Het Vlaams Blok toonde zich de afgelopen weken van haar meest authentieke zijde. De partij verkwanselde in een handomdraai haar zorgvuldig opgebouwde maatpakkenimago door het gewelddadige gedrag van haar mandatarissen.

Het loont de moeite om deze recente feiten, samen met het gewelddadige verleden van het Blok, nog eens extra onder de aandacht te brengen. De kiezer die op het Vlaams Blok meent te moeten stemmen omdat hij of zij meer veiligheid en minder criminaliteit wil, denkt na het overlopen van dit palmares best nog eens even na.

De website bevat ook een gereedschapskist voor iedereen die zelf tegen het Vlaams Blok aan de slag wil. Daarmee kan je zorgen dat de informatie over het Blok-geweld in elke brievenbus en op elk verkiezingsplakkaat terechtkomt.

Je vindt deze website op www.fdw.bewww.fdw.be.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken