"Als op de luchthaven het werk enkele uren wordt neergelegd, dreigen advocaten met processen en grote schadeclaims. Een staking van het personeel van de NMBS, na agressie tegen een spoorwegbeambte, roept prompt reacties op van politici die een minimumdienstverlening eisen. Als vakbonden bedrijventerreinen afsluiten organiseren werkgeversorganisaties het juridische verzet. De aanvaarding van de staking als drukkingsmiddel is echter een teken van beschaving. Enkel in dictaturen wordt het niet getolereerd of zodanig ingeperkt dat het enkel met goedkeuring van de politieke overheid of het zakenleven kan ingezet worden. Het feit dat in België deze vorm van sociale actie steeds vaker op onbegrip stuit, baart zorgen."

Deze woorden sieren de achterflap van het recente boek Arbeid vs. Kapitaal: een kwarteeuw staking(srecht), onder redactie van Carl Devos en Patrick Humblet. Vonk vroeg Patrick Humblet om deze analyse van het stakingsrecht toe te lichten. Vakbondssecretaris Ronny Le Blon zal deze evolutie onderwerpen aan zijn blik van een kritische syndicalist, waarna ook de zaal het woord krijgt.

Sprekers: Patrick Humblet (voorzitter vakgroep Sociaal Recht UGent) & Ronny Le Blon (secretaris Bouw, AC Antwerpen-Waasland)

datum: dinsdag 12 februari

om 20 uur

plaats: Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen (vlakbij Nationalestraat)

Je hier het pamflet downloaden.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken