De Standaard publiceerde deze week uitgelekt e-mailverkeer tussen de SP.a-top begin juli over de verdeling van de ministerposten. Voorwaar interessante lectuur!

De beslissing van de Postdirectie om het project van 'wijkpostbodes' te bevriezen heeft de stakingen nauwelijks geluwd. Vandaag staken opnieuw de grote sorteercentra van Brussel X en Charleroi. Want wat 'bevroren' wordt kan weer ontdooid worden. De postbedienden blijven de terugtrekking vragen van de maatregel. De vakbondstop moet hen volgen en een nationale staking uitroepen.

Met spijt melden wij u dat onze goede vriend en kameraad Jan Van Riet van ons is heengegaan, onmiskenbaar veel te vroeg. Jan behoorde tot de kern van een generatie vonkisten. Wij wensen zijn ouders, familie en vrienden sterkte. Hij leeft voort in onze gedachten.

De rode metallo's in Wallonië steunen niet alleen op een rijke traditie van strijd. Binnen het ABVV speelden ze ook een belangrijke ideologische rol. Zo bijvoorbeeld in de jaren '50. Belangrijke strategiedocumenten droegen de linkse metalen stempel.

Maurice De Velder, topmanager van Think Media, roept op tot respect voor ondernemers in Vlaanderen (De Standaard van 24 september). Wat De Velder vraagt is niet minder dan een preferentiële behandeling van ondernemers door justitie, een soort gerechtelijke business class zeg maar.

De Vlaamse kerktorenreflex waarvan tot op heden vooral de Walen en de Brusselaars het slachtoffer waren, keert zich nu ook tegen Antwerpen. De dikke nekken van Antwerpen 'krijgen' uit het Vlaamse budget 2,5 miljard euro voor het sluiten van hun ring en doen daar dan nog moeilijk over ook.

In dit artikel analyseert Patrick Humblet het belangrijke vonnis van de Antwerpse rechtbank over het stakingsrecht en het gebruik van piketten. Mocht de directie van Petroplus het sociaal overleg met de vakbonden opnieuw dwarsbomen, dan zijn de bonden van de sector bereid acties te ondernemen.

Het Europees Vakverbond heeft tezamen met ABVV, ACLVB en ACV een collectieve klacht ingediend tegen de Belgische staat bij het "Comité européen des droits sociaux" (CEDS).

Sommige Antwerpenaren reageren gelaten op de plannen om hun stad te wurgen met een monsterlijk viaduct. "Daar is allemaal niets aan te doen, dat is allemaal al beslist". Maar dat is niet zo. Actie loont.

Breaking News! Milieuvergunning baggerstort Linkeroever op losse schroeven

OVAM tekent bezwaar aan tegen de huidige vergunningsaanvraag. Dit betekent nieuw uitstel en een hogere kostprijs voor het BAM-tracé.

SP.a ROOD tegen de Wapper: voldoende redenen waarom héél Vlaanderen zich tegen de Lange Wapper moet keren

De Vlaamse kerktorenreflex waarvan tot op heden vooral de Walen en de Brusselaars het slachtoffer waren, keert zich nu ook tegen Antwerpen. De dikke nekken van Antwerpen 'krijgen' uit het Vlaamse budget 2,5 miljard euro voor het sluiten van hun ring en doen daar dan nog moeilijk over ook.

De Lange Wapper en de revival van de Antwerpse linkerzijde

De recente ontwikkelingen in het Oosterweeldossier openen mogelijkheden. Eerste opdracht is en blijft het gevaar van een honderdjarige stadsverminking af te wenden. Maar daar bovenop zou de politieke spin-off op termijn wel eens gunstig kunnen uitpakken voor links.

Antwerpen maakt zich op voor de strijd tegen de Oosterweelverbinding

Hoewel de BAM een communicatiebudget van miljoenen euro's kreeg om haar Lange Wapperbrug aan de Antwerpenaren te verkopen, zijn het de tegenstanders die sinds enkele maanden met de aandacht in de media gaan lopen. Wij interviewden SP.a-Rood-boegbeeld Erik De Bruyn, die een prominente rol speelt in deze beweging.

Oosterweelverbinding: foute oplossing wegens fout axioma

De Oosterweelverbinding is een typische kapitalistische oplossing voor een kapitalistisch probleem. In dit dossier gaat op allerlei vlakken de belangenvermenging tussen staat, politiek en patronaat heel ver. De gewone mens is uiteraard zoals steeds de pineut.

Oosterweelverbinding: een brug te ver

In een klimaat waarin zelfs voor de meest gerechtvaardigde sociale eisen zoals die van de gezondheidswerkers geen geld heet te zijn, staat de Vlaamse regering op het punt om drie miljard euro uit te trekken voor een investering die een gevaar betekent voor de leefbaarheid van Antwerpen en de gezondheid van haar inwoners. Vonk publiceert een exclusief en vernietigend milieueffectrapport van eigen hand.

www.ademloos.bewww.ademloos.be

{youtube}TiwLT0dx3So{/youtube}

Video Erik De Bruyn tegen de Lange Wapper

De beurzen glimlachen opnieuw, banken schrijven hun resultaten weer met zwarte inkt, traders worden opnieuw gelokt met gulle bonussen, het einde van de recessie wordt uitgebazuind. Maar is de crisisbladzijde echt omgedraaid?

De strijd om Opel Antwerpen gaat over meer dan het redden van jobs alleen. De strijd gaat ook over de vraag welke economie we willen, en over het op een maatschappelijk verantwoorde manier aanwenden van technologische innovatie.

Al een hele tijd verschijnen berichten in de kranten over het begrotingstekort van de federale overheid en de plaats die de sociale zekerheid daarin inneemt. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zei in een interview dat besparen op de sociale zekerheid geen optie is, en dat het beter zou zijn om nieuwe inkomsten te zoeken. Maar waar moet de overheid deze halen?

De recente ontwikkelingen in het Oosterweeldossier openen mogelijkheden. Eerste opdracht is en blijft het gevaar van een honderdjarige stadsverminking af te wenden. Maar daar bovenop zou de politieke spin-off op termijn wel eens gunstig kunnen uitpakken voor links.

In het weekblad Knack staat een opmerkelijk interview met Louis Tobback (SP.a) en Yvan Mayeur, kamerlid voor de PS. Volgens Mayeur is het kapitalisme létterlijk dodelijk, voor de planeet en het individu: "Socialisten moeten het redden van de planeet centraal stellen en radicaal breken met het kapitalisme".

Het gerecht staat weer doorlopend op de voorpagina's de laatste tijd. Voornaamste item is de geschorste handelsrechter Francine De Tandt. Het moet gezegd dat het niet ontbreekt aan sappige verhalen.

Erik de Bruyn begrijpt dat de beroepspolitici van zijn partij, de SP.a, blij zijn aan de Vlaamse regering deel te kunnen nemen. Zelf vindt hij het een blijk van kortetermijndenken. Dit artikel verscheen als opiniebijdrage in De Standaard.

SP.a Rood meende al op 8 juni dat de SP.a er beter aan zou doen om te kiezen voor de oppositie en van daaruit een sociaal front te vormen met de vakbonden. Het Vlaamse regeerakkoord geeft ons geen enkel element om het geweer van schouder te veranderen, wel integendeel.

De resultaten van de PVDA+ bij de laatste verkiezingsronde roepen bij velen vragen op. Voorzitter Peter Mertens erkent een "dubbel gevoel" met enerzijds de tevredenheid het stemmenaantal van 2004 te verdubbelen en anderzijds ontgoocheling omdat ze toch meer stemmen verwachtten.

Patrick Vander Weyden, politicoloog en hoofdredacteur van Samenleving en Politiek, publiceerde een column in Knack waarin hij SP.a Rood frontaal aanvalt. Erik De Bruyn dient hem hier van antwoord.

Naar oude gewoonte bediscussieerden wij op ons congres in maart de vooruitzichten voor België. Ter voorbereiding van die discussie schreven we dit document. Hoewel het al enkele maanden oud is, bieden we het u aan als zomerlectuur. De algemene lijnen blijven immers pertinent. Dit is het tweede deel.

Naar oude gewoonte bediscussieerden wij op ons congres in maart de vooruitzichten voor België. Ter voorbereiding van die discussie schreven we dit document. Hoewel het al enkele maanden oud is, bieden we het u aan als zomerlectuur. De algemene lijnen blijven immers pertinent. Dit is het eerste deel, dat over de internationale context.

De verkiezingsresultaten waren nog niet geteld of sommige SP.a-bonzen voelden zich reeds geroepen om de N-VA op te vrijen. Partijvoorzitter Caroline Gennez beweerde dat de SP.a "Vlaamser is dan de N-VA", en Frank Vandenbroucke voegde daaraan toe: "Als ik De Wever hoor praten, hoor ik precies mezelf."

Na een intense periode van syndicale en politieke actie en een zeer geslaagde verkiezingscampagne is het weer tijd voor een beetje ontspanning... en lekker eten en drinken. Naar jaarlijkse traditie nodigen we iedereen die Vonk en de strijd voor socialisme genegen is uit op een zomerse BBQ!

'Looking for Eric' (zoeken naar Eric) is de titel van de nieuwe film van Ken Loach. Het is echter ook wat de kiezers van Erik De Bruyn moesten doen. Op een onzichtbare elfde plaats werd hij bovendien niet meegenomen in de Antwerpse verkiezingscampagne van de SP.a. Dat maakt de voorkeurstemmen des te betekenisvoller.

Volgens Gorik Van Holen heeft de linkse stroming SP.a Rood "niet erg goed gescoord" in de voorbije verkiezingen (DM 9/6, interview met Louis Tobback). Boegbeeld Erik De Bruyn haalt in de provincie Antwerpen echter meer voorkeurstemmen dan 3 van de 5 Antwerpse spa-ers die straks zullen zetelen in het Vlaams Parlement.

We zitten nog maar in de eerste fase van de economische crisis. Zo'n crisis leidt niet automatisch tot een verlinksing, zeker niet bij verkiezingen. Zie maar naar de Europese verkiezingen. Dat het ook anders kan, bewijzen de rode kandidaten op de sp.a-lijsten. Erik De Bruyn behoort zelfs tot de top van politici met de meeste voorkeurstemmen in het kieskanton Antwerpen!

Dit waren de eerste verkiezingen sinds de economische crisis. Alle partijen, de leiders van de SP.a en de PS incluis, ontkoppelden echter de verkiezingscampagne van de bikkelharde strijd in de bedrijven. Nochtans was deze strijd hoorbaar als vervormd achtergrondgeruis tijdens de campagne.

Met 8355 voorkeurstemmen sprong Erik De Bruyn over de nummer 3 en 4 op de lijst! Weinig of geen kandidaten hebben ooit zo'n sprong kunnen maken. Toch zit Erik niet in het parlement, wat alles te maken heeft met het kiesstelsel.

De Vlaamse verkiezingen zijn niet eens voorbij of de rechterzijde ontvouwt haar plannen voor sociale afbraak. De eerste slachtoffers zullen de dokwerkers zijn.

In de vroege ochtend van 4 juni 2009 trok er een rode golf over de verkiezingsborden van de stad Antwerpen. Het betreft de 'back to the roots'-affiches van SP.a-kandidaat Erik De Bruyn, elfde kandidaat op de Antwerpse SP.a-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Je kan hier foto's bekijken.

Na 48 dagen campagne voeren, waarin vele volkshuizen, markten, militantenkernen van het ABVV, SP.a-afdelingen en andere werden bezocht, was ACOD-LRB Antwerpen de volgende halte. Deze vakbond, waarvan Erik De Bruyn zelf lid is, had hem uitgenodigd om zijn boek te komen voorstellen.

Een honderdtal militanten vond na de drukke familiedag van de SP.a in de zoo van Antwerpen nog de moed om de SP.a-Rood-kandidaten te ontmoeten. "Ik denk niet dat er een kandidaat is, zowel van de andere partijen als van de eigen SP.a, die kan rekenen op de actieve en vrijwillige betrokkenheid van ongeveer tweehonderd militanten", benadrukte Erik De Bruyn.

Dit artikel verscheen donderdag op de opiniepagina van de Tijd. Het is Erik De Bruyns antwoord op een vraag van Bart De Wever (N-VA): "Wat is de socialistische visie op de vraag naar een minimale dienstverlening bij stakingen in het openbaar vervoer? Mijn partij is daar voorstander van, maar wat is jullie visie hierop?"

Op maandag 1 juni te Antwerpen organiseert SP.a Rood een ontmoeting met de rode kandidaten op de SP.a-lijsten. Zij stellen zich voor, brengen verslag uit over hun campagne, de discussies onder de mensen, op de markten, op het werk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het verlengde van de SP.a-ledendag te Antwerpen.

Op de vakbondsbetoging van 15 mei ging de aanwezigheid van SP.a Rood niet onopgemerkt voorbij. Christophe Davids liet zich inspireren om een campagnefilmpje voor de verkiezingen te maken.

Erik was op 10 mei te gast bij ATV. Aan de andere kant van de tafel (in alle mogelijke definities van het woord): Karel van Eetvelt (UNIZO), Bruno Valkeniers (VB) en Bart Staes (Groen!). Dit debat laat er geen twijfel over bestaan wie aanschurkt tegen het patronaat en wie voluit gaat voor de werknemers.

Verschillende kandidaten van SP.a Rood zullen de komende week in debat gaan in het kader van de verkiezingen, onder andere over de vakbondseisen en over Europa. Deze debatten gaan door in Sint-Niklaas, Berchem, Gent en Brussel.

Tijdens de Doe De Stemtest van de VRT vergeleek een syndicalist zijn standpunten met deze van de SP.a. Op de stelling 22 "Als De Lijn staakt, moet er een minimumdienst zijn" drukte hij natuurlijk op Niet Akkoord. Toen vergeleek hij zijn standpunt met dat van de SP.a. Hier stond er dat de SP.a... akkoord is met deze stelling.

De loon- en arbeidsvoorwaarden staan onder druk door de dreiging van een derde 'handler' op de nationale luchthaven in Zaventem. Volgens de Europese normen volstaan twee afhandelaars, maar men gebruikt allerlei drogredenen om de komst van een derde aan te moedigen.  

'Nood aan Rood' is in de provincie Antwerpen het thema van de kiescampagne om Erik De Bruyn in het Vlaamse parlement te krijgen. "Wat me nu begint op te vallen is dat de militanten er in beginnen te geloven", zegt Erik De Bruyn. "Ze voelen dat het mogelijk wordt." We geven een sfeerbeeld van de campagne + Eriks toespraak voor de militantenkern van ABVV Opel in het Bondsgebouw.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken