Internationaal

Zaterdag 18 oktober bereikte ons het nieuws dat de Boliviaanse president Lozada na 32 dagen van hevige protesten is afgetreden. Deze marionet van het imperialisme die meer dan tachtig doden en honderden gewonden op zijn palmares heeft staan, vertrok met een vliegtuig naar Miami in Florida.

De massale arbeiders- en boerenmobilisaties tegen de uitverkoop van de gasindustrie hebben Bolivia de afgelopen periode op zijn grondvesten doen daveren. Sinds afgelopen maandag 13 oktober begint deze beweging zich te ontwikkelen tot een regelrechte opstand.

De Mexicaanse guerrilla van de Zapatisten en hun leider Marcos zijn zich stilaan aan het terugtrekken uit de strijd en zullen nu hun macht overdragen aan zogenaamde ‘raden van goed bestuur’. Dat is de uiteindelijke conclusie van Marcos’ theorieën zoals de bewering dat de natiestaat het slachtoffer is van de globalisering.

Het ontslag van Abu Mazen kwam zwaar aan bij de VS en Israël. De Israëlische regering reageerde woedend en besliste ‘principieel’ om Arafat uit Palestina te verbannen. Deze bedreiging zorgde ervoor dat meteen duizenden Palestijnen ter verdediging van Arafat de straat opkwamen. De beslissing van de Israëlische regering zou wel eens het omgekeerde effect kunnen hebben dan aanvankelijk was bedoeld en een verdere verscherping van de vijandelijkheden kunnen veroorzaken. Yossi Schwartz in Israël geeft een analyse van de situatie.

Indien de oorlog van de VS in Irak al een overwinning te noemen valt, dan mag men van geluk spreken dat het geen nederlaag is geworden. Vijf maanden na het officiële einde van ‘de belangrijkste militaire operaties’ in Irak zinkt het Amerikaanse leger steeds dieper weg in een moeras.

De druk op de begrotingen van defensie en voor militaire tussenkomst in Irak stijgen zowel in het kamp van de zogenaamde 'oorlogsstokers' als in dat van de vredesduiven.

Het referendum in Zweden over de invoering van de euro zondag 14 september heeft de plannen van de Zweedse big business grondig verstoord. De overwinning van ‘nee’, ondanks de moord op Anna Lindh, is een aanduiding van de toenemende polarisatie tussen de klassen.

De westerse pers zwijgt meestal in alle toonaarden over het revolutionaire proces in Venezuela. Initiatieven van de rechterzijde, zoals de patronale lockout en de hetze rond een afzettingsreferendum, halen echter wel de media, maar dan op een heel vertekende manier. Pablo Sanchez trekt in dit artikel de verdraaiingen van de Britse pers recht.

Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de contrarevolutie in Chili interviewden we Alejandro Strange, een marxist die actief was in de Chileense socialistische beweging van de jaren ’60 tot 1973. Na de staatsgreep van Pinochet was hij gedwongen te vluchten omdat de militairen hem zochten vanwege zijn politieke activiteiten.

Elk nieuw bewijsstuk gepresenteerd aan de onderzoekscommissie van Hutton licht het deksel een beetje meer van de doofpot van de Britse overheid inzake de Iraakse wapens en de dood van wapenexpert Dr. David Kelly. We publiceren hier het editoriaal van ons Britse zusterblad Socialist Appeal.

Het Antwerps Anti-Oorlogscomité voert campagne tegen de koloniale bezetting van Irak. Hier volgt de inhoud van het pamflet dat we verdelen. Een affiche is ook beschikbaar. Het eerste hoogtepunt van onze campagne is de betoging in Brussel op 27 september om 15 uur op het Rouppeplein.

Na twee decennia vol oorlogen en embargo’s rest van het ooit zo rijke Irak niet meer dan een ruïne. Toch wil dit niet zeggen dat de bevolking zich zomaar gewonnen geeft. Irak heeft nu eenmaal een sterk ontwikkelde traditie van anti-koloniaal verzet. Ook voor de duizenden coalitiesoldaten is het genoeg geweest.

De internationale anti-oorlogsbeweging van 2003 was een mondiale reactie op het jarenlange politieke, economische en sociale offensief van de rechterzijde. Het ongenoegen bij grote lagen van de wereldbevolking vond een uitdrukking in de resolute afwijzing van de invasie van Irak. Een evaluatie.

Met meer dan 2 miljoen leden is IG Metall de grootste industrievakbond in Europa. De uitkomst van de crisis in deze vakbond, na de eerste zware syndicale nederlaag in vijftig jaar, zal ook gevolgen hebben voor het syndicalisme buiten de Duitse grenzen. Daarom publiceren wij een korte analyse en een interview met een linkse vakbondsleider over de situatie in de Duitse metaalvakbond.

Eind juli bezette een groep Filippijnse soldaten een luxehotel in Manila om het ontslag van de regering te eisen. De rebellen beschuldigden de regering van corruptie en van steun aan terroristische aanslagen in Mindanao. Bovendien stelden ze hun lage lonen en ondermaatse huisvesting aan de kaak.

Begin juli trok een alleenstaande moeder naar Jeruzalem uit protest tegen haar lamentabele sociale situatie. Daarmee is ze in de ogen van velen een symbool geworden van het verzet tegen de aanvallen van de staat en de bazen op de welvaart en het welzijn van de gewone mens. Onze Israëlische kameraden analyseren hoe dit de eerste tekenen zijn van collectief verzet.

Dit artikel is geschreven door Leon Cohen, een marxistische kameraad uit Israël en verscheen onlangs in het Engels op onze zustersite www.marxist.com. Het artikel gaat in op de 'road map' voor vrede. De auteur stelt zich de vraag of die wegenkaart enig perspectief voor vrede brengt en legt de bestaande alternatieven op de rooster.

Na een decennium van verwaarlozing lijkt Afrika plotseling weer in de mode bij de grootmachten: interventies in Ivoorkust, Congo en Liberia en nu het bezoek van Bush. De nieuwe strijd om Afrika is het volgende teken dat de spanningen tussen de grootmachten stap voor stap naar een kookpunt stijgen.

Vorige week maandag gingen de Nigeriaanse arbeiders voor onbepaalde duur in staking, tot groot ongenoegen van het regime, de lokale elite en de multinationals. Dat Bush het land zou ‘vereren’ met een bezoek eind deze week, was een reden temeer om het zware geschut in te zetten tegen de stakers.

Tijdens juni kampte Frankrijk verder met sociaal protest. Hoewel het hoogtepunt momenteel voorbij is, heeft de regering de strijd om de publieke opinie niet gewonnen. Het gebrek aan perspectief van de vakbondsleiding en de PS heeft nochtans de huidige impasse mee in de hand gewerkt.

Bij de val van Bagdad kraaiden Washington en Londen victorie. De oorlog leek voorbij. Het koloniale regime in Irak stoot echter op toenemend verzet en de overwinningsroes gaat over in hoofdpijn omdat herinneringen aan Vietnam de geesten plagen.

In de Duitse stad Wiesbaden kwamen in maart duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de oorlog in Irak. Nu de massaprotesten stilliggen, slaan rechtse politici terug door de leiders van de anti-oorlogsactivisten te straffen.

Het spook van de 'pensioenhervorming' waart door Europa. Na Oostenrijk, Frankrijk en Spanje, waar rechtse regeringen aan de macht zijn, is nu Duitsland aan zet. Hier delen echter de sociaal-democraten de lakens uit. En dat zorgt voor wrevel bij de vakbonden en de militante basis.

Vele Belgen kennen Marokko als een toeristische trekpleister of onder de vorm van een heerlijke couscous. Maar dit Noord-Afrikaanse land heeft ook een andere kant. Twee Marokkaanse marxisten nodigden ons in dit interview uit op een alternatief geleid bezoek aan het echte Marokko.

Sinds 2001 is Italië getuige van een ononderbroken reeks massamobilisaties. Geen enkele massabeweging kan echter blijven voortgaan indien ze niet op zijn minst enkele resultaten boekt. Geen enkele massabeweging ontwikkelt zich in een rechte lijn voorwaarts. Een analyse van Claudio Bellotti, lid van het Nationaal Comité van de Partito Rifundazione Comunista en redacteur van ons Italiaanse zusterblad FalceMartelloFalceMartello.

De oorlog in Irak heeft niets opgelost vanuit het standpunt van het Amerikaanse imperialisme maar heeft een periode van zelfs nog meer instabiliteit op wereldschaal ingeluid. De wereld is nu een meer turbulente, meer volatiele en gevaarlijkere plaats dan het een paar maanden geleden was.

In de laatste periode zagen we in het ene Europese land na het andere de arbeidersklasse terug op het toneel verschijnen met massale stakingen. Oostenrijk heeft dit terrein nu ook betreden. Een verslag van Gernot Trausmuth, redacteur voor ons Oostenrijkse blad/website.

Met de oorlog tegen Irak zijn de plannen voor een Europees leger in een stroomversnelling geraakt. De Europese heersende klasse wil haar economische macht consolideren en verder uitbreiden door militaire macht.

De Franse lente ruikt weer een beetje naar mei '68. Het sociaal protest zwelt aan tegen de pensioenhervorming van de rechtse regering. Miljoenen hebben reeds betoogd. Staat een algemene staking nu op de agenda bij onze zuiderburen? Greg Oxley vertelt ons vanuit Parijs hoe de vork in de steel zit.

De aanslagen in Saoedi-Arabië tonen nog maar eens in welk wespennest de VS zijn beland. Zolang de Arabische bevolking lijdt onder het Amerikaanse imperialisme en hun lokale marionetten, zullen zulke terroristische aanslagen voortduren.

Op 18 mei zullen ook de Argentijnen naar de stembus trekken. Ze zullen dan in een tweede ronde beslissen wie de nieuwe president wordt. De resultaten van de eerste ronde tonen dat de periode van instabiliteit nog niet ten einde is. Een analyse van onze Argentijnse kameraad Aníbal Montoya.

De hele wereld kan nu de ware aard van de Brits-Amerikaanse bezetting van Irak zien. Maandag werden minstens dertien mensen gedood in Fallujah en een ongekend aantal mensen verwond. Woensdag vielen er nogmaals twee doden.

Op 16 juli 2002 publiceerde In Defence of Marxism (www.marxist.com) deze analyse van een interview op BBC Four met de beroemde Amerikaanse schrijver Gore Vidal. Hoewel het artikel al bijna een jaar geleden uitkwam, publiceren we het hier wegens de inzichten die het biedt op de huidige toestand van het Amerikaanse kapitalisme.

Een typische koloniale plundertocht. Zo kan men de Amerikaans/Britse militaire campagne tegen Irak omschrijven. De oorlog lijkt beslecht in het voordeel van de Angelsaksische imperialisten, maar hij is nog niet voorbij. De anti-oorlogsbeweging moet nu echt het pad opgaan van de anti-imperialistische strijd.

De invasie van Irak is bijna voltooid en begint de vorm van een bezetting aan te nemen. Het land dat ooit bekend stond als de wieg van de beschaving is terug de primitiviteit ingeblazen door het wapenarsenaal van de zogenaamde coalitie. Is Irak op weg een ‘Libanon’ op grotere schaal te worden?

Veel mensen associëren Pakistan met opkomend fundamentalisme. Zoals u echter al op onze website kon lezen, zijn ook de marxisten daar aan het vooruitgaan. De omstandigheden waarin zij hun strijd voeren zijn zeer moeilijk. Toch was het 22ste congres van The Struggle (onze Pakistaanse zusterorganisatie) opnieuw een stap voorwaarts.

De Amerikaanse en Britse troepen marcheren naar Bagdad, maar ze ontmoeten meer weerstand dan verwacht. De VS lijken zich langer vast te zetten in Irak dan vooropgesteld. Wat heeft Washington na twee weken oorlog in Irak bereikt?

Terwijl de aandacht van de wereld gericht is op de oorlog in Irak, is er in Israël een andere strijd uitgebroken: de klassenstrijd. Een week geleden kondigde de minister van Financiën, Benjamin Netanyahu, een plan aan dat het mes zou zetten in overheidsuitgaven. De belangrijkste Israëlische vakbondsfederatie, de Histadrut, is woedend en bereidt een algemene staking voor.

Op 26 maart stapten een miljoen studenten door de straten in meer dan zeventig steden van Spanje. De betogingen werden vooral georganiseerd door het Sindicato de Estudiantes (de Spaanse Studentenvakbond) en maken deel uit van een campagne die een algemene staking tegen de oorlog eist.

Met een zogenaamd precisiebombardement dat het Iraakse regime moest ‘onthoofden’, begon donderdag 20 maart de invasie van Irak. Verstopt achter het masker van een coalitie stuurde de regeringskliek in Washington duizenden jeugdige soldaten Irak in, om het land in naam van de vrijheid te ontdoen van de controle over de eigen bodemrijkdommen. Elke dag stijgt het aantal doden en gewonden. Toch gaf de bevolking van deze planeet keer op keer massaal te kennen niet van zulke misdaden te willen weten.

De acties op Dag X waren zowel internationaal als in België een groot succes. Dat is een hart onder de riem, voor het Iraakse volk en voor onszelf. Maar wat nu? De oorlog gaat gewoon door. Hebben onze acties dan tot niets gediend? Wat kunnen we verder nog doen?

Op dag X werd er veel spontaan actie gevoerd in tal van scholen en kleine steden. In andere scholen werken kleine en moedige kernen van jonge mensen reeds sinds weken rond een actie op dag X. Hun geduldig werk werd die dag beloond. Lees hier een verslag van een scholier uit Halle.

Al zes dagen weten Amerikaanse en Britse bevelhebbers de wereld te vertellen dat de zuidelijke havensteden Umm Qasr en Basra gevallen zijn. Het taalgebruik is weliswaar een beetje aangepast, dus werd ‘veroverd’ vervangen door het veel sympathieker klinkende ‘bevrijd’. Toch wordt dit goede nieuws keer op keer weerlegd door reporters ter plaatse.

Subcategorieën