We nodigen al onze lezers uit op de solidariteitsmaaltijd met Pakistan op zaterdag 18 september. Dit initiatief gaat uit van Pakistaanse en Belgische socialisten en vakbondsmensen.

Solidarteitsmaaltijd met slachtoffers overstromingen Pakistan