“Een onverzoenlijke strijd tot aan de socialistische revolutie”

De ideeën van het marxisme hebben tijdens de verkiezingen van gisteren een enorme zet gekregen na de verkiezing van Manzoor Ahmed in het Pakistaanse parlement. Deze ideeën zijn de enige echte oplossing voor de problemen van het gewone volk in Pakistan. Dit is de eerste gelegenheid die de arbeiders hebben gekregen om effectief in het stemhokje hun oordeel over deze ideeën te vellen. Tijdens de verkiezingscampagne kwamen duizenden werkenden voor het eerst in contact met de ideeën van het marxisme.

Op een van Manzoors verkiezingsposters was de voornaamste slogan “Een onverzoenlijke strijd tot aan de socialistische revolutie”. Niemand kan er dus aan twijfelen waarvoor de mensen uit Kasur precies stemden! Toen het resultaat in de vroege ochtenduren werd aangekondigd, kwamen grote aantallen aanhangers van Manzoor spontaan naar buiten om zijn overwinning te vieren.

De burgerlijke media leggen liever de nadruk op de vooruitgang van de islamitische fundamentalisten in sommige delen van Pakistan. Ze geven er de voorkeur aan de indruk te geven dat alles naar rechts en naar barbaarse reactie aan het verschuiven is. In het kiesdistrict NA-139 Kasur II zien we echter een geheel ander plaatje.

Manzoor Ahmed, de marxistische kandidaat, stond op de lijst van de Pakistan People’s Party tegenover Sheikh Waseem van de Pakistan Muslim League (Nawaz), Mehmood Kasuri van de PML (Quid-e-Azam) en een onafhankelijke kandidaat, Nelofher Mehdi. De grootste strijd ging echter tussen Manzoor Ahmed en Sheikh Waseem. Ondanks de regeringsgezinde media en het overheidsapparaat, die Mehmood Kasuri volledig ondersteunden en bijstonden omdat hij van de zogenaamde ‘Koningspartij’ is, heeft Manzoor Ahmed gewonnen.

De overwinning van Manzoor Ahmed is des te verbazingwekkend als we er rekening mee houden dat het regime van Musharraf, ondanks alle praatjes over vrije en eerlijke verkiezingen, alle mogelijke steun verleende aan de kandidaten van de Grote Nationale Alliantie [de voornaamste partijen uit deze alliantie zijn de PML(Q), de Milat-partij, de People’s Party-Jatoi groep en enkele andere nationalistische partijen]. In Pakistan is het de traditie dat de rijke burgerij de verkiezingen vervalst als die niet naar hun zin verlopen. Het ligt voor de hand dat de steun voor Manzoor zo groot was dat al het gesjoemel niet kon verhinderen dat hij verkozen werd.

De verkiezingscampagne van Manzoor Ahmed ging van start met grote bijeenkomsten, die van dag tot dag groter werden. In de laatste drie weken van deze campagne namen deze bijeenkomsten gigantische proporties aan. Door het hele kiesdistrict heen werden omvangrijke publieke meetings gehouden. Manzoor sprak op meer dan honderd publieke meetings waarop duizenden mensen aanwezig waren. Op de laatste twintig bijeenkomsten waren meer dan 10.000 mensen aanwezig. Tijdens al deze bijeenkomsten verdedigde Manzoor Ahmed een revolutionair klassenstandpunt. Naarmate Manzoors campagne op gang kwam, begon de stemming van de mensen in het kiesdistrict geleidelijk aan te veranderen. Ze konden zien dat dit geen ordinaire kiescampagne was. Hier stond een man die bereid was op te komen voor de miljoenen onderdrukte armen van Pakistan. Hier stond een man die opkwam voor de werkende klasse van Pakistan. Het volk aanzag deze verkiezing als hun eigen verkiezing, namelijk een verkiezing waar het proletariaat zijn krachten mat met de kapitalisten.

De kandidaten die tegen Manzoor opkwamen, hadden duidelijk meer financiële middelen en steun van de staat zelf. Maar naarmate de campagne aan kracht won, begonnen gewone mensen Manzoors campagne financieel te steunen. Ze konden zien dat ze gevestigde belangen hadden om deze arbeiderskandidaat in het parlement te krijgen. Veel verkiezingsbureaus werden voor Manzoor vrijwillig geopend door de plaatselijke inwoners van Kasur II. Op elke publieke bijeenkomst kwamen mensen na zijn toespraken tot bij Manzoor om hem geld te geven voor zijn campagne. Vele anonieme individuen, mensen die Manzoor nog nooit ontmoet had, gaven grote en kleine bijdragen. Heel wat jongeren verzamelden zich rond Manzoors campagne en raken als gevolg hiervan actief betrokken in de strijd.

In Pakistan worden vooral vrouwen onderdrukt. Manzoors campagne had een grote impact op dit deel van de samenleving. Vele vrouwelijke aanhangers werkten hard om stemmen te werven door te praten en te discussiëren met de vrouwen van Kasur. Ze organiseerden een speciale publieke bijeenkomst voor vrouwen, waarop vijfhonderd mensen aanwezig waren. Dit was de eerste bijeenkomst van vrouwen in de geschiedenis van Kasur! Deze meeting alleen al onderstreept de impact van Manzoors campagne. In Pakistan worden vrouwen niet verondersteld betrokken te zijn in politieke activiteiten of om naar zulke bijeenkomsten te gaan.

De bijeenkomst was goed georganiseerd. De voornaamste sprekers waren Nusrat Surfaraz, voorzitster van de vrouwenvleugel van de PPP in het Kasur-district; kameraad Shabana, de vrouwenorganisator van Tabqati Jedojuhad; kameraad Sadaf Zahra, de voorzitster van de vrouwenvleugel van de People’s Youth Organisation in Lahore en kameraad Manzoor Ahmed zelf, de kandidaat. Alle sprekers brachten een klassenstandpunt naar voren. De stemming in het publiek was zo enthousiast dat vele vrouwen naar voren kwamen en vanop het platform hun volledige steun gaven. Toen de meeting bijna gedaan was, kwamen vrouwen in hele groepen naar voren.

De overwinning van Manzoor Ahmed is niet alleen een overwinning voor de arbeiders van Kasur en de arbeiders van Pakistan, het is tevens een overwinning voor alle werkers en jongeren over de hele wereld die strijden om de maatschappij te veranderen. Dit moet vertrouwen geven aan alle oprechte socialisten in elk deel van de wereld. Het toont aan dat de massa met een echt marxistisch programma overtuigd kan worden van de ideeën van de socialistische revolutie.

Deze overwinning zal de marxistische tendens in Pakistan, verzameld rond het blad ‘The Struggle’ (waarvan Manzoor Ahmed de redacteur is), enorm versterken. Temidden van de barbarij die overal te zien is in Pakistan, is er een inspiratiebron opgestaan waarnaar het gewone volk zich kan richten. Er is een belangrijke stap genomen in de opbouw een massale marxistische kracht in Pakistan. De opbouw van deze kracht is de enige manier waarop de werkende klasse van Pakistan eindelijk een einde kan maken aan de ellende van het kapitalisme en het grootgrondbezit.

We feliciteren kameraad Manzoor en alle kameraden die in Pakistan zo hard gewerkt hebben om dit resultaat te verkrijgen. Vooruit met de socialistische transformatie van Pakistan en het ganse Indische subcontinent!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken