Internationaal

Dat het in Latijns-Amerika warm kan zijn, weet iedereen. Een hete politieke zomer geeft het continent een steeds rodere gloed: politieke radicalisering in El Salvador en Guatemala, grote stakingen en betogingen in Chili, Peru en Bolivia, en voorstellen voor een nieuwe grondwet in Venezuela.

In elke kapitalistische groeiperiode is er een element van speculatie, maar in de huidige groeiperiode is het speculatieve element belangrijker dan ooit tevoren. Tot nu toe heeft de economie van de VS een recessie kunnen vermijden, maar de groeivertraging is een feit. De Amerikaanse schuldenberg is onhoudbaar. De nervositeit van investeerders manifesteert zich in de crisis op de beurzen.

Dankzij de druk van de campagne heeft het stadbestuur van Mexico city al zeven studenten vrijgelaten. Cesar Aguilar blijft echter vastzitten, evenals Adan Mejía en zovele anderen in Oaxaca. Daarom organiseren wij op 13 september een internationale actiedag.

De beweging tegen de arrestatie van studenten krijgt een grote weerklank onder de studenten, de vakbonden en in de Mexicaanse media. Ze blijven echter in de gevangenis. Daarom vragen we u om de petitie te tekenen.

Op maandag 6 augustus voerden honderden studenten actie aan de hoofdkantoren van het Instituto Politecnico Nacional (IPN) in Mexico City. In plaats van in dialoog te gaan met de studenten stuurde het bestuur de politie op hen af. Verschillende demonstranten werden ingerekend.

Terwijl het Midden-Oosten steeds dieper wegzakt in een vicieuze cirkel van dood en vernieling, zet de Eerwaarde Tony Blair opnieuw een stapje op het wereldtoneel, deze keer als internationale gezant voor het Midden-Oosten.

Brutale repressie blijkt het enige antwoord te zijn van de regering na de heropstanding van de massabeweging in Oaxaca de laatste weken. Talrijke activisten werden aangehouden door de politie. Onder hen bevind zich een kameraad van Militante, Tendencia Marxista, onze zusterorganisatie in Mexico. Solidariteit en protest hiertegen is dringend nodig.

In april vertrok een driehoofdige delegatie vanuit België op studiereis naar Venezuela. We hadden een gesprek met twee van de drie reisgenoten. Het verslag van Erik Demeester (Handen Af van Venezuela) en Stephen Bouquin (arbeidssocioloog universiteit van Amiens) is een must voor iedereen die inzicht wil in het proces van arbeiderscontrole.

De tweede ronde van de wetgevende verkiezingen hebben de rechterzijde een absolute meerderheid gegeven in het parlement. De rechterzijde heeft nu sterk de teugels in handen in zowel de ‘Assemblée Nationale’ als in het ‘Elysée’, het presidentieel paleis. Opgepast voor de antisociale pletwals!

Belgische socialisten kunnen voor een herbronning van de partij inspiratie halen in Venezuela. Daar is in de volkswijken een massacampagne bezig voor aansluiting bij de nieuwe Socialistische Eenheidspartij van Venezuela. Met de aansluiting van 4,5 miljoen leden tegen eind mei werden de meest optimistische voorspellingen gebroken.

Er is opnieuw een smeercampagne tegen de Bolivariaanse Revolutie bezig. De media belichten eenzijdig de acties van de oppositie en hun strijd voor ‘vrije meningsuiting’, terwijl ze amper een woord reppen over de gigantische betoging ter ondersteuning van de regering, afgelopen zaterdag in Caracas. De heersende klasse tracht een nieuw offensief van destabilisatie in te zetten.

Enkele maanden geleden kondigde de Venezolaanse president aan dat de Bolivariaanse regering de uitzendlicentie van tv-station RCTV niet zou vernieuwen. Sindsdien is er wereldwijd een bijtende mediacampagne bezig die Hugo Chavez beschuldigt van het muilkorven van de persvrijheid om “de oppositie het zwijgen op te leggen”.

Leden van de Labour Party en aangesloten vakbonden werden donderdag 17 mei wakker met het onaangename nieuws dat Gordon Brown, de zogenaamde architect van New Labour, de volgende leider van de Labour Party wordt en meteen ook Eerste Minister, zonder enige vorm van verkiezing. De enige andere kandidaat, John McDonnell, werd van de kieslijst gehouden.

2006 was een keerpunt voor de klassenstrijd in Mexico. De massale beweging tegen de kiesfraude en de rebellie in Oaxaca hebben veel losgemaakt in de onderste lagen van Mexico. Dit aanhoudende opstandige klimaat leidde begin mei tot een algemene staking, de eerste sinds 1916.

Voor de derde keer op rij heeft links de presidentsverkiezingen verloren in Frankrijk. Hoewel het verzet tegen Sarkozy op zich een hoop mensen mobiliseerde, kon het programma van de PS weinig enthousiasme opwekken. Bijgevolg hebben velen zich laten verleiden door de ‘breuk’ die Sarkozy zogezegd incarneert.

Op 15 april 2007 behaalden de arbeiders en boeren van Ecuador hun grootste overwinning op de oligarchie en het imperialisme. Tijdens de volksraadpleging die president Rafael Correa liet uitvoeren met de vraag of het volk voor of tegen de oprichting van een ‘grondwetgevende vergadering’ is, antwoordde een overweldigde meerderheid ‘SI’.

Er is al veel gezegd en geschreven over de bruisende sociale bewegingen in Latijns-Amerika. Vaak leggen intellectuelen daarbij vooral nadruk op de verschillen met de traditionele arbeidersbeweging. Academische concepten over ‘nieuwe sociale bewegingen’, ‘lokale gemeenschappen’, ‘inheemsen’ enzovoort verdoezelen echter het klassenkarakter van de radicalisering op het subcontinent.

In Ecuador heeft vrijdag 15 april president Correa een volksraadpleging gewonnen. Deze volksraadpleging betrof de vraag of er een Asamblea Constituyente (grondwetgevende vergadering) zou worden ingesteld, met alle volmachten om de grondwet te herschrijven en regionale verdelingen te herzien.

Op 8 maart werd een vreedzame optocht in Rawalkot ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aardbeving in 2005 uiteengeslagen door de politie. Ze hadden het vooral gemunt op de marxisten, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven tegen het protest.

De titanische krachtmeting in Venezuela gaat onverminderd voort. De oligarchie probeert de Bolivariaanse Revolutie nu te discrediteren door economische sabotage in de voedingsindustrie en kunstmatige inflatie.

Maarten Vanheuverswyn trok eind maart voor twee weken naar Pakistan om daar het congres van The Struggle bij te wonen. Hij kwam laaiend enthousiast terug aangezien het congres van 2.200 kameraden aantoont dat het marxisme stilaan een reële kracht begint te worden in Pakistan.

Uitzonderlijke activiteit ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de staatsgreep tegen Chavez en van de volksopstand die de Bolivariaanse Revolutie op de sporen zette. Met Eva Gollinger, auteur van de Chavez Code en Alejandro Fleming, ambassadeur van Venezuela, in Antwerpen en Brussel. Verder ook activiteiten Geraardsbergen en Sint-Niklaas.

Lula is eind 2006 voor een tweede termijn verkozen tot president van Brazilië. Terwijl hij zijn regering is aan het vormen, warmt de klassenstrijd op, zoals bijvoorbeeld bij de grote luchthavenstaking en de bedrijfsbezettingen tegen ethanolproductie. De PT is haar maagdelijkheid verloren en zal onder een ander gesternte regeren dan voordien.

De EU is steeds gebruikt als excuus voor elke besnoeiing in de welvaartsstaat, elke privatisering en elke andere neoliberale maatregel. De Europese multinationals misbruiken de gedachte van eenheid en vrede om hun winstmarges op te drijven en krijgen daarvoor de gewillige hulp van de politici, die dan achteraf een klaagzang houden alsof ze “geen greep hebben op de economie”.

In navolging van de succesvolle bijeenkomsten in Antwerpen (15/04/06) en Brussel (09/12/06) nemen Solidaridad Latino en Handen Af van Venezuela het initiatief voor een regionale meeting in het Waasland. Daarmee willen we de vijfde verjaardag vieren van de opstand tegen de coup van Pedro Carmona.

“Bij Vive TV, slaagt de geëngageerde journalist of filmmaker erin zijn droom waar te maken: door zijn werk begint hij de werkelijkheid te veranderen.” Lees het verslag van de première van een boeiende documentaire in Brussel.

De solidariteitsbeweging met de revolutie in Venezuela is in een nieuwe fase aanbeland. 2006 was een “grand cru” voor de solidariteit in België. Tijd dus om de campagne 'Handen Af van Venezuela' op een hoger niveau te tillen.

Hier en daar kan je het zelfs in België in de kranten terugvinden: er broeit iets in Kopenhagen. Zoals te verwachten wordt er door de massamedia niet bepaald objectief gerapporteerd. De Standaard vat het kort samen als gaande om relletjes, ontstaan nadat een stel anarchisten volledig terecht uit een kraakpand zijn gezet. Om een idee te krijgen van wat er nu juist gaande is, moeten we er echter iets meer woorden aan vuilmaken.

Zondag 18 maart is Brussel opnieuw het toneel van een vredesbetoging als onderdeel van een internationale anti-oorlogsdag. Na vier jaar Amerikaanse bezetting “om vrede en democratie te brengen”, zakt Irak steeds verder weg in een burgeroorlog. De VS en hun bondgenoot Israël zien zich geconfronteerd met een toenemende revolte.

Terwijl Blair zijn troonopvolging regelt voor Gordon Brown, tonen de peilingen hoe laag de steun voor Labour is gevallen. Bij de volgende verkiezingen kunnen de Tories terugkeren.

De Corriente Marxista Revolucionaria speelde al een sleutelrol in de oprichting van de het Revolutionaire Front van Bezette Bedrijven en in de bezetting van Sanitarios Maracay. De invloed van de ideeën van de CMR reiken ver buiten haar numerieke sterkte. Om de Bolivariaanse Beweging nog beter te kunnen versterken met haar ideeën, heeft de CMR financiële steun nodig voor de aankoop van een drukpers.

VW chanteerde de Belgische vakbonden door eerst een catastrofe aan te kondigen en vervolgens de ramp wat te matigen in ruil voor forse inleveringen. Dit is een onderdeel van een wereldwijde strategie, zoals Serge Goulart uit Brazilië getuigt.

Sinds de herverkiezing van Chavez maken de media met de regelmaat van een klok heisa over aangekondigde maatregelen. De bedoeling is verwarring te zaaien over de Bolivariaanse Revolutie. Om het proces te begrijpen mogen we zeker geen abstracte visie op democratie hebben.

Op woensdag 10 januari legde Chavez de eed af voor een nieuwe ambtstermijn als president van Venezuela en hij gaf een redevoering waarin hij zijn kabinetsmedewerkers voorstelde en de hoofdlijnen van zijn regering herhaalde, zoals hij reeds had gedaan tijdens een belangrijke toespraak op maandag 8 januari.

Een coalitie tussen CDA, PvdA en Christen-Unie lijkt in de maak. Dit wordt voorgesteld als een ‘linkser kabinet’, maar dat zal een leugen blijken. De peilingen tonen dat dit kabinet onpopulair is, zelfs voor de eigenlijke regeringsvorming.

Deze week maakte de Venezolaanse president een historische speech bij de installatie van het nieuwe kabinet. Hij kondigde de nationalisatie van economische sleutelsectoren aan en de ontmanteling van de burgerlijke staat. Daarbij noemde hij zichzelf trotskist omdat hij voor een permanente revolutie is.

Pablo Cormenzana is een leider van Inveval, een van de eerste Venezolaanse bedrijven die in 2005 is genationaliseerd onder arbeiderscontrole. Eén maand na de verkiezingen en na de nationale solidariteitsdag zal hij spreken over de toekomst van de Bolivariaanse Revolutie.

Dat Latijns-Amerika rood kleurt is intussen een gemeenplaats geworden. Allerlei specialisten worden in de media opgevoerd om dit fenomeen te verklaren, hoewel sommige van deze ‘kenners’ zelfs nog durven beweren dat er geen verlinksing is, enkel populisme. De slechte populisten worden vaak tegen de goede reformisten gesteld.

Op 22 november 2006 heeft de Europese Commissie een Groenboek voorgesteld met als titel De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw. Daarmee willen ze een hyperliberaal arbeidsrecht installeren, een bevoegdheid die Europa nochtans ontbreekt.

Revoluties kunnen door tal van zaken aangewakkerd worden: een beurscrisis, een financiële crash, een oorlog, een serieus politiek schandaal, een terroristische daad. De Argentijnse opstand van december 2001, de ‘Argentinazo’, was het resultaat van een financiële crash.

De mediaploeg van Handen Af van Venezuela maakte een reportage van de betoging van Sanitarios Maracay. De arbeiders van deze bezette fabriek eisen van de regering nationalisatie onder arbeiderscontrole van het bedrijf. Een tachtigtal Belgische syndicalisten en activisten onderschreef ook de oproep.

Subcategorieën