Onder onweerstaanbare druk van allerlei kanten was de Musharraf-dictatuur uiteindelijk gedwongen het parlement bijeen te roepen. Het enige lid van de 324 parlementsleden die de eed aflegde met een rode trui aan was Manzoor Ahmed, hoofdredacteur van ons Pakistaanse zusterblad ‘Klassenstrijd’.

Op zijn borst droeg hij een heel opvallende badge van Karl Marx. Toen hij naar het podium geroepen werd om onder zijn naam te tekenen, moesten de televisiecamera’s hem filmen en werd het Marx-insigne op TV getoond waarnaar miljoenen Pakistaanse arbeiders en jongeren keken die een glimp wilden opvangen van hun enige vertegenwoordiger in het parlement. De mullahs in het parlement keken woedend naar Marx’ afbeelding op de borst van een Bolsjewiek die het parlement van een theocratische islamitische staat was binnengetreden. Ze durfden zich echter niet te roeren. Ze waren verbijsterd!

Dit was niet alleen een symbolisch gebaar. Het was bedoeld om vriend en vijand ervan te verzekeren dat het marxisme meer dan ooit leeft en dat het de enige ideologie is die tot de bevrijding van deze ellende, armoede, onwetendheid en kwalen onder het kapitalisme kan leiden. Een van de voornaamste leiders van de PPP stelde het als volgt: “Door zijn badge van Marx op te spelden, bewees Manzoor de enige verkozene van onze partij in het parlement te zijn die opkomt voor het stichtingsprogramma van onze partij en de moed heeft om dat naar haar socialistische conclusie te brengen.”

Miljoenen gezinnen die keken naar deze plechtigheid zagen dat deze moedige daad een verbintenis was dat de stem van de onderdrukten in dit parlement zou weerklinken. Hier zal Manzoor tot de finish vechten!

Voor meer informatie over de verkiezing van Manzoor Ahmed in de recente Pakistaanse verkiezingen, zie de artikels van 11 en 28 oktober op deze website.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken