Arbeiderscontrole

De Corona-epidemie heeft de klassenstrijd in België en wereldwijd een bijzondere stempel gegeven. De terechte vrees voor besmetting door het virus op de werkplaats zorgde snel voor een spontane reactie in de vorm van werkonderbrekingen.