Internationaal

De presidentsverkiezingen van december 2006 beloven een keerpunt te worden in de ontwikkeling van de Venezolaanse revolutie. De kiesstrijd weerspiegelt de strijd van de Venezolaanse arbeiders en boeren tegen de oligarchie en het imperialisme. De verkiezingen zijn dan ook niet zonder belang. Vandaar deze verklaring van de International Marxist Tendency, gestemd op ons internationaal congres in augustus.

Dat President Mahmoud Ahmadinejad van Iran een hoge gast was in Venezuela kreeg nogal wat media-aandacht. Onze kameraden van de Iranian Revolutionary Socialists' League publiceerden een oproep aan Venezolaanse activisten waarin ze de toestand van werkende mensen in Iran uitleggen.

De afdeling van Abvakabo-FNV Zeeuws-Vlaanderen wil een keer 'over het muurtje' van de plaatselijke vakbondspraktijk heen kijken en dat door een informatie-avond te organiseren over het Venezuela van vandaag. We publiceren hier hun bericht.

Elk jaar organiseert het Salvador Allende Komité in Antwerpen een activiteit ter herdenking van de bloedige staatsgreep van Pinochet tegen de Chileense revolutionaire beweging onder leiding van president Allende. De campagne ‘Handen Af van Venezuela’ zal dit jaar na de vertoning van ‘The Revolution will not be Televised’ antwoorden op vragen over de radicalisering in heel Latijns-Amerika.

We publiceren hier een kort videofragment van de Venezolaanse president Hugo Chavez, waarin hij de internationale solidariteitscampagne 'Handen af van Venezuela' bedankt, alsook oprichter Alan Woods.

Mexico brult als een leeuw. Het land is in opstand zoals het niet meer is geweest sinds de revolutionaire boerenoorlog van Pancho Villa en Emiliano Zapata bijna 100 jaar geleden. De kiesfraude op 2 juli ten nadele van de linkse presidentskandidaat Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) van de Partij van de Democratische Revolutie (PRD) zorgt voor een ongekende en diepe maatschappelijke opwelling. Het gaat hier niet om een eenvoudige grondwettelijke crisis.

De Israëlische agressie tegen Libanon is uitgelopen op een mislukking. Geen enkele van de doelstellingen is bereikt. De positie van de Israëlische heersende klasse is zowel in binnen- als buitenland verzwakt. De uitkomst van het conflict is ook een tegenslag voor het Amerikaanse imperialisme, net zoals voor het Franse imperialisme. Anderzijds is de positie van Hezbollah, Iran en Syrië versterkt.

Een kolossale strijd is ingezet. Deze van de toekomst van de Bolivariaanse Revolutie. De presidentsverkiezingen van 3 december in Venezuela zijn hierin een belangrijk moment. De uitkomst van deze verkiezingen wordt niet alleen in Venezuela beslecht maar ook op wereldvlak.

Ze hadden zich sowieso al voorbereid om hun gal te spuien bij de tachtigste verjaardag van Fidel Castro. Maar de burgerlijke media kregen met de spoedopname van de Comandante zelfs twee weken voordien al de kans om weer eens hun venijn te laten vloeien over het heroïsche eiland in de Caraïben.

Libanon heeft een geschiedenis van verschillende invloeden en culturen. Het hedendaags religieus conflict stamt echter niet vanuit die oude geschiedenis. Het is ontstaan uit de 19de-eeuwse Europese kolonisatieperiode.

Sinds vorige week is Israël bezig aan een grondoffensief in Zuid-Libanon. Terwijl de grootmachten bikkelen over het al dan niet opleggen van een wapenstilstand, blijft het Israëlische leger dorpen en hospitalen bombarderen. Hezbollah blijkt echter helemaal niet makkelijk uit te roeien.

In navolging van kameraden uit Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Canada, Pakistan en tal van andere landen hebben ook Vonk-leden en sympathisanten hun steun betuigd aan het Mexicaanse volk en presidentskandidaat Lopez Obrador. Op donderdag 20 juli verzamelden we met een vijftiental kameraden voor de Mexicaanse ambassade in Brussel.

Volgens de organisatoren marcheerden 1,5 miljoen mensen op zondag 16 juli door de straten van Mexico stad. Daarmee wilden ze protesteren tegen de fraude in de presidentsverkiezingen van 2 juli. Een oud vrouwtje stelde: “We zijn het beu dat de rijken steeds hun zin krijgen en de armen bestelen, we zullen niet toelaten dat ze deze verkiezing stelen.”

Op donderdag 20 juli voeren we actie aan de ambassade van Mexico in Brussel tegen de schandalige verkiezingsfraude waarmee de linkse kandidaat van de PRD van het presidentschap wordt gehouden. De Mexicanen blijven echter niet bij de pakken zitten en komen massaal op straat. Wij dragen ons steentje bij tot dit protest.

Mexico maakt zich op voor een belangrijke sociale confrontatie. Vorige zaterdag verwierp PRD-presidentskandidaat Andres Manuel Lopez Obrador in aanwezigheid van een half miljoen aanhangers, de resultaten van de verkiezingen van 2 juli omwille van de manifeste fraude ten nadele van de PRD. Alleen via strijdbare actie is de overwinning echter verzekerd.

Het verloop van de Mexicaanse verkiezingen doet denken aan de verkiezingsfraude die in februari dit jaar plaatsvond in Haïti. Volgens de EU-observatiemissie die moest toezien op de kiesverrichtingen in Haïti was er toen eveneens geen vuiltje aan de lucht.

Wie verontwaardigd is over de aanval op Gaza hoeft niet bij de pakken te blijven neerzitten, maar kan via een simpele mail aan het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deze invasie veroordelen. Elke mail betekent een kleine steunbetuiging voor het Palestijnse volk.

Het Israëlische leger trok in het midden van de nacht de Gazastrook binnen. De invasie wordt voorgesteld als een actie tegen “terroristen”. Waarom openden helikopters dan het vuur op de belangrijkste energiecentrale van Gaza? Een statement van de redactie van In Defence of Marxism.

Als we de pers moeten geloven dan waren de verkiezingen in Peru en Colombia een zware tegenslag voor de Bolivariaanse Revolutie onder leiding van president Hugo Chavez. De revolutie die zich vanuit Venezuela over Latijns-Amerika verspreidt, zou gestopt zijn aan de grenzen van Colombia en Peru. Dit is een verdraaiing van de feiten.

De Algemene Centrale Antwerpen-Waasland heeft door haar tussenkomst over Venezuela op het ABVV-congres de aandacht van veel basismilitanten voor het eerst op de Bolivariaanse Revolutie gevestigd. Daarom interviewden we Bruno Verlaeckt, voorzitter van de AC Antwerpen-Waasland, over wat hen ertoe bracht een lans te breken voor dit Latijns-Amerikaanse land.

Dat het revolutionaire proces in Venezuela vakbondsmilitanten niet onberoerd laat, wisten we al. In de aanloop naar het ABVV-congres keurden ABVV Limburg, ACOD (Vlaanderen) en AC/CG een motie goed waarin ze hun steun uitspreken voor de Bolivariaanse Revolutie.

Binnen het ABVV groeit de steun voor de Bolivariaanse Revolutie in Venezuela. Spijtig genoeg passeerde een motie hierover de resolutiecommissie van het ABVV-congres niet. Het debat over de solidariteit met de Bolivariaanse Revolutie is echter geopend in het ABVV.

Wanneer het over China gaat lijken neoliberalen en een deel van de linkerzijde elkaar goed te vinden: de economie groeit en de lonen stijgen, dus zit alles snor. Maar wat zit er verborgen achter de hoge groeicijfers?

Op de vooravond van Hemelvaart bracht het Gentse 11.11.11-comité Heuvelpoort/Nieuw Gent 39 aanwezigen bijeen voor een steunavond voor de Bolivariaanse Revolutie. Een aanrader voor andere 11.11.11-comités.

De nieuwe regering van Nepal en de maoïsten bereiden zich voor op vredesonderhandelingen om de tienjarige burgeroorlog te beëindigen. De burgerlijke partijen manoeuvreren om de communisten te betrekken bij een pact, terwijl het potentieel van de recente protesten veel groter was.

Tijdens zijn bezoek aan Londen verraste Chavez weer vriend en vijand. Bij de vakbonden sprak hij over het wetenschappelijke socialisme van Marx. In een zaal van het Britse parlement riep hij op tot socialisme en wereldrevolutie. En het patronaat kreeg een lesje sociale politiek.

De Oostenrijkse ‘Alternativas’ eindigden in een zaal van 1.300 mensen. Het verschil tussen de sprekers van Europa en die van Latijns-Amerika was opmerkelijk. Terwijl de Europeanen woorden zoals ‘integratie’ en ‘solidariteit’ benadrukten zonder enige praktische inhoud, gaven de latino’s veel radicalere toespraken. Dit is een weerspiegeling van de revolutionaire stemming in het continent.

We schreven voordien al op onze website dat de mensen in het getroffen Kasjmir steeds meer revolteren tegen het gebrek aan hulp van de regering. De marxisten hadden daarom opgeroepen tot een algemene staking op 22 april, waarover we hier een verslag geven.

Ludo Delputte schreef een opiniestuk in de krant waar hij zelf buitenlandredacteur is, namelijk De Morgen. Hij gaat hierin tekeer tegen de nationalisaties van Evo Morales. Erik De Bruyn diende hem van antwoord. U leest eerst het opiniestuk van Ludo Delputte gevolgd door de repliek.

“De regering van het volk, de regering van de arbeiders heeft de belangrijkste beslissing genomen van deze eeuw: dit is de eerste nationalisatie van de 21e eeuw”. Zo stelde de vice-president van Bolivia de nationalisatie voor van de gas- en oliebronnen tijdens de 1-meibetoging in de hoofdtad La Paz.

Zeker sinds zijn boek ‘Los’ is Tom Naegels een regelmatige gast bij pers en televisie. Hij krijgt hier vaak de rol van de progressieve intellectueel aangemeten. Het was dan ook nogal pijnlijk om uit zijn pen rechtse vooroordelen tegen de Venezolaanse president Chavez te lezen.

Nu de sneeuw in het Himalayagebergte begint te smelten, rolt een golf van massaprotesten door Muzafferabad, de verwoeste hoofdstad van het Pakistaanse deel van Kasjmir. Minstens 40.000 mensen voerden actie op 13 april. Deze protesten worden georganiseerd door het Verenigde Volksfront op initiatief van de marxisten in Kasjmir.

Tijdens het paasweekend een activiteit organiseren is riskant voor de opkomst. Daarom hadden we bij de eerste solidariteitsdag voor Venezuela gemikt op een honderdtal aanwezigen. De kassa telde er echter 131, waarbij je nog een twintigtal anderen mag rekenen. De Bolivariaanse Revolutie beroert blijkbaar vele harten in links Vlaanderen!

De ‘Bolivariaanse Revolutie’ onder leiding van president Chavez heeft nieuwe zuurstof gegeven aan de bevrijdingsstrijd in heel Latijns-Amerika. Daarom gaan in de komende weken nog diverse activiteiten hierover door. Je kan hier data en plaatsen vinden.

Op 13 april 2002 omsingelde een mensenzee het presidentieel paleis in Caracas, het hoofdkwartier van het leger in Fuerte Tiuna, en de opstandige kazernes in de rest van het land. Sindsdien gaat het revolutionair proces in stijgende lijn. Op 15 april 2006 wordt in Antwerpen een eerste solidariteitsdag met de Bolivariaanse revolutie georganiseerd.

Vorige week nog legde Hugo Chavez oliemultinationals sterk aan banden. Zo'n beleid valt ook op in vakbondsmiddens. De solidariteitsdag van 15 april is dan ook georganiseerd in samenwerking met enkele regionale centrales. We vroegen enkele delegees uit de oliesector naar hun mening.

Subcategorieën