antwerpse haven dit thema in de nationale pers te brengen, roepen iedereen op zondag te betogen in Brussel. De betoging begint om 14 uur en vertrekt aan het Noord-station (WTC).

Onze shipspotters kregen hem vandaag in de smiezen maar de eer gaat naar shipspotter Katelijn Hermans van het VRT-Journaal: De Tellus. We hebben dus gewacht tot na het avondjournaal om hem erop te gooien.

Morgen 16 januari zal de Lykes Explorer afmeren aan kaai 905 van HesseNoordnatie (Noordzeeterminal). Hij vervoert een lading met een oorlogsluchtje aan.

Terwijl de media gefixeerd zijn op de USNS Algol, is er mogelijks in alle stilte een tweede troepentransportschip Antwerpen binnengevaren. Het ontsnapte echter niet aan de aandacht van onze Shipspotters.

Het is nu duidelijk waarom de Verenigde Staten een voorliefde hebben voor Antwerpen als het erom gaat militaire goederen vanuit of naar Europa te verschepen. De Antwerpse havenautoriteiten - en met hen de Belgische regering – gaan plat op hun buik om de Amerikanen terwille te zijn.

De weigering van de St. Niklase burgemeester Freddy Willockx (SP.a) om extra politiebescherming te voorzien voor Amerikaanse militairen die in zijn stad verblijven om wapentransporten in de Antwerpse haven te begeleiden, heeft ons ‘Shipspotting’ dossier definitief in de media geworpen.

Op vrijdag 10 januari had een delegatie van de vredesbeweging (met daarin vertegenwoordigers van NCOS, Pax Christi, Oxfam, Vrede, CNAPD en het Antwerps Anti Oorlogscomité) een bijna twee uur durend onderhoud met minister van buitenlandse zaken Louis Michel.

Woensdag 8 januari voerde het Platform tegen de oorlog (de 150 organisaties die de anti-oorlogsmanifestatie van 17 november schraagden) actie aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Centraal in de actie stond het thema dat door dit blad en deze website in de anti-oorlogsbeweging is gebracht, namelijk het gebruik van de Antwerpse haven voor Amerikaanse oorlogstransporten.

De Beweging voor Syndicale Democratie, ontstaan uit het basisprotest tegen de ondemocratische afdanking van de Algemeen Secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, brengt een bulletin uit. Dit is het edito van de eerste uitgave, die eerstdaags verspreid wordt bij vakbondsmilitanten. Indien u een exemplaar wil ontvangen van dit bulletin, stuur dan een mail naar de redactie van onze website of contacteer een van onze militanten.

Dit is de analyse die het Coördinatiecomité van de Beweging voor Syndicale Democratie heeft gemaakt van het recentste ontwerp van Interprofessioneel Akkoord. Tegelijkertijd worden ook voorstellen uitgewerkt waarvan delegees op alle niveaus gebruik zouden moeten van maken.

“Wat ik nu begrijp is dat wij enkel en alleen maar economische wegwerpproducten zijn”, vertelde een verbitterde arbeidster van Philips Hasselt een paar uur na de aankondiging van de sluiting. Dat is de harde ervaring met het kapitalisme. Alles verwordt tot koopwaar.

We stelden deze vraag aan de ABBV-delegee Rudy Sohier van FCI Mechelen. Rudy Sohier ligt met zijn andere syndicale makkers aan de basis van het netwerk ‘Gedaan met Sluiten’, gelanceerd in de zomer van 2002 naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van het hoogtechnologische bedrijf.

In het Italiaanse klinkt het: “Nazionalizzare la Fiat, senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori”. In het Nederlands wordt dit dan: “Nationaliseer Fiat, zonder schadevergoeding en onder arbeiderscontrole”. Dat is de oproep die linkse delegees uit de automobiel- en metaalindustrie gegroepeerd rond het tijdschrift ‘La Nostra Voce’ (Onze Stem) verdelen in de vakbonden.

Naarmate het steeds duidelijker wordt dat een oorlog van de VS tegen Irak onafwendbaar is, en dat ondanks de wapeninspecties Bush onverminderd oorlogstaal blijft spreken, breidt de anti-oorlogsbeweging zich internationaal uit. Een kort overzicht van de wereldwijde protesten.

De gebeurtenissen in Borgerhout en het wansmakelijke vertoon van overheid en politiek zijn een uitdrukking van de diepe malaise waarin héél onze samenleving verkeert. De wijze waarop de media en daardoor ook een belangrijk deel van de publieke opinie omgaan met deze zaak, getuigt van moreel en ethisch verval. Dit moreel verval is echter geen fenomeen op zich. Het is het product van de ‘vlucht vooruit’ die het kapitalisme sinds meer dan een decennium heeft ingezet.

Op het moment dat we dit artikel begonnen te schrijven, zaten de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) muurvast en zag het er niet naar uit dat er veel te rapen zou zijn. Ondertussen is er een minimaal akkoord rond de loonnorm en zijn er inderdaad niet veel kruimels van de tafel gevallen.

Dinsdag 26 november werd de 27-jarige Belg van Marokkaanse afkomst Mohamed Achrak, bij hem thuis in een woonblok te Borgerhout doodgeschoten door zijn buurman. Sinds deze racistische moord is het migrantendebat weer in alle hevigheid losgebarsten en verhevigt de overheid vastberaden haar kruistocht tegen de AEL.

Zeshonderd personeelsleden van het Antwerps OCMW, waaronder veel verplegend personeel in ‘uniform’ voerden op vrijdag 22 november actie aan de bijeenkomst van de OCMW-raad.

Verslag van de actie van het AAOC aan de gemeenteraad te Antwerpen op maandagavond 18 november. De opkomst was iets minder dan vorige keren: een twintigtal mensen namen deel. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de media-aandacht. Woordvoerder Mischa Van herck werd uitgebreid geïnterviewd door diverse media.

Vorige week speelden de arbeiders van de afdeling Techniek en Logistiek van de stad Antwerpen een partijtje voetbal op de Grote Markt, uit protest tegen de besparingen bij het stadspersoneel. Ze wisten toen zelf nog niet hoe ‘visionair’ hun actie wel was.

Evaluatie van de nationale anti-oorlogsbetoging van zondag 19 november en de activiteiten van de anti-oorlogscomités.

We merkten de afgelopen weken dat de stalinistische Partij van de Arbeid (PVDA) zich schaamteloos bedient van de informatie over Amerikaanse wapentransporten in de Antwerpse haven die op deze website verschijnt. In ons recentste artikel (donderdag 14 november) lieten we daarom een discrete 'koffievlek' achter. En zie, die koffievlek vind je nu terug op … Indymedia! (wel snel zijn of ze gommen hem in de beste stalinistische traditie weg).

Het weekblad van de PVDA belooft een exclusief dossier over de wapentransporten via de Antwerpse haven.Alle essentiële elementen daarin staan echter al een maand op uw Vonk website.

Op dinsdag 5 november hielden we met een veertigtal mensen een actie aan de gemeenteraad. We ontvouwden ons spandoek met de eis "Havens wapenvrij" en scandeerden slogans om de boodschap kracht bij te zetten en gehoord te worden. Het hoofddoel van deze actie was om de politieke vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen via een pamflet dat we uitdeelden aan de gemeenteraadsleden.

Binnenkort zullen de onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) van start gaan. Het menu ziet er ongeveer hetzelfde uit als in 2001-2002: loonnorm, flexibiliteit, einde van de loopbaan, opleidingen, mobiliteit, wegwerken van discriminatie enzovoort. Wat kunnen we van het patronaat onder de huidige omstandigheden verwachten? En hoe kunnen we vermijden dat we vastlopen in een moeras?

Een dodelijke ontploffing bij het Waalse staalbedrijf Cockerill Sambre zorgt voor zware commotie bij de staalarbeiders en hun gezinnen. Fabian Defraine, marxistisch gemeenteraadslid in Tubeke, waar ook de Forges de Clabecq gevestigd zijn, nagelt het winstbejag van de patroons aan de schandpaal.

Veel discussie en veel volk op het Eerste Forum voor Vakbondsdemocratie geboren in het kielzog van de onder voogdij stelling van BBTK Brussel en het ontslag van Albert Faust. Er werd gepoogd om de 'zaak BBTK Brussel' te begrijpen maar tegelijkertijd slaagden de deelnemers er in om het ook te overstijgen. Er wordt nu gewerkt aan een beweging waarmee de vakbondsleden en militanten zich hun organisatie weer kunnen eigen maken.

Vandaag 26 oktober werd opnieuw actie gevoerd aan de openbare bibliotheek van Deurne. Aanleiding is de zoveelste besparingsronde waardoor personeel aan de deur wordt gezet en de dienstverlening niet meer kan worden gegarandeerd.

De openingsreceptie van de Bibliotheekweek op zaterdag 19 oktober werd vergezeld van een ludieke vakbondsactie. Zo’n twintig bibliotheekpersoneelsleden deelden er ‘rode kaarten’ uit aan de genodigden. Daarmee werd geprotesteerd tegen het ontslag van een aantal collega’s.

Na een bescheiden maar intensieve campagne die ongeveer een maand duurde, konden we afgelopen zaterdag (19/10/02) het concrete resultaat van onze inzet meten op de eerste Shipspotting-actie. De dag voordien kondigden enkele kranten de actie aan op basis van een persconferentie over het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger (lees het dossier daarover op onze website, 17/10/02). Er worden weliswaar nog geen militaire schepen geladen in de Antwerpse haven, maar de actie wilde vooral de problematiek bij een breder publiek in de aandacht te brengen. Een 70-tal mensen nam deel aan de actie, een bevredigend resultaat gezien de nieuwheid van dit initiatief en het feit dat de oorlog nog niet is uitgebroken.

Van begin oktober tot vorige week lag in de Eemshaven (Groningen) de SS Major Stephen W. Pless afgemeerd. In 1999 kwam al aan het licht dat de Eemshaven dient als doorvoerhaven voor het Amerikaans leger voor conflicten in Europa en het Midden-Oosten.

Vonk is al geruime tijd bezig met onderzoek naar het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger. Dit dossier is het resultaat. U mag zich verwachten aan pikante informatie. Met dit dossier willen wij onze bijdrage leveren aan de campagne tegen de Amerikaanse oorlog tegen Irak. De Europese havens zijn van vitaal belang voor deze oorlog. Zaterdag 19 oktober om 13 uur op het Steenplein (vlak voor het Steen) voeren wij voor een eerste keer actie tegen het gebruik van de haven door het Amerikaans leger.

Dat onze Shipspotting-campagne nogal in de kijker loopt van jonge mensen wisten we al. Nieuw is echter de aandacht van Big Brother. Lees meer over een nieuwe Vonkspotter.

Alle oorlogspropaganda ten spijt blijven veel Belgen gekant tegen de oorlogsvoorbereidingen tegen Irak. 58 procent van de Belgische bevolking verzet zich tegen een Amerikaanse aanval op Irak. Dit verbluffend resultaat stond te lezen in de peiling van de Franstalige krant Le Soir.

Op 7 oktober hield Albert Faust, de afgedankte Algemeen Secretaris van BBTK Brussel, een persconferentie. Hij deed daar de verergerende situatie in de BBTK en het ABVV uit de doeken. Maar op basis van deze vaststelling willen Albert Faust en talrijke vakbondsmilitanten niet bij de pakken zitten. Zij lanceren daarom een nieuwe 'beweging voor vakbondsdemocratie'.

Vonk is begonnen met een campagne tegen de oorlogsvoorbereidingen van Bush en Blair. Dit is de oproep die wij verspreiden aan scholen en uniefs.

Antwerpen heeft opnieuw een project. Het Museum aan de Stroom komt er. En niet alleen dat, de Scheldestad krijgt er een wielerbaan, een museum van de migratie en een topsporthal bovenop. Is het einde van de miserie voor de Scheldestad in zicht?

Als er dan al geen debat meer mogelijk is in de SP.a, dan zorgt de partij wel voor voldoende debatstof buiten haar gelederen. De Antwerpse SP.a-voorman Robert Voorhamme heeft de stok in het hoenderhok gegooid door in De Standaard van 28 september het integratiebeleid als ‘mislukt’ te beschouwen.

De Iraakse toegevingen met betrekking tot de wapeninspecties zullen een nieuwe oorlog niet vermijden. Er zijn openlijk anti-Amerikaanse of op zijn minst voor de VS onbetrouwbare regimes aan de macht in Venezuela, Libië, Irak, Iran en volgens de nieuwste Amerikaanse opvattingen, ook Saoedi-Arabië. Dat is onverdraaglijk voor de imperialisten van de harde lijn die het Witte Huis en het Pentagon bevolken. Deze houwdegens hebben hun zinnen gezet op rechtstreekse militaire controle over de olievelden in het Midden-Oosten. Ze zijn bereid daarvoor de wereldvrede op het spel te zetten. Het wordt dus tijd om in België, Europa en de Verenigde Staten een anti-oorlogsbeweging op gang te trekken.

Voor de liberalen was dit een ideaal scenario. De beslissing tot levering van wapens was genomen en misschien zou niemand het merken na de vakantie. Mochten er later toch nog vragen gesteld worden bij deze beslissing, dan konden groenen en socialisten de hete kolen uit het vuur gaan halen en het gaan uitleggen aan hun achterban. Zij zouden immers toch niet terugkomen op hun beslissing. De top van zowel SP.a, PS, Agalev als Ecolo zit blijkbaar liever in de regering dan trouw te blijven aan hun ideeën en hun achterban. En dus gebeurde wat moest gebeuren.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 316 bis page 0011

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken