Internationaal

Europa heeft nu een grondwet. Dit is een grondwet die ondanks alle tierlantijn over nobele waarden – we horen de 9de Symfonie van Beethoven al op de achtergrond – gemaakt is voor de belangen van de kapitalisten in Europa. Wij, de gewone mensen, zijn hierbij de grote verliezers.

Bush is een offensief gestart om de sociale zekerheid te 'hervormen'. Hij wil het Amerikaanse volk ervan te overtuigen dat het pensioensysteem voor ouderen en gehandicapten in een crisis verkeert, en dat privatisering noodzakelijk is om het te redden. Een analyse van onze Amerikaanse zusterorganisatie, the Workers International Leaguethe Workers International League.

Voor veel mensen is Bush de verpersoonlijking van alle kwaad in de wereld. Hij is echter meer nog de verpersoonlijking van het Amerikaanse kapitaal, en handelt overeenkomstig.

Volgens sommigen haalt protesteren in België tegen Bush toch niets uit. John Peterson uit de VS verklaart waarom het wél belangrijk is dat we hier onze stem verheffen tegen de spreekbuis van de Amerikaanse multinationals.

Meer dan tachtig mensen vulden het Grand Committee Rooms in het Britse House of Commons om te horen hoe de Venezolaanse syndicalist Ricardo Galindez de laatste ontwikkelingen in de Bolivariaanse Revolutie schetste. Zijn tournee door Groot-Brittannië nam een sterke start.

Eindelijk was het dan zover: de Irakese bevolking kon gisteren proeven van die kelk der beschaving die ‘democratische verkiezingen’ heet. Telkens wordt dan wel vergeten dat de verkiezingen plaats vonden in een land dat bezet is door buitenlandse troepen. Zolang Irak onder de Amerikaanse laars ligt, blijft al het gepraat over democratische verkiezingen een lege doos.

ChavezHugo Chavez tekende op 19 januari in Caracas en in aanwezigheid van Venepal-arbeiders en vakbondsleiders, decreet nr. 3438 waarin Venepal onteigend wordt. Vanaf nu zal de fabriek beheerd worden door de arbeiders en de staat. Dit is een erg belangrijke overwinning voor de arbeiders van Venepal maar is bovenal een reusachtige stap voorwaarts voor de Bolivariaanse revolutie.

Volgens de media en regeringen gaat het Midden-Oosten met de verkiezing van Mahmoud Abbas een nieuwe periode tegemoet en is er eindelijk vrede in zicht. Na zijn wittebroodsweken zal nochtans snel duidelijk worden dat hij geen oplossing heeft voor de problemen.

Weinig mensen blijven onberoerd bij de catastrofe die over Zuidoost-Azië is gerold. Dat is ook te merken aan de duizenden campagnes om geld in te zamelen. Tegen zulke natuurrampen lijken we onmachtig. Toch had veel vermeden kunnen worden, maar winsten primeerden op veiligheid. En alsof dat nog niet genoeg is, proberen bedrijven en regeringen munt te slaan uit dit leed.

In kringen van het Vlaamse patronaat wordt steeds meer gesproken over het ‘Deense model’, met name een rechtse minderheidsregering met steun van extreem-rechts van op de oppositiebanken. Wij spraken over die beruchte alliantie tussen rechts en extreem-rechts in Denemarken met een Deense kameraad.

De laatste maanden hebben het Colombiaanse leger en paramilitairen de aanslagen tegen vakbondsleiders opgevoerd. Ze worden daarin heimelijk gesteund door Washington, dat de revolutionaire ontwikkelingen in Latijns-Amerika met argusogen bekijkt. Ze hebben in deze regio een land nodig dat dezelfde rol kan vervullen als Israël in het Midden-Oosten.

Afgelopen week was de Venezolaan Oskar Negrin in ons land om te komen spreken over de school Juan Bautista Alberdi, waar hij verkozen coördinator is. De omwenteling in deze school toont hoe een revolutie alle aspecten van de samenleving op een hoger niveau tilt. Ook een school krijgt een ander karakter dan in het traditionele onderwijs. Een ooggetuigenverslag.

In maart 2005 organiseert de Partito della Rifondazione Comunista zijn zesde nationaal congres. De partijsecretaris Bertinotti heeft een scherp draai naar rechts gemaakt en bijvoorbeeld zijn standpunt over Irak opgegeven om in coalitie met centrum-links te kunnen treden. Onze Italiaanse zusterorganisatie FalceMartello zal een eigen document naar voren brengen op het congres. Een verslag van Claudio Bellotti, lid van het Nationaal Uitvoerend Bestuur van de PRC.

In oktober hielden de arbeiders van de Duitse Opel-fabriek in Bochum een wilde staking. Daarmee deden ze hoop opleven bij vele syndicalisten. Maar na zes dagen besliste 70 procent van de arbeiders opnieuw aan de slag te gaan. Welke lessen kunnen we uit deze spontane uitbarsting trekken?

De afgelopen maanden genoot de dramatische toestand van de bevolking van de provincie Darfoer in West-Soedan heel wat aandacht. Net zoals in andere Afrikaanse landen, waaronder Ivoorkust, is deze toestand in aanzienlijke mate het gevolg van de strijd om invloedssferen tussen de VS en Frankrijk.

Het langverwachte offensief tegen de Irakese stad Fallujah is nu al een week aan de gang. Oppervlakkig gezien lijkt de belegering relatief goed te gaan voor de Amerikaanse troepen. De zaken staan er echter niet zo eenvoudig voor. De oorlog in Irak was zogezegd ook voorbij, maar is duidelijk nog volop aan de gang. Hetzelfde geldt voor Fallujah, waar een officiële overwinning wel eens kan uitdraaien op een Pyrrusoverwinning.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen wijzen op alweer een keerpunt in het snel veranderende bewustzijn van de Amerikaanse arbeidersklasse. De uitkomst verbrijzelde de hoop van miljoenen mensen die oprecht dachten Bush kwijt te kunnen geraken door voor een ‘minder kwaad’ te stemmen. Een artikel van John Peterson uit de VS.

Op 7 september beslisten de eigenaars van de papierfabriek Venepal de productie stil te leggen en hun vierhonderd personeelsleden geen loon meer uit te betalen. Dat zorgde echter voor een reactie bij de arbeiders en hun vakbond, die nu samen met de lokale volksorganisaties nationalisatie onder arbeiderscontrole eisen. Dit is zonder twijfel een belangrijke ervaring in het revolutionaire proces. Daarom is er dringend internationale solidariteit nodig.

De oude PLO-leider heeft mogelijk niet lang meer te leven. Zijn dood betekent het einde van een tijdperk. Fatah en zijn verschillende fracties zullen uiteenvallen. Op korte termijn zal Hamas hiervan profiteren, maar…

Vandaag, zondag 31 oktober, stappen miljoenen Venezolanen naar de stembus om de gouverneurs te verkiezen van 24 staten en burgemeesters voor 337 gemeenteraden. Na de gigantische overwinning van 15 augustus bieden deze verkiezingen aan de Bolivarianen de mogelijkheid om de controle te verwerven over enkele belangrijke staten en lokale gemeenteraden.

Duitsland is in de ban van een zomers sociaal protest dat tot in de herst is doorgelopen. Het patronaat doet de 35 uren in talrijke bedrijven springen en de regering van de rechtse socialistische leider Schröder heeft een aanval ingezet tegen de werklozen. Lees meer over wat er in het hart van Europa plaatsvindt.

Een recente peiling van Reuters/DecisionQuest toont dat maar liefst 61 procent van de Amerikanen de afgelopen vier jaar het vertrouwen in hun leiders en instellingen verloor. De verkiezingen worden een nek-aan-nekrace tussen Bush en Kerry. Toch zegt dezelfde peiling dat de Amerikanen beiden beschouwen als zeer middelmatige figuren.

Cesar Zelada is eindelijk vrij op borg. Dat nieuws ontving de Spaanse Studentenvakbond van de Boliviaanse ambassade in Spanje. De internationale campagne heeft dus al geloond, maar we mogen de aandacht nu niet laten verslappen.

De Standaard (20/09) publiceerde onlangs een analyse over de positie van Tony Blair. “De zittende premier is zich er maar al te goed van bewust dat de enige serieuze oppositie die hij te duchten heeft, vanuit zijn eigen partij komt.” Wie beweerde dat de Labour Party volledig verkocht is?

Enkele dagen geleden publiceerden we een resolutie van Alan Woods die in Havana naar voren werd gebracht door Celia Hart. We vergaten daar echter bij te vertellen wie Celia juist is. Het is in elk geval belangwekkend dat iemand met diepe wortels in de Cubaanse Revolutie de verdediging van Trotski op zich neemt.

Onlangs vond de Republikeinse nationale conventie plaats in New York, terwijl honderdduizenden door de straten betoogden. Deze demonstraties waren een opmerkelijke heropleving in de protestbeweging die grotendeels in elkaar was gezakt na het begin van de vijandigheden in Irak.

We ontvingen dit verslag vanuit Moskou kort na de bestorming van de school in Beslan, met zijn gruwelijke afloop. Het gaat in op de verdeeldheid die bestond tussen de bewoners van Beslan en de autoriteiten.

Het gaat niet goed met het land van de vrijheid. Amerika kan de rol van motor van de wereldeconomie niet meer aan. Ondertussen weegt de bezetting van Irak als een loden bol aan het been. Wij spraken over het bewustzijn van de Amerikanen, de nakende verkiezingen, de impact van Fahrenheit 9/11 en tal van andere onderwerpen met John Peterson, oprichter van YFIS en hoofdredacteur van de Amerikaanse Socialist Appeal, het blad van de WIL.

Het kabinet Balkenende is op ramkoers met de vakbeweging. Het zo gevierde 'Poldermodel' van overleg en opbouwende dialoog tussen de sociale klassen kapseist. De Nederlandse arbeidersklasse ontwaakt uit een lange winterslaap. Meer lees je hieronder.

Een 60- tal sympathisanten doen bij de Venezolaanse ambassade een oproep tot onmiddellijke erkenning van de uitslag van het referendum in Venezuela door de Belgsiche en Europese regeringen.

De overwinning van Chavez tijdens het herroepingsreferendum is het resultaat van een fantastische volksmobilisatie. Hier volgt een scherpe analyse van de draagwijdte van deze overwinning en wordt er ingegaan op de tactieken van de rechste oppositie en het VS imperialisme. De perspectieven voor de Bolivariaanse revolutie worden hier ook kort geschetst.

Op zondag 15 augustus vindt in Venezuela een herroepingsreferendum plaats tegen president Chavez. Weinigen twijfelen er aan: de rechtse oppositie die door de VS wordt gesteund, zal in het zand moeten bijten. Maar wat zal er gebeuren na de overwinning van de Bolivariaanse beweging? We hadden hierover een gesprek met Ricardo Galindez uit Barquisimeto. Hij is sinds 1975 redacteur bij het marxistische blad El Topo Obrero en was in 2003 afgevaardigde op het stichtingscongres van de nieuwe linkse vakbond UNT.

Honderden fundamentalisten van de meest beruchte religieuze organisatie, Islami Jamiat Tulba, hebben onze Pakistaanse kameraden aangevallen in het hart van de provinciale hoofdstad Lahore. Ze waren werkloze jongeren aan het inschrijven onder de banier van de Berozgar Naujawan Tehrek (Werkloze Jongerenbeweging) aan de inschrijvingsstand op een drukke straat in Anarkali. Protesteer hiertegen!

Op zondag 18 juli vond in Bolivia een referendum plaats over de privatisering van de natuurlijke gasbronnen. Het is duidelijk dat er een algemeen gebrek aan interesse voor het referendum heerste, wat bevestigd werd door de zeer lage opkomst. Het Boliviaanse volk heeft dan ook erg goede redenen om dit referendum niet te vertrouwen.

Met zijn nieuwe film Fahrenheit 9/11 zet Michael Moore de Amerikaanse president Bush volledig in zijn blootje. En gelijk heeft hij. Het is toch godgeklaagd dat een stompzinnige en harteloze persoon als Bush zoveel over de wereld heeft te zeggen?

Marxisten willen Cuba vrijwaren van een kapitalistische contrarevolutie. En wij denken dat de politiek van het huidige regime een reëel gevaar is voor de verworvenheden van de revolutie. Castro weegt te veel op diplomatie en te weinig op de internationale arbeidersbeweging.

Met hun beleid van tegenhervormingen behoorden Tony Blair en Gerard Schröder tot de verliezers in de Europese verkiezingen. Sinds de Tweede Wereldoorlog scoorde de SPD voor de eerste keer niet meer dan 22,5 procent van de stemmen in de nationale verkiezingen van 13 juni 2004.

De resultaten van de Europese verkiezingen geven een duidelijk beeld van de heersende stemming in Europa. De uitslagen kunnen met twee woorden worden opgesomd: woede en ontgoocheling. De woede kon overal gezien worden aan het gemeenschappelijke kenmerk van deze verkiezingen: het verlies van de politieke partijen die aan de macht zijn.

Volgens Samuel Huntington botsen beschavingen sowieso, en de VS moeten dan ook met harde hand reageren op de islam. De Pakistaan Lal Khan maakt in de volgende gedetailleerde analyse brandhout van ‘the clash of civilizations’, hij toont wat de voedingsbodem van fundamentalisme is en beschrijft hoe imperialisten en moslimfundamentalisten vaak hand in hand lopen om gedeelde belangen te verdedigen. Ondanks hun wederzijdse scheldpartijen dienen de reactionaire baardmannen en de mannen in Versace-maatpak dezelfde god...

Op donderdag 3 juni zei de CNE, de Venezolaanse Nationale Electorale Commissie, dat de oppositie genoeg handtekeningen heeft verzameld voor een referendum over de herroeping van president Chavez. Chavez heeft zich hiermee akkoord verklaard, waardoor de regering voor de zoveelste keer toegeeft aan de dreigementen van de ondemocratische oppositie en Washington.

Op hun congres van 19 mei verleende ACOD-Limburg unaniem het eremilitantschap aan de linkse president Chavez, als steun aan het revolutionaire proces in Venezuela. Ze waarschuwen daarbij bewust voor een herhaling van Chili 1973.

Op zaterdag 5 juni betoogden de twee grote vakbonden ACV en ABVV in Brussel tegen de maatregel Bolkestein. Hoewel het absoluut nodig is dat er massaal actie wordt gevoerd tegen deze maatregel, was de opkomst van 5.000 betogers zeker niet massaal te noemen. Maar wat is nu die richtlijn Bolkestein waar de vakbonden moord en brand over schreeuwen? Is die echt zo moeilijk te begrijpen dat er geen volk tegen te mobiliseren is?

Als resultaat van de campagne Handen af van VenezuelaHanden af van Venezuela heeft het regionale congres van de FIOM-CGIL in Lombardije unaniem een resolutie gestemd in solidariteit met de Venezolaanse arbeiders en met de nieuwe vakbond UNT, terwijl ze “de corrupte bureaucratie van de CTV” verwerpen vanwege hun steun voor de staatsgreep tegen Chavez in 2002. U kan hier de resolutie lezen.

In weerwil van de peilingen versloeg de Congress-partij tijdens de recente verkiezingen in India de heersende BJP. De misrekening kwam voort door het negeren van de levensomstandigheden van honderden miljoenen armen in India. Nog belangwekkender was het recordresultaat voor het Linkse Front, wat duidt op een radicalisering in de Indische samenleving.

Subcategorieën