Op dinsdag 5 november hielden we met een veertigtal mensen een actie aan de gemeenteraad. We ontvouwden ons spandoek met de eis "Havens wapenvrij" en scandeerden slogans om de boodschap kracht bij te zetten en gehoord te worden. Het hoofddoel van deze actie was om de politieke vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen via een pamflet dat we uitdeelden aan de gemeenteraadsleden.

Binnenkort zullen de onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) van start gaan. Het menu ziet er ongeveer hetzelfde uit als in 2001-2002: loonnorm, flexibiliteit, einde van de loopbaan, opleidingen, mobiliteit, wegwerken van discriminatie enzovoort. Wat kunnen we van het patronaat onder de huidige omstandigheden verwachten? En hoe kunnen we vermijden dat we vastlopen in een moeras?

Een dodelijke ontploffing bij het Waalse staalbedrijf Cockerill Sambre zorgt voor zware commotie bij de staalarbeiders en hun gezinnen. Fabian Defraine, marxistisch gemeenteraadslid in Tubeke, waar ook de Forges de Clabecq gevestigd zijn, nagelt het winstbejag van de patroons aan de schandpaal.

Veel discussie en veel volk op het Eerste Forum voor Vakbondsdemocratie geboren in het kielzog van de onder voogdij stelling van BBTK Brussel en het ontslag van Albert Faust. Er werd gepoogd om de 'zaak BBTK Brussel' te begrijpen maar tegelijkertijd slaagden de deelnemers er in om het ook te overstijgen. Er wordt nu gewerkt aan een beweging waarmee de vakbondsleden en militanten zich hun organisatie weer kunnen eigen maken.

Vandaag 26 oktober werd opnieuw actie gevoerd aan de openbare bibliotheek van Deurne. Aanleiding is de zoveelste besparingsronde waardoor personeel aan de deur wordt gezet en de dienstverlening niet meer kan worden gegarandeerd.

De openingsreceptie van de Bibliotheekweek op zaterdag 19 oktober werd vergezeld van een ludieke vakbondsactie. Zo’n twintig bibliotheekpersoneelsleden deelden er ‘rode kaarten’ uit aan de genodigden. Daarmee werd geprotesteerd tegen het ontslag van een aantal collega’s.

Na een bescheiden maar intensieve campagne die ongeveer een maand duurde, konden we afgelopen zaterdag (19/10/02) het concrete resultaat van onze inzet meten op de eerste Shipspotting-actie. De dag voordien kondigden enkele kranten de actie aan op basis van een persconferentie over het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger (lees het dossier daarover op onze website, 17/10/02). Er worden weliswaar nog geen militaire schepen geladen in de Antwerpse haven, maar de actie wilde vooral de problematiek bij een breder publiek in de aandacht te brengen. Een 70-tal mensen nam deel aan de actie, een bevredigend resultaat gezien de nieuwheid van dit initiatief en het feit dat de oorlog nog niet is uitgebroken.

Van begin oktober tot vorige week lag in de Eemshaven (Groningen) de SS Major Stephen W. Pless afgemeerd. In 1999 kwam al aan het licht dat de Eemshaven dient als doorvoerhaven voor het Amerikaans leger voor conflicten in Europa en het Midden-Oosten.

Vonk is al geruime tijd bezig met onderzoek naar het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger. Dit dossier is het resultaat. U mag zich verwachten aan pikante informatie. Met dit dossier willen wij onze bijdrage leveren aan de campagne tegen de Amerikaanse oorlog tegen Irak. De Europese havens zijn van vitaal belang voor deze oorlog. Zaterdag 19 oktober om 13 uur op het Steenplein (vlak voor het Steen) voeren wij voor een eerste keer actie tegen het gebruik van de haven door het Amerikaans leger.

Dat onze Shipspotting-campagne nogal in de kijker loopt van jonge mensen wisten we al. Nieuw is echter de aandacht van Big Brother. Lees meer over een nieuwe Vonkspotter.

Alle oorlogspropaganda ten spijt blijven veel Belgen gekant tegen de oorlogsvoorbereidingen tegen Irak. 58 procent van de Belgische bevolking verzet zich tegen een Amerikaanse aanval op Irak. Dit verbluffend resultaat stond te lezen in de peiling van de Franstalige krant Le Soir.

Op 7 oktober hield Albert Faust, de afgedankte Algemeen Secretaris van BBTK Brussel, een persconferentie. Hij deed daar de verergerende situatie in de BBTK en het ABVV uit de doeken. Maar op basis van deze vaststelling willen Albert Faust en talrijke vakbondsmilitanten niet bij de pakken zitten. Zij lanceren daarom een nieuwe 'beweging voor vakbondsdemocratie'.

Vonk is begonnen met een campagne tegen de oorlogsvoorbereidingen van Bush en Blair. Dit is de oproep die wij verspreiden aan scholen en uniefs.

Antwerpen heeft opnieuw een project. Het Museum aan de Stroom komt er. En niet alleen dat, de Scheldestad krijgt er een wielerbaan, een museum van de migratie en een topsporthal bovenop. Is het einde van de miserie voor de Scheldestad in zicht?

Als er dan al geen debat meer mogelijk is in de SP.a, dan zorgt de partij wel voor voldoende debatstof buiten haar gelederen. De Antwerpse SP.a-voorman Robert Voorhamme heeft de stok in het hoenderhok gegooid door in De Standaard van 28 september het integratiebeleid als ‘mislukt’ te beschouwen.

De Iraakse toegevingen met betrekking tot de wapeninspecties zullen een nieuwe oorlog niet vermijden. Er zijn openlijk anti-Amerikaanse of op zijn minst voor de VS onbetrouwbare regimes aan de macht in Venezuela, Libië, Irak, Iran en volgens de nieuwste Amerikaanse opvattingen, ook Saoedi-Arabië. Dat is onverdraaglijk voor de imperialisten van de harde lijn die het Witte Huis en het Pentagon bevolken. Deze houwdegens hebben hun zinnen gezet op rechtstreekse militaire controle over de olievelden in het Midden-Oosten. Ze zijn bereid daarvoor de wereldvrede op het spel te zetten. Het wordt dus tijd om in België, Europa en de Verenigde Staten een anti-oorlogsbeweging op gang te trekken.

Voor de liberalen was dit een ideaal scenario. De beslissing tot levering van wapens was genomen en misschien zou niemand het merken na de vakantie. Mochten er later toch nog vragen gesteld worden bij deze beslissing, dan konden groenen en socialisten de hete kolen uit het vuur gaan halen en het gaan uitleggen aan hun achterban. Zij zouden immers toch niet terugkomen op hun beslissing. De top van zowel SP.a, PS, Agalev als Ecolo zit blijkbaar liever in de regering dan trouw te blijven aan hun ideeën en hun achterban. En dus gebeurde wat moest gebeuren.

Sommigen zijn geneigd om de ‘zaak Faust’ te interpreteren als een late maar noodzakelijke operatie om orde op zaken te stellen. Dit getuigt van een eenzijdige en beperkte visie. De poging tot afdanking van Albert Faust maakt vandaag duidelijk dat bepaalde personen het ABVV willen besturen zoals anderen een bedrijf besturen, zijnde van de top naar beneden, met niet alleen toenemende ondoorzichtigheid hoe dichter je de top nadert, maar tevens steeds minder betrokkenheid en raadpleging van de basis.

We geven hier in tien punten ons standpunt rond de ‘affaire Faust’, de algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde die de nationale leiding wil afdanken.

De sluiting van het Mechelse connectorenbedrijf FCI is kenmerkend voor de zware crisis die de ICT-sector doormaakt. De syndicale delegatie van FCI lanceerde de kreet “Gedaan met sluiten!” om de nieuwe stroom van sluitingen en afdankingen te kunnen keren. Omdat ze beseffen dat er een nationale en interprofessionele beweging op gang moet komen, roepen ze op voor een nationale betoging op 7 september in Mechelen (zie Rode Agenda voor details).

Wij publiceren hier integraal een brief aan de regering, opgesteld als e-mail, van de BBTK-delegatie Alcatel-Bell over de eindeloze stroom herstructureringen in hun onderneming.

In juli kreeg Albert Faust, algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, zijn ontslag van de nationale BBTK-leiding onder voorwendsel van ‘corruptie’. Dit is de brief van Faust aan de militanten van Brussel-Halle-Vilvoorde eind juli – begin augustus.

Begin juli werd de afdeling van Brussel-Halle-Vilvoorde van de socialistische bediendenbond BBTK door de nationale leiding van de Centrale onder voogdij geplaatst. Drie vrijgestelden werden afgedankt waaronder de algemeen secretaris, Albert Faust. Hier volgt een oproep van basisdelegees van het BBTK. Deze oproep is ook in het Frans beschikbaar bij de redactie.

De ondemocratische afdanking van de algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, Albert Faust, gaat gepaard met een campagne van leugens en roddels, die slechts als doel hebben de politieke afrekening met de syndicale linkerzijde in het Brusselse te verbergen onder een mesthoop. Hier volgt een verslag van Stephen Bouquin, BBTK-militant en lid van ATTAC, als tegengif op de lastercampagne van de nationale ABVV en BBTK-leiders. We moedigen al onze lezers, en in het bijzonder de vakbondsmilitanten binnen hun vakbond, aan om dit verslag te bespreken en het zo breed mogelijk te verspreiden.

Antwerpen wordt vandaag opnieuw geconfronteerd met een besparingsorkaan. We kunnen onomwonden stellen dat de financiële toestand van de stad Antwerpen zeer kritiek is. Niet dat Antwerpen de laatste twee decennia ooit financieel gezond is geweest maar vandaag lijkt het beetje middelen dat voor handen was om enig beleid te voeren helemaal op te drogen. Nochtans stelde de huidige beleidsploeg in het verleden meermaals dat Antwerpen haar financiële problemen onder controle had door de aanhoudende schuldaflossingen. Antwerpen werd zelfs voorgesteld als de stad aan de (geld)stroom. Was dit dan allemaal geblaat?

Op tientallen fronten tegelijk moeten de Antwerpse stadsdiensten nog maar eens besparen. De syndicale respons is er tot nader order een van brandjes blussen. Ondertussen zijn de werknemers van de Antwerpse jeugdddienst echter in staking gegaan.

De sluiting van het nochtans winstgevende FCI in Mechelen, deel van de Franse multinational Framatome, is een zoveelste aanklacht tegen dit rotte systeem. We publiceren hier dan ook, met een inleiding van onszelf, de volledige speech van een van de syndicalisten van FCI.

De redactie van Vonk vroeg Patrick Humblet, professor Sociaal Recht aan de RUG, om commentaar naar aanleiding van de uitspraak in het proces tegen de 13 van Clabecq.

Na de zomer zullen de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord 2003-2004 (IPA) op kruissnelheid komen en indien de vakbonden een eisenbundel daadwerkelijk op de agenda willen krijgen, lijkt het ons het aangewezen tijdstip om deze onderhandelingen voor te bereiden. De leden informeren en raadplegen, de leden mobiliseren, kortom de nodige krachtsverhoudingen opbouwen. De hoogste tijd dus om een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Eind april publiceerde de SP.A het 'Groot Onderhoud', een tekstbundel die de basis moet leggen voor een debat met 'progressief Vlaanderen'. Op onze website zullen we meer in detail commentaar geven op deze lijvige bundel. Maar wat meteen opvalt is hoe deze tekst alweer zo onthecht overkomt, losstaand van de sociale en politieke realiteit. Zeventien jaar partijvernieuwing, die uiteindelijk uitdraaide op zeventien jaar partijvernieling wordt nog maar eens herbevestigd. We zien ons dan ook genoodzaakt om in het debat 'binnen te vallen' met een scherp rekwisitoor.

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni komt het Federaal Congres van het ABVV bijeen. Een nuchtere balans van de syndicale werking in de laatste 4 jaar pleit ondubbelzinnig voor een ommekeer in de syndicale strategie. De huidige leiding rond Mia De Vits volhardt echter in een beleid dat de vakbeweging verzwakt en de burgerij tot nog meer agressie aanzet.

Na een eindeloos proces is de hele beschuldiging van het Openbaar Ministerie tegen "de 13 van Clabecq" totaal ineengestort. Op een paar kleine vergrijpen na blijft er eigenlijk niets meer over.

De werknemers van de Stad Antwerpen, bedrijfseenheid Ontwikkelingsbedrijf, alsook een aantal solidaire collega’s uit andere stadsdiensten, gaven vanochtend 7 mei massaal gehoor aan de oproep van ACOD-LRB om met hun bedrijfswagens te manifesteren voor het Stadhuis als protest tegen de afdanking van 98 collega’s met tijdelijke contracten.

Hoewel er nog niets op papier staat, is er nog maar eens een aflevering in de maak van de eindeloze saga rond de Antwerpse stadsschuld. Reeds jaren laten de politieke leiders in de Scheldestad dit dossier aanrotten. Ook vanuit syndicale hoek was het weerwerk uitzonderlijk lauw. De CCOD heeft er blijkbaar nooit wakker van gelegen en voor de ACOD-leiding was het dossier blijkbaar veel te politiek om syndicaal te zijn. De heilige tweevuldigheid politiek/syndicalisme indachtig werd en wordt er enkel gereageerd als de gevolgen van de onderfinanciering van de stadsdiensten in dienst A, B of C weer eens concrete vormen dreigt aan te nemen. En dan nog…

Attac-Vlaanderen organiseert gedurende de maand mei in verschillende steden acties tegen privatiseringen. Met het volgende artikel willen wij een bijdrage leveren aan het debat over privatiseringen.

Eind vorig jaar organiseerde de Stad Antwerpen een stressonderzoek bij haar personeel. De resultaten bevestigen enkele syndicale standpunten: diverse diensten kampen met een gebrek aan personeel en/of management. Onder deze omstandigheden weigert ACOD-LRB te onderhandelen over een nieuw personeelsbehoeftenplan.

“Twee derden van de kiesgerechtigde Antwerpenaren vinden dat alle politieke partijen met het Vlaams Blok moeten kunnen onderhandelen en dat het cordon sanitaire dus niet langer gewenst is.” Dat is het opmerkelijke resultaat van een opiniepeiling die het bureau TNS/Dimarso uitvoerde in opdracht van Gazet van Antwerpen. Betekent dit echter dat het vertrouwen van de Antwerpenaren in het Vlaams Blok groot is? En moeten we dan maar met het Vlaams Blok gaan praten om samen te besturen?

De Nieuwe Gazet pleit er in haar editie van 12 april 2002 voor om een volgende pro-Palestijnse betoging in Antwerpen, gepland voor 21 april, maar meteen te verbieden. De krant gaat daardoor met haar ondertussen legendarisch geworden journalistiek opportunisme echt wel een brug te ver.

Begin maart werd het rusthuis Berkenhof in Herent failliet verklaard, waardoor 27 bejaarden van de ene dag op de andere op straat stonden. Naar aanleiding van dit faillissement interviewde Vonk een vakbondsafgevaardigde over de situatie in de sector. Blijkt dat die allerminst rooskleurig is. Als u dacht een rustige oude dag te slijten dan kan u zich wel eens deerlijk vergissen.

Deze oproep van een aantal vakbondsmilitanten-en secretarissen werd als opiniestuk geweigerd door de Franstalige krant Le Soir wegens... plaatsgebrek. Tegen 9 april 2002, de laatste zitting in het proces tegen de 13 van Clabecq hopen de initiatiefnemers met deze oproep toch nog binnen te breken bij de grote media. Ondertussen publiceren we hem op onze site met de hoop nog meer handtekeningen in te zamelen en te mobiliseren voor 9 april aan het Justitiepaleis in Brussel

Minister Onkelinx heeft op maandag 18 maart 2002 de patroons en vakbonden in haar kabinet op het matje geroepen. Ze wil de onderhandelingen over de regeling van de sociale conflicten kost wat kost weer aanknopen. Deze zijn gestrand na een regelrechte rebellie in de syndicale rangen van zowel het ACV als het ABVV. De opwelling van onderuit was zowel gericht tegen het wetsvoorstel van Onkelinx als tegen het zogenaamde ‘herenakkoord’ tussen de patronale en syndicale hoofdonderhandelaars. Om deze ‘heren’(waaronder tenminste één dame) ‘aan te moedigen’ dreigt de minister met een grote stok: als dit overleg faalt zal ze zelf de spelregels van de sociale strijd vastleggen. De countdown is begonnen. Binnen tien dagen moet er een akkoord op tafel liggen. Op 28 maart hebben patroons en vakbonden opnieuw een afspraak bij Onkelinx. Moeten de vakbonden nu kiezen tussen de pest en de cholera?

Filip Dorssemont en Jan Buelens publiceerden dit opiniestuk vandaag (woensdag 20 maart 2002) in het dagblad De Morgen. Het circuleert ook reeds een aantal dagen in vakbondsmiddens. Gezien de hevigheid van discussies deze week in de vakbeweging over het 'herenakkoord', het ontwerp Onkelinx en haar ultimatum aan de vakbonden en de patroons hebben we beslist met de toelating van de auteurs dit opiniestuk een zo groot mogelijke echo te geven.

Op 27 februari hadden we een gesprek met Filip Vanderbeek, animator van het Protestants Sociaal Centrum, over de problematiek van Antwerpen-Noord, en bij uitbreiding alle probleemwijken van de stad en andere grote steden in Europa. Filip kent de rauwe sociale realiteit in de Stuivenbergwijk bijzonder goed vanuit de hulp- en emancipatieprogramma’s van de sociale organisatie waarvoor hij werkt. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de problematiek van de tijdelijke contracten van het stadspersoneel tewerkgesteld bij het buurttoezicht en de Witte Tornado’s die in de wijk nochtans zéér goed werk verrichten dat door de buurtbewoners wordt geapprecieerd. Filip noemt zijn uiteenzetting daarom een ‘niet-syndicaal discours dat echter het syndicale aanvult.’ Daarnaast mag het ook als een inleiding worden beschouwd op het debat dat op woensdag 27 maart zal plaatsvinden met Patrick Janssens, in het Protestants Sociaal Centrum, Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen.

De schokgolven van de overwinning van Pim Fortuyn in Rotterdam deinen uit tot in Antwerpen. Weerwolf De Winter heeft bloed geroken en verlaat zijn hol. Als een politieke hermafrodiet tracht hij zichzelf te bevruchten door een ‘coalitie’ aan te gaan met zijn eigen schaduw ‘Leefbaar Antwerpen’ om aldus het cordon sanitaire te doorbreken.

Vijftienduizend mensen, vooral jongeren, betoogden op zondag 10 maart vrolijk en ludiek voor gelijke kansen voor iedereen. De (her)publicatie van enkele opiniepeilingen uit het recente verleden toont aan dat de voorstanders van volledige democratische rechten voor iedereen in Vlaanderen er nog zo slecht niet voorstaan als het gekanker aan menige toog zou doen vermoeden. Het komt er nu echter op aan om het door onveiligheid en verval geschonden hart van de Vlaamse steden voor onze argumenten te veroveren. En op dat parcours liggen nog veel hindernissen te wachten.

Aangezien er volgend jaar verkiezingen aankomen en we de komende jaren bijna om het jaar met een verkiezing om de oren worden geslagen, is het misschien het goede moment voor de SP.a om een balans op te maken van haar deelname aan de paarsgroene regering-Verhofstadt. Want ondanks het feit dat de populariteit van enkele SP.a-politici volgens diverse opiniepeilingen in de lift zit, lijkt hun succes eerder gebaseerd te zijn op beloftes en verwachtingen die nog niet ingelost zijn. Het succes van de SP.a zou immers afgemeten moeten worden aan die zaken die de regering realiseert in het voordeel van de werkende klasse. En dat blijken er niet veel te zijn!

Op zondag 10 maart 2002 om 14 uur organiseert Initiatief aan station Brussel-Noord een manifestatie voor gelijke kansen en een multiculturele samenleving. Initiatief is een samenwerkingsverband van de vakbonden ABVV en ACV, de NGO-koepel 11.11.11 en nog enkele antiracistische en migrantenorganisaties. Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan deze betoging. Niettemin hebben wij zo onze eigen ideeën omtrent de gehanteerde strategie. U kan daar in dit artikel kennis mee maken.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken