Meer dan 2.000 mensen namen deel aan de solidariteitsketting met de arbeiders van Opel, de onderaannemingen en Carrefour. Dit is een eerste aanzet tot de eenmaking van de afzonderlijke strijd tegen afdankingen en sluitingen, hopen we. Hier ziet u de eerste videoreportages. 

De Lijn moet besparen, “want het is crisis”. Dergelijke bezuinigingsmaatregelen worden in zowat alle overheidsdiensten doorgevoerd. Als je echter iets wil doen aan de centenkwestie, moet je afstappen van het dogma dat de loontrekkers daarvoor moeten opdraaien.

Toen GM-topman Reilly boudweg stelde dat hij de Opelfabriek te Antwerpen tegen 30 juni zou sluiten, was voor hem de kous af. Dicht is dicht, een andere oplossing is er niet. Ondanks de zware overproductiecrisis in de automobielsector en bij GM in het bijzonder maakte de Antwerpse vestiging echter nog 34 miljoen euro winst vorig jaar. Is dat geen schande?

De topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie spreekt enkele dagen voor het sociale overleg verzoenende taal aan het adres van de vakbonden. "Nadat we eerst de welvaart verdiend hebben, moeten we ook durven praten over herverdeling en de strijd tegen de armoede. En daarbij moeten we ook naar onszelf kijken". Is het overleg nu gered?

Het Belgisch onderwijs zit met een probleem, en dat probleem is er een van grote ongelijkheid. Zo blijkt uit een onderzoek door Jean Hindriks (UCL) en Marijn Verschelde (UGent). Zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs worden hiermee geconfronteerd.

Op een sterk beveiligde bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Carrefour haar shocktherapie op tafel gelegd. De herstructureringsmaatregelen gaan 1.672 banen  kosten. Carrefour speelt het hard. Maar wanneer de vakbond de wil heeft om het personeel massaal te mobiliseren, dan kunnen de werknemers het ook hard spelen.

Procter&Gamble (P&G) is wereldwijd marktleider voor een brede waaier wasproducten. P&G leidt echter ook de dans van de vakbondsonvriendelijke bedrijven - in het buitenland, maar ook in België. De waarden waarmee het alle menselijke relaties doordringt op de werkvloer zijn superindividualistisch. Oliver Van den Eynde, een gedreven ABVV-delegee, vat het samen in twee woorden: een ‘individuele fabriek’.

Hier leest u een opiniestuk geschreven door de linkse groep 'Socialisme in alle Talen', die nauw samenwerkt met SP.a Rood en Vonk. Het is de eerste linkse en socialistische kritiek op het document van Frank Vandenbroucke. Wij willen hiermee het debat aanzwengelen over welke socialistische strategische keuzes er vandaag moeten worden gemaakt in de SP.a.

De zijdelingse botsing tussen twee passagierstreinen nabij Halle in de ochtendspits van maandag 15 februari kostte het leven van 18 pendelaars. De onmiddellijke hulp aan de talrijke slachtoffers overheerst natuurlijk het eerste denken en handelen op zo een moment. Toch wordt er ook snel gezocht naar een verklaring. Hoe is zoiets mogelijk?

Staking is een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. De werknemer is het niet eens met de werkgever en legt als protest het werk neer. In tegenstelling daarmee heeft de collectieve actie die hierop volgt niet noodzakelijk een pacifistisch karakter, met alle gevolgen van dien.

Een twintigtal ‘bekende Antwerpenaren’ beslissen op de bres te staan voor de Opel-arbeiders. De strijd van de Opel-arbeiders moet in de aandacht blijven, Opel moet open blijven. Zo eenvoudig maar ook zou duidelijk is de boodschap.

De Raad van Voorzitters en Secretarissen (RVS) die de sp.a op 5 december hield over de interne werking, wordt hier en daar de tweede democratiseringsgolf genoemd. Tijdens de voorbereiding van de RVS stuurden de afdelingen meer dan 500 voorstellen door om de interne partijwerking te verbeteren. Ook SP.a Rood schreef naar aanleiding van de RVS een discussiebijdrage die intern werd verdeeld via heel wat afdelingen en op de provinciale bijeenkomsten van de partij.

De strijd om Opel Antwerpen gaat over meer dan het redden van jobs alleen. De strijd gaat ook over de vraag welke economie we willen, en over het op een maatschappelijk verantwoorde manier aanwenden van technologische innovatie.

In deze sociaal turbulente tijden wordt er al wel eens een pamflet verspreid en/of een spandoek ontplooid waarin de werkgever op de korrel wordt genomen. De vraag is natuurlijk hoever men hierin kan gaan.

In deze korte videoreportage leggen de ABVV-delegees en -secretarissen uit wat de concrete inzet is van de komst van een derde afhandelaar in de nationale luchthaven in Zaventem. De gesprekken werden opgenomen tijdens de succesvolle personeelsvergaderng in de vertrekhal van de luchthaven op maandag 18 januari. De video is een productie van ABVV Vlaams Brabant.

Verontwaardigd door de ontslagentsunami en de sluiting van Opel roepen alle bonden op tot een grote betoging. Deze 'Mars voor jobs en respect' vindt plaats op vrijdag 29 januari vanaf 10u op het Schumanplein in Brussel. Vonk steunt natuurlijk dit intiatief. Er zal echter meer nodig zijn dan deze steekvlambetoging om het roer om te gooien. Dit is de tijd om buiten de lijntjes te durven denken en handelen! Wij kiezen voor een hele andere maatschappij.

Overzicht recente artikelen over Opel.

Dat zonder de minste argumentatie 44 procent zich via de internetpoll uitspreekt voor het standpunt van SP.a Rood is veelzeggend. De schok van de sluiting van Opel en de aanhoudende crisis van het kapitalisme verplicht meer en meer mensen ‘buiten de lijntjes’ te gaan denken.

Aan de poort van Inbev Leuven feliciteren de actievoerders elkaar meerdere malen. Net zoals in de oude musketierfilms heeft een groep arbeiders een halve liter gerstenat met de woorden “Eén voor allen, allen voor één”. De kameraden van Vonk en SP.a Rood die sinds dag 1 de blokkade mee hebben versterkt, krijgen viriele schouderklopjes en oprecht ontroerde handdrukken. “Bedankt voor jullie steun”.

GM-topman Nick Reilly heeft gisteren aangekondigd dat de fabriek in Antwerpen in juni dit jaar dicht gaat. De vakbonden hebben in elk geval op de gepaste manier gereageerd door er voor te zorgen dat geen enkel afgewerkt product nog buiten gaat.

Sinds donderdag 7 januari voeren arbeiders en bedienden actie aan de poorten van AB Inbev te Leuven en Jupille. Dinsdag 12 januari hebben de werknemers van Hoegaarden spontaan de poorten van hun brouwerij gesloten. Er komt geen vrachtwagen meer in of uit.

Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, is gestart met een enthousiaste zoektocht naar een  derde 'afhandelaar' op Zaventem Airport. Het personeel en de vakbonden teken hier verzet tegen aan. Met de campagne 'It takes 2 to handle' starten de bonden hun actieplan.

Bert De Graeve, CEO van Bekaert werd uitgeroepen tot manager van het jaar. Rodney Talboom, SP.a-gemeenteraadslid en aanhanger van SP.a Rood ziet het helemaal anders. Rodney stond niet toevallig zij aan zij met de arbeiders tegen de sluiting van het staalbedrijf in Hemiksem.

Vlamingen hebben in de loop van de geschiedenis enkele traumatische ervaringen opgelopen met Franstaligen. Die verhinderen ons soms om helder te denken. Een dergelijke hersenverontreiniging speelt ons Vlamingen bijvoorbeeld parten bij het nadenken over de vervuiling van de Zenne.

Bij Zonnewende en Zonnetij, twee rusthuizen in handen van de investeringroep Senior Living Group, een van de grootste commerciële groepen in de Belgische rusthuissector, heeft het personeel er genoeg van. Sinds SLG de rusthuizen overnam, zijn zowel de arbeidsomstandigheden van het personeel als de kwaliteit van de verzorging in vrije val.

In een stukje dat op 24 november op deze site werd geplaatst, werd het verhaal gedaan van IAC. De werkgever wilde een werknemersvertegenwoordiger ontslaan, maar kreeg nul op het rekest van het Brusselse arbeidshof. In de kleinlinkse pers werd deze uitspraak onthaald als een overwinning van het stakingsrecht. Wij hadden echter gemaand tot voorzichtigheid en de profetie is uitgekomen.

De sp.a zit nu althans verbaal op meest linkse koers sinds jaren. SP.a Rood zal dit nieuwe linkse elan een kans geven en kritisch ondersteunen. De woorden moeten nu worden omgezet in daden.

Het persagentschap Belga verspreidde op 18 november een perscommuniqué waarin werd gemeld dat volgens Nele Lijnen en Marc Verwilghen in het comité voor de overheidsdiensten (Comité A) een akkoord wordt voorbereid dat de problematiek van het stakingsrecht in de openbare sector regelt.

Enkele dagen voor de Raad van Voorzitters en Secretarissen van 5 december werd een delegatie van SP.a Rood, de linkervleugel in de partij, ontvangen door partijvoorzitster Caroline Gennez. Deze delegatie bestaande uit Erik De Bruyn, Elke Heirman en Stephen Bouquin evalueert dit eerste gesprek als zeer constructief.

Er is duidelijk een zoektocht aan de gang naar een alternatief. Maar onze stem blijft nog steeds veel te klein. Om dit te veranderen hebben we onder andere meer geld nodig. Zet daarom Vonk op uw Kerstboodschappenlijstje dit jaar.

Op donderdag 5 november jl. werd door het Arbeidshof te Brussel een zaak beslecht waarbij werd geoordeeld dat een werknemer niet mocht worden ontslagen omdat hij had deelgenomen aan een collectieve actie. Het feit kreeg heel wat weerklank in de pers. Reden genoeg om een en ander van dicht(er)bij te bekijken.

Op 3 november berichtte het VTM-journaal dat stakers die in 2007 op de nationale luchthaven het werk hadden neergelegd waarschijnlijk de rechten van de mens hadden geschonden. Wie het tussenvonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg van 29 oktober 2009 er op naslaat, zal vaststellen dat het zo'n vaart niet loopt. Er is echter reden tot ongerustheid.

John Crombez, de 'coming man' van de West-Vlaamse SP.a, kwam onlangs op de proppen met het voorstel van 'een volkslening voor grote projecten'. Dit lijkt een origineel voorstel. Maar als je even stilstaat bij hetgeen banken doen, dan rijzen er al snel twijfels.

Eindelijk een standpunt met een smoel! Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor de SP.a, is het oneens met de kritiek van UNIZO, VOKA en de voorzitter van de Liberale Mutualiteiten aan het adres van de spoorbonden. Niet alleen heeft Kurt De Loor begrip voor de staking maar spreekt hij zich duidelijk uit voor de bescherming van het stakingsrecht in de openbare diensten. Hiermee sluit hij naadloos aan bij het standpunt van de vakbonden en bij dat van SP.a Rood.

Volgens artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen deurwaarders op verzoek van particulieren tot vaststellingen overgaan, dus ook in geval van collectieve acties. Een vrij recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen geeft enige verduidelijking over hoe ver een deurwaarder kan gaan.

Remi Verwimp is op 21 oktober overleden. Remi was een boeiend en nogal atypisch man: een kritische priester, een rode denker en man van actie, een stichter van de Werkplaats Theologie en Maatschappij.

De politiek is een keihard bedrijf. Dat bleek eens te meer bij het uitlekken van de mail van Schutyser, vertrouweling van Caroline Gennez. Hoewel: soms kan de politiek ook poeslief zijn. Als het erop aankomt om te beslissen over een belasting op de banken bijvoorbeeld.

De opmaak van de begroting is altijd een belangrijk moment in het bestaan van elke regering. Dat is zeker zo in een crisisperiode zoals we die nu beleven. Alle interne tegenstellingen komen daarbij naar boven.

Erik De Bruyn is duidelijk in zijn nopjes wanneer we hem ontmoeten. Karel Vinck van de BAM was gisteren daarentegen sterk aangeslagen voor de camera's van de televisie. De overduidelijke uitslag van de volksraadpleging, waarbij 59,24 procent zich tegen de Lange Wapper heeft uitgesproken, is een politieke gebeurtenis van formaat...

In Gent organiseerden SP.a Rood Oost-Vlaanderen en de Gentse SP.a-wijkafdeling Rood Station een debat tussen Daniël Termont, Gents burgemeester en belangrijk mandataris van de SP.a, en Erik De Bruyn, voorman van de beweging SP.a Rood. Dit debat, met als thema "Een socialistisch beleid in tijden van economische crisis" had de bedoeling om een open discussie op gang te brengen tussen de militanten van SP.a Rood en de andere partijleden en -mandatarissen.

In de Tribune (blad van ACOD overheidsdiensten) van september schreef Hilaire Berckmans een treffend artikel over het Vlaamse regeerakkoord. Hij vreest dat Vlaamse overheid de dupe zal worden van besparingsmaatregelen allerhande. Waarschijnlijk heeft hij het bij het rechte eind.

De Standaard publiceerde deze week uitgelekt e-mailverkeer tussen de SP.a-top begin juli over de verdeling van de ministerposten. Voorwaar interessante lectuur!

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken