Zesduizend vakbondsmilitanten verzamelden vandaag tegen de saneringsregering. De dreiging met een algemene staking door Anne Demelenne, van het ABVV, kreeg er denderend applaus. Maar hoe bouwen we zo een beweging op?

Tien jaar geleden ging SABENA, de nationale luchtvaartmaatschappij, kopje onder. Vonk nam ook deel aan de strijd tegen de sluiting. Onze eis toen: nationalisatie van SABENA onder arbeiderscontrole! Lees meer in dit artikel.

Honderden arbeiders van Net Brussel bezetten donderdagochtend de Kunst-Wettunnel en ook het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan in het centrum van Brussel. De ogenschijnlijke politieke en syndicale apathie van de Belgische arbeidersklasse kan zich snel omkeren in harde actie en woede van zodra de aanval duidelijk wordt.

Hoe kan je werkdruk meten? En vooral, wanneer wordt deze druk ondraaglijk? We vroegen het aan degenen die elke dag bagage lossen, laden, verslepen, doorduwen en sorteren bij Brussels Airport.

Hoe de Belgische staat tussenkomt in de economie... ten voordele van het patronaat.

De afhandeling van het afluisterschandaal in Groot-Brittannië illustreert treffend het zelfreinigend vermogen van het kapitalisme: News of the World wordt geliquideerd, vader en zoon Murdoch komen voor een parlementaire onderzoekscommissie en ontkennen alle betrokkenheid. Ze wisten van niets. In België zou dit zeker niet kunnen. Of toch?

De schamele loonnorm van 0,3% die in het interprofessioneel akkoord is vastgelegd, blijkt moeilijk te verteren. Wat niet interprofessioneel kon worden behaald, proberen de syndicale kernen op bedrijfsvlak te bekomen. In het ene bedrijf na het andere wordt de loonnorm doorbroken.

Op 9 juni is de sector van de non-profit weer in actie gekomen. 16.000 betogers trokken aan de alarmbel en kwamen in Brussel op straat. Ze eisten een meerjarenplan, dat tegemoet komt aan hun eisen voor meer koopkracht en personeel. De 'witte woede' laait opnieuw op.

Vonk maakt deel uit van de Internationale Marxistische Tendens, die wereldwijd actief is in de strijd voor het socialisme. Naar aanleiding van de 250ste uitgave van ons blad zonden verschillende nationale secties van onze internationale beweging groeten binnen.

Sven Naessens, ABVV-afgevaardigde bij Total, schreef dit stukje over de achtergrond van het brutale ontslag van drie werknemers bij BRC in de Antwerpse Haven.

Vorige week werd de licentie van Aviapartner voor de afhandeling van bagage op de luchthaven van Zaventem ingetrokken. Hiermee kwamen 1200 banen in het gedrang. Dankzij een staking en de solidariteit tussen de werknemers over de bedrijven heen, werd de tewerkstelling veilig gesteld.

De CAO-onderhandelingen in de petroleumsector zitten in een doodlopend straatje. Een vakbondsmilitant maakt de balans op. Met dank aan de webmaster van de "Infoblog ABVV Petroleum".

Heel wat Belgische politici zien een voorbeeld in de sociaaleconomische politiek die als gevolg van de crisis in Duitsland wordt toegepast. Ze zijn vol lof over de 3,6 procent groei die de Duitse economie realiseert zonder oog te hebben voor de effecten op de bevolking.

“Veel volk! Goed gedaan!”. Zo feliciteerde iedereen elkaar op de eerste tweetalige algemene vergadering van de Actiecomités tegen het nieuwe Pact voor de Euro of het zogezegde ‘economic governance’. ‘Economic governance’ is een modern schutwoord voor kapitalistisch economisch beleid.

Ter gelegenheid van 1 mei ontvingen we de volgende meigroeten.

"Het zou veel beter zijn dat de arbeidersbeweging ditmaal zelf in de aanval ging. Daarvoor zijn de vakbonden alleen niet voldoende, er is ook een politiek verlengstuk nodig." Lees hier het editoriaal van de mei-editie van ons tijdschrift.

Erik De Bruyn kondigt aan dat hij sp.a verlaat en een nieuwe beweging 'Rood!' opricht. Heel wat militanten van Vonk hebben sp.a Rood de voorbije jaren mee opgebouwd. Deze beknopte publieke verklaring wil klaarheid scheppen over de houding van Vonk ten aanzien van de beslissing van Erik De Bruyn.

De spontane stakingen bij de NMBS lokken weer antisyndicale reacties uit bij het patronaat en de politieke rechterzijde. Ze zien ze graag buiten de wet geplaatst. Maar kan dat wel?

De sociale zekerheid bestaat 65 jaar en ze staat onder druk, er zou zwaar bespaard moeten worden. Redenen genoeg dus voor een boek over de sociale zekerheid. Een bespreking van het boek 'Uw sociale zekerheid in gevaar' van Jef Maes.

1300 stakers van het Antwerps stedelijk onderwijs stapten woensdag 23 maart op in een betoging door het stadscentrum. Het personeel van het stedelijk onderwijs is het beleid van het stedelijk onderwijs duidelijk beu.

Revoluties zijn niet alleen nodig in landen waar palmbomen groeien, zoals in de Arabische wereld of Latijns-Amerika. Revoluties zijn mogelijk maar ook vooral nodig in landen waar er gewoon eiken of beuken groeien.

Het stakingsrecht zou in België absoluut zijn geworden? Zoiets beweert Herman Craeninckx, advocaat bij Stibbe, een prestigeus kantoor uit het Brusselse. Patrick Humblet antwoordt op deze dwaze bewering.

Brandstofprijzen zijn in België nooit zo duur geweest als vandaag. De benzine aan de pomp heeft de piek van juli 2008 overschreden. Onze lonen en uitkeringen volgen die trend niet wegens de vervalsing van de index. Niet alleen moet de huidige index worden verdedigd maar verbeterd.

UNIZO beschreef de actiedag van het ABVV en het ACLVB als “volstrekt overbodig en kortzichtig”. Het VBO noemt de stakingen "misplaatst, onverantwoordelijk en een historische vergissing". We zijn goed bezig zouden we zeggen... Ondanks de afwezigheid van het ACV en de gebrekkige organisatie was de actie een succes.

De gevestigde partijen, met SP.a op kop, zingen reeds weken in koor de lof van het IPA. Nu de vakbonden het ontwerp afgekeurd hebben, zullen ze alles in het werk stellen deze ‘sociale partners’ alsnog op andere gedachten te brengen. Ze willen dit IPA door het strot van de meerderheid van de syndicale achterban rammen. Wij mogen hen hier niet de kans toe geven.

De patroons zijn slechts koele minnaars van de Wet Major. Hun totale gebrek aan respect voor de dokwerker gaat echter veel verder dan dat. Zo willen de Antwerpse havenbonzen ook de organisatie van de havenarbeid en het aanwervingssysteem grondig wijzigen.

Drie Franstalige afdelingen van BBTK roepen op tot een 24-urenstaking tegen het ontwerpakkoord van IPA. Ondertussen heeft ook het federale BBTK verzet aangetekend tegen dit akkoord. Het comité dat ijvert voor de heropname van de vijf afgedankte secretarissen van BBTK BHV maakt ook een scherpe analyse van het ontwerp.

De sociale partners, de top van de vakbonden en de bazen zijn het eens over een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA 2011-2012). Enkele centrales komen ondertussen reeds naar buiten met scherpe kritieken op het akkoord.

Er wordt weer gemorreld aan de naam van de socialistische partij. In Antwerpen wil de lokale partijleiding, aangevoerd door Patrick Janssens, de partijnaam veranderen in “de Stadspartij”.

Met haar geslaagde acties en publicaties tegen sociale dumping in het baantransport legt de afdeling wegvervoer van de BTB (Transportbond van het ABVV) een schrijnende problematiek bloot. De alerte afdeling ontdekte dat Belgische transportfirma's er vaak malafide praktijken op nahouden wat betreft de behandeling van hun chauffeurs.

Zelden was een ‘werkloze’ bediende zo actief… Martin Willems, de vakbondssecretaris die door de federale leiding van de BBTK onrechtmatig werd afgedankt, is niet bepaald iemand die bij de pakken blijft zitten. Tot nu toe hoorden de militanten enkel maar de uitleg van de BBTK-leiding. Een steuncomité ‘Reintegration Now’ werd eveneens boven de doopvont gehouden. Na vier maanden strijd is het tijd voor een eerste balans.

Laat u niet meesleuren in het feest van de eindejaarsconsumptie. Doe eerder een gulle gift aan Vonk. We krijgen geen overheidssubsidies en die zouden we ook niet willen. De steun van geëngageerde mensen in de bredere sociale beweging is onze enige bron van inkomsten.

Veel ‘schoon’ volk voor Bart De Wever in Namen. Vierhonderd Waalse patroons luisterden er aandachtig naar de nieuwste eregast van de Cercle de Wallonie. De journalist van L’Echo vond het publiek nogal ‘ontvankelijk’ voor de voorstellen van de Vlaamse nationalist.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken