Overweldigend! Daarover was iedereen het eens op de betoging verleden zaterdag 15 februari in Brussel. Hier volgt een kort verslag en analyse. Tegelijk willen wij waarschuwen voor bepaalde gevaren. Massa-actie, hoe groot ook, lost op zichzelf niets op. Zonder een duidelijke visie op de rol van de VN en het Europese imperialisme rond de as van Frankrijk, Duitsland en België kan deze beweging schipbreuk leiden.

Dit is een persbericht van het Forum voor Vredesactie, de vredesorganisatie die bekend is van onder andere Bomspotting en samen met ons aan de basis ligt van het Antwerps Platform tegen Oorlog. Dit platform organiseerde de betoging van 12 februari tegen het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger.

Acties tegen de nakende oorlog volgen elkaar op. Tweeëntachtig procent van de bevolking spreekt zich uit tegen de oorlog van Bush en 67 procent zegt zelfs tegen een oorlog te zijn indien de VN het licht op groen zetten. Toch lijken Bush en zijn kompanen door te willen zetten. Daarom roepen wij op voor een scholierenstaking de dag dat de oorlog uitbreekt en een algemene staking van de werkenden.

De afgelopen weken bracht onze website intensief verslag uit van de militaire activiteiten in de Antwerpse haven en de luchthaven van Oostende. Sommige verslagen verschenen op de site terwijl de militaire actie nog bezig was. Onze spotters slaagden er enkele keren in een militaire installatie van binnenuit te beschrijven.

‘Dit is geen betoging maar een vreedzame optocht!’ klonk het nors bij de politieofficier aan de Noorderplaats. Ondanks het ongewenste politieadvies werd het toch wel een betoging woensdag 12 februari: een enthousiast en strijdbaar protest tegen het gebruik van de Antwerpse haven voor de militaire opbouw en oorlog tegen Irak.

Het Luikse staal wordt opnieuw bedreigd met een sociale ramp nadat Arcelor de beloofde investeringen niet wil uitvoeren. Christian Dubois werpt in dit artikel een kritische blik op de toestand van de staalnijverheid en hekelt ook de vaudeville van de rechtse en linkse politici. Ook tekent hij de krijtlijnen van een socialistisch alternatief.

SPT gemeenteraadslid Fabian Defraine in Tubeke (Waals Brabant) schrijft over de gevolgen van de hevige regenval een maand geleden in Wallonië. Hij legt uit waarom het klimaat niet de enige schuldige is. In sommige arbeiderswijken hebben sindsdien de bewoners een petitie gelanceerd om het ongecontroleerd bouwbeleid aan te klagen.

Met of zonder de Verenigde Naties wil meer dan twee derden van de Belgen geen oorlog tegen Irak. Dat staat opnieuw in de weekendeditie van de Franstalige krant Le Soir. Aan beide kanten van de taalgrens is het verzet even duidelijk.

Twee treinbestuurders uit Motherwell (Schotland) hebben geweigerd een vrachttrein te besturen die geladen was met munitie en vermoedelijk bestemd was voor de Britse troepen die momenteel naar de Golf gezonden worden.

Terwijl de Brusselse noordrand gek wordt van de nachtvluchten van DHL, wordt de Antwerpse zondagsrust verstoord door zware Amerikaanse transporthelikopters.

Om haar interne cohesie te versterken legde de regering ferme verklaringen af in het parlement. In geen geval worden er Belgische troepen gestuurd! Het is natuurlijk pathetisch te stellen dat ons land door deze ‘ferme’ beslissing niet deelneemt aan de oorlog, terwijl anderzijds de Antwerpse haven de komende maanden zal blijven fungeren als oorlogshaven. Maar er is meer!

Volgens informatie van De Standaard (18 januari 2003) zouden er tussen 16 en 19 januari helikopters arriveren in de haven van Antwerpen. De toestellen zouden opnieuw in elkaar gezet worden en naar Duitsland worden overgevlogen om ingezet te worden in de 'Joint Guardian' operatie in Kosovo.

Na burgemeester Willockx van Sint-Niklaas toonde ook de Antwerpse burgemeester Leona Detiège (SP.a) zich deze week verontwaardigd over het feit dat zij niet op de hoogte werd gesteld van wat er op het grondgebied van de Stad Antwerpen gebeurt.

De anti-oorlogscomités die de afgelopen maanden onder impuls van Vonk werden opgericht en erin slaagden na enkele maanden aangehouden campagne rond het gebruik van de Antwerpse haven dit thema in de nationale pers te brengen, roepen iedereen op zondag te betogen in Brussel. De betoging begint om 14 uur en vertrekt aan het Noord-station (WTC).

Onze shipspotters kregen hem vandaag in de smiezen maar de eer gaat naar shipspotter Katelijn Hermans van het VRT-Journaal: De Tellus. We hebben dus gewacht tot na het avondjournaal om hem erop te gooien.

Morgen 16 januari zal de Lykes Explorer afmeren aan kaai 905 van HesseNoordnatie (Noordzeeterminal). Hij vervoert een lading met een oorlogsluchtje aan.

Terwijl de media gefixeerd zijn op de USNS Algol, is er mogelijks in alle stilte een tweede troepentransportschip Antwerpen binnengevaren. Het ontsnapte echter niet aan de aandacht van onze Shipspotters.

Het is nu duidelijk waarom de Verenigde Staten een voorliefde hebben voor Antwerpen als het erom gaat militaire goederen vanuit of naar Europa te verschepen. De Antwerpse havenautoriteiten - en met hen de Belgische regering – gaan plat op hun buik om de Amerikanen terwille te zijn.

De weigering van de St. Niklase burgemeester Freddy Willockx (SP.a) om extra politiebescherming te voorzien voor Amerikaanse militairen die in zijn stad verblijven om wapentransporten in de Antwerpse haven te begeleiden, heeft ons ‘Shipspotting’ dossier definitief in de media geworpen.

Op vrijdag 10 januari had een delegatie van de vredesbeweging (met daarin vertegenwoordigers van NCOS, Pax Christi, Oxfam, Vrede, CNAPD en het Antwerps Anti Oorlogscomité) een bijna twee uur durend onderhoud met minister van buitenlandse zaken Louis Michel.

Woensdag 8 januari voerde het Platform tegen de oorlog (de 150 organisaties die de anti-oorlogsmanifestatie van 17 november schraagden) actie aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Centraal in de actie stond het thema dat door dit blad en deze website in de anti-oorlogsbeweging is gebracht, namelijk het gebruik van de Antwerpse haven voor Amerikaanse oorlogstransporten.

De Beweging voor Syndicale Democratie, ontstaan uit het basisprotest tegen de ondemocratische afdanking van de Algemeen Secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, brengt een bulletin uit. Dit is het edito van de eerste uitgave, die eerstdaags verspreid wordt bij vakbondsmilitanten. Indien u een exemplaar wil ontvangen van dit bulletin, stuur dan een mail naar de redactie van onze website of contacteer een van onze militanten.

Dit is de analyse die het Coördinatiecomité van de Beweging voor Syndicale Democratie heeft gemaakt van het recentste ontwerp van Interprofessioneel Akkoord. Tegelijkertijd worden ook voorstellen uitgewerkt waarvan delegees op alle niveaus gebruik zouden moeten van maken.

“Wat ik nu begrijp is dat wij enkel en alleen maar economische wegwerpproducten zijn”, vertelde een verbitterde arbeidster van Philips Hasselt een paar uur na de aankondiging van de sluiting. Dat is de harde ervaring met het kapitalisme. Alles verwordt tot koopwaar.

We stelden deze vraag aan de ABBV-delegee Rudy Sohier van FCI Mechelen. Rudy Sohier ligt met zijn andere syndicale makkers aan de basis van het netwerk ‘Gedaan met Sluiten’, gelanceerd in de zomer van 2002 naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van het hoogtechnologische bedrijf.

In het Italiaanse klinkt het: “Nazionalizzare la Fiat, senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori”. In het Nederlands wordt dit dan: “Nationaliseer Fiat, zonder schadevergoeding en onder arbeiderscontrole”. Dat is de oproep die linkse delegees uit de automobiel- en metaalindustrie gegroepeerd rond het tijdschrift ‘La Nostra Voce’ (Onze Stem) verdelen in de vakbonden.

Naarmate het steeds duidelijker wordt dat een oorlog van de VS tegen Irak onafwendbaar is, en dat ondanks de wapeninspecties Bush onverminderd oorlogstaal blijft spreken, breidt de anti-oorlogsbeweging zich internationaal uit. Een kort overzicht van de wereldwijde protesten.

De gebeurtenissen in Borgerhout en het wansmakelijke vertoon van overheid en politiek zijn een uitdrukking van de diepe malaise waarin héél onze samenleving verkeert. De wijze waarop de media en daardoor ook een belangrijk deel van de publieke opinie omgaan met deze zaak, getuigt van moreel en ethisch verval. Dit moreel verval is echter geen fenomeen op zich. Het is het product van de ‘vlucht vooruit’ die het kapitalisme sinds meer dan een decennium heeft ingezet.

Op het moment dat we dit artikel begonnen te schrijven, zaten de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) muurvast en zag het er niet naar uit dat er veel te rapen zou zijn. Ondertussen is er een minimaal akkoord rond de loonnorm en zijn er inderdaad niet veel kruimels van de tafel gevallen.

Dinsdag 26 november werd de 27-jarige Belg van Marokkaanse afkomst Mohamed Achrak, bij hem thuis in een woonblok te Borgerhout doodgeschoten door zijn buurman. Sinds deze racistische moord is het migrantendebat weer in alle hevigheid losgebarsten en verhevigt de overheid vastberaden haar kruistocht tegen de AEL.

Zeshonderd personeelsleden van het Antwerps OCMW, waaronder veel verplegend personeel in ‘uniform’ voerden op vrijdag 22 november actie aan de bijeenkomst van de OCMW-raad.

Verslag van de actie van het AAOC aan de gemeenteraad te Antwerpen op maandagavond 18 november. De opkomst was iets minder dan vorige keren: een twintigtal mensen namen deel. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de media-aandacht. Woordvoerder Mischa Van herck werd uitgebreid geïnterviewd door diverse media.

Vorige week speelden de arbeiders van de afdeling Techniek en Logistiek van de stad Antwerpen een partijtje voetbal op de Grote Markt, uit protest tegen de besparingen bij het stadspersoneel. Ze wisten toen zelf nog niet hoe ‘visionair’ hun actie wel was.

Evaluatie van de nationale anti-oorlogsbetoging van zondag 19 november en de activiteiten van de anti-oorlogscomités.

We merkten de afgelopen weken dat de stalinistische Partij van de Arbeid (PVDA) zich schaamteloos bedient van de informatie over Amerikaanse wapentransporten in de Antwerpse haven die op deze website verschijnt. In ons recentste artikel (donderdag 14 november) lieten we daarom een discrete 'koffievlek' achter. En zie, die koffievlek vind je nu terug op … Indymedia! (wel snel zijn of ze gommen hem in de beste stalinistische traditie weg).

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken