De bekendmaking van het pestgeval in het bedrijf MACtac was voor de media en het patronaat weer de gelegenheid voor een oefening 'vakbondbashing'. De vakbonden worden met de vinger geduid voor alles wat er maar verkeerd loopt in het land.

De vakbondsafgevaardigden van ABVV bij Opel kregen een aangetekende brief waarin ze werden aangemaand om een poortblokkade op te heffen. Indien aan het verzoek geen gehoor werd gegeven, zou Opel de vakbondsafgevaardigden persoonlijk aansprakelijk stellen.

sp.a Rood reageerde prompt op de oproep van het ABVV tegen het 'eenheidsdenken van de NVA en de nationalisten'. In tegenstelling tot partijvoorzitter Caroline Gennez vinden heel wat socialistische militanten die oproep niet 'dom'. sp.a Rood heeft deze militanten en progressieven opnieuw een stem gegeven.

Staatssecretaris Schouppe probeerde het dossier van de ‘derde handler’ op Zaventem door de regering van lopende zaken te regelen. Onder de enorme druk van de vakbond heeft hij zijn plannen even opzij gezet. Roger Collin, ABVV-delegee bij Flightcare, geeft meer uitleg.

De politieke crisis is niet te herleiden tot kinderachtige spelletjes van politici die zich gekrenkt voelen, maar illustreert in werkelijkheid de doodsstrijd van het ‘Belgische compromis’. Ons fameuze model, aangeprezen in brandhaarden van Jeruzalem tot Kaapstad, is echter gebaseerd op geld, veel geld. Vandaar dat het in armere gebieden in de wereld niet werkt.

Nu het zogenaamde compromis van De Wever unaniem en razendsnel werd afgeschoten door alle Franstalige partijen, is een oplossing uit de institutionele crisis verder af dan ooit. Het resultaat is immers dat beide gemeenschappen zich radicaliseren en de splitsing van België, hoe ongewenst en onrealistisch ook, alweer een stapje dichterbij is gekomen.

Zonder uitzondering hebben alle Europese regeringen het pad gekozen van bezuinigingen, belastingsverhogingen en het verminderen van de pensioenen. De meer dan 100.000 vakbondsleden die door Brussel trokken tijdens de Europese Actiedag verzetten zich tegen deze onheilspellende toekomst.

Vandaag is er veel sprake van de overheid die boven zijn stand leeft. Dit bereidt bezuinigingen voor in de overheidsuitgaven. Waar over gezwegen wordt zijn de inkomsten van de ‘grote families’ in België.

Op initiatief van Vonk protesteerden een twintigtal jongeren woensdag in Antwerpen tegen de besparingen die overal in Europa op til staan. De actievoerders willen niet dat de volgende regering raakt aan de wachtuitkering voor jongeren en steunen de stakingsacties die de Europese vakbonden volgende week organiseren.

De steun voor de vijf afgedankte BBTK-secretarissen is geweldig, en dit niet alleen onder de delegees en de militanten. Nochtans blijft de BBTK-top halsstarrig haar beslissing tot ontslag verdedigen tegen de wil in van haar eigen achterban.

Net als elders in Europa zijn de politici in het kleine België niet opgewassen tegen de economische  krachten die hen regeren. Daarom gedragen ze zich als kabouters die te midden een orkaan hun huisje proberen te verbouwen om het water tegen te houden. En de tragedie is dat de socialistische leiders, in theorie toch internationalisten en antikapitalisten, de emmers aanreiken.

Vrijdag kregen alle vijf secretarissen van BBTK Industrie in Brussel-Halle-Vilvoorde te horen dat ze op staande voet werden ontslagen. Zij moeten worden gesteund. Dit is een testcase voor de vakbondsdemocratie en voor het verzet tegen het regionalisme binnen onze vakbond.

Net na de verkiezingen sloeg de Luikse voorzitter van de rode metaalvakbond in een regionalistische kramp. Dit ging regelrecht in tegen de standpunten van het ABVV en het ACV, die pleiten voor federale solidariteit en voor het een houden van de Belgische sociale zekerheid.

Ook voor socialisten is het de logica zelf dat je niet meer probeert uit te geven dan er inkomsten zijn. Maar de essentie is dat deze centendiscussies allesbehalve sociaal neutraal zijn. Op dat vlak zijn de patroonsorganisaties uit het noorden en het zuiden van het land volkomen eensgezind: er moet bezuinigd worden, maar niet bij hen.

Luc Cortebeeck en Claude Rolin, voorzitter en secretaris van het ACV, hebben het initiatief genomen om een vakantieblog van het ACV te maken. Gedurende de maanden juli en augustus publiceerden zij er een kleine dertig stukjes over de sociale en de politieke actualiteit.

Het zomernummer van Vonk is uit. Hier maakt u kennis met de voorpagina en de inhoud van het nummer. In september zijn er we terug met een nieuwe editie van het blad.

Dewever is nu al een paar weken informateur voor de vorming van een regering. Het spreekt vanzelf dat voor ons de sociaal-economische kant van dergelijke onderhandelingen het voornaamste is. Wat wordt er echter gedaan tegen de toenemende armoede, de werkloosheid, de toenemende stress op het werk?

Het Duitse energiebedrijf E.ON wil in de Antwerpse haven een heuse steenkoolcentrale neerpoten. Buurtbewoners en actiegroepen zien het plan niet zitten. Volgens hen zou de nu al veel te hoge uitstoot van fijn stof en CO2 dan drastisch verhogen.

De perscommentaren zijn na de verkiezingsuitslag van 13 juni unaniem: de tsunami van de N-VA heeft ons land overspoeld! Hoe is het zover kunnen komen? Wij staken ons licht op bij Erik de Bruyn, woordvoerder van SP.a Rood en kandidaat op de senaatslijst.

Het woord ‘historisch’ is niet overdreven om het stembusresultaat te beschrijven. Na 14 juni staan we voor een onuitgegeven politiek landschap. Een zwartgele vloedgolf in het noorden staat tegenover een rode tsunami in het zuiden.

Dit langere artikel van André Gonsalis behandelt de algemene stakingen voor het verkrijgen van het algemeen enkelvoudig stemrecht in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Hoe stond het met de beginnende arbeidersbeweging? In welke context werd de Belgische Werkliedenpartij opgericht? Maar bovenal wordt uitvoerig uiteengezet wat de houding van de BWP-leiding was inzake algemene stakingen en de Eerste Wereldoorlog.

Vonk nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse BBQ op zaterdagavond 3 juli!

Niets beroert de bevolking meer dan de onheilsberichten dat de pensioenen binnenkort onbetaalbaar zouden worden. Dat verhaal wordt ons al jaren lang in de maag gesplitst via allerlei kanalen. Een evidente vraag wordt echter nooit gesteld: waar zal men al die jobs halen voor mensen ouder dan 60 jaar, laat staan ouder dan 65 jaar?

Socialisten bestrijden het nationalistische vergif best met een eigen kijk op de zaak, met democratische voorstellen die de Vlaamse werknemers dichterbij de Franstalige werknemers brengt en omgekeerd. Politieke afwezigheid op dat terrein is ook geen optie. Dit laat de deur open aan allerlei nationalistische scherpslijpers aan beide kanten van de taalgrens.

We publiceren hier de talrijke meigroeten die we voor de 1-mei-editie van ons tijdschrift Vonk hebben ontvangen. Dit zijn boodschappen of advertenties van afdelingen en individuen van organisaties uit de arbeidersbeweging of andere progressieve bewegingen. Het illustreert onze inplanting in de brede arbeidersbeweging en zorgt steeds voor extra financiële steun die wij goed kunnen gebruiken om de stem van het marxisme in de arbeidersbeweging nog luider te laten klinken.

Het federaal congres van het ABVV van juni vindt plaats tegen een uitzonderlijke achtergrond, namelijk de ergste crisis van het wereldkapitalisme sinds de jaren ‘30. Het zal een tijdje duren voordat het doordringt dat deze crisis geen normale crisis is of een ‘normale’ cyclusbeweging van de economie. Alle vertrouwde visies en waarheden in onze vakbond zullen hierdoor overhoop gehaald worden. Het ABVV moet zich hierop voorbereiden.

Hendrik De Man is een zeer controversiële figuur van het socialisme. Velen herinneren zich het ‘Plan De Man’ en ook zijn capitulatie voor de fascistische invasie. Hoe verklaren we de evolutie van een ‘ethisch socialist’ naar een autoritair, antimarxistisch en semifascistische denker aan de top van de partij?

125 jaar geleden werd de Belgische Werklieden Partij boven de doopvont gehouden. Het is moeilijk te zeggen maar mogelijk hadden de oprichters van de voorloper van de SP.a geen vermoeden dat de strijd voor socialisme even actueel zou zijn als toen. In feite is deze strijd nog meer actueel dan in 1885.

In de nacht van 5 op 6 april 1885 werd de BWP boven de doopvont gehouden. Om de 125e verjaardag van de BWP te huldigen herpubliceren we een reeks kritische artikelen. Ongetwijfeld was de BWP vroeger linkser dan vandaag. Maar het reformisme, d.w.z. de strijd voor hervormingen zonder het kapitalisme zelf in vraag te stellen, was aanwezig van bij de oprichting van de BWP.

Bij Godiva hebben ze gevochten als leeuwen en vooral als leeuwinnen. Maar zodra de directie het wapen van de lock-out en de dreiging van sluiting gebruikt, is er meer nodig. Dat kon enkel maar komen van syndicale actie buiten het bedrijf.

De vastberadenheid van de directie van Godiva is zeer hard. Binnen het bedrijf hebben de arbeiders het onderste uit de kan gehaald om de krachtsverhoudingen in hun voordeel om te buigen. De sleutel voor een eventuele overwinning in één bedrijf zoals Godiva ligt dus in de solidariteit van andere bedrijven.

We zijn een van de weinige Europese landen waar er nog een verschil bestaat in het statuut tussen arbeiders en bedienden. Deze discriminatie is zelden zo pijnlijk als tijdens een crisis zoals vandaag.

Een aantal individuen heeft het initiatief genomen om op 20 maart een ‘Dag van het socialisme’ te organiseren in Gent. Het initiatief heeft niet direct electorale ambities maar beoogt een reflectie over de hedendaagse inhoud van het socialisme.

Vandaag legden meer dan 300 arbeiders van de pralinefabriek in Brussel het werk neer. Bijna evenveel arbeiders stonden voor de poort tijdens het massapiket. Dit was een van de levendigste en strijdbaarse piketten die we de laatste jaren hebben kunnen meemaken.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken