In het kader van algemene overheidsbesparingen die over de komende drie jaar samen 13 miljard euro moeten opbrengen, worden de lonen van de lagere ambtenaren en de lagere lonen in het algemeen aangepakt.

Ambtenaren meest gepakt

Sommige ambtenaren gaan daarbij 550 euro netto per jaar verliezen. Dit als gevolg van de afschaffing van het belastingskrediet (voor inkomens tot 1670 euro bruto per maand), een federale beslissing dus die 50 miljoen euro opbrengt. Voor de ambtenaren gebeurt dit zonder enige compensatie, terwijl dit voor de lage lonen in de privé-sector gedeeltelijk wel het geval is via de zogenaamde werkbonus die vanaf 1 januari 2005 al werd verhoogd.

Contractuele ambtenaren tweemaal gepakt

Inderdaad, niet alleen verliezen ze hun belastingskrediet maar wordt ook hun werkbonus bevroren tot 105 euro per maand, terwijl in de privé-sector deze aftrek van de persoonlijke sociale bijdrage verhoogd werd tot 120 euro op 1 april 2005 tot 140 euro vanaf 1 januari 2006. Ook deze ingreep is goed voor een besparing van 50 miljoen euro.

ABVV gerold

Op vraag van het ABVV werd het belastingskrediet afgeschaft (550 euro netto per jaar) zodat de genieter twee jaar moest wachten voor hij een cent te zien krijgt. In de plaats kwam er dus die werkbonus, maar deze werd beperkt tot 300 euro bruto per jaar. Zo wordt er maar eventjes 125 miljoen euro gestolen, en alles samen leveren de laagste lonen ongeveer 250 miljoen euro in. Dit terwijl de belastingsvermindering voor de andere looncategorieën gehandhaafd wordt en de cadeaus richting patronaat toenemen zonder enige garantie op extra werkgelegenheid.

Alle lagere ambtenaren de klos

De afschaffing van het belastingskrediet treft niet allen de federale ambtenaren. Ze is immers van toepassing op alle lagere ambtenaren en het onderwijzende personeel van gewesten en gemeenschappen, provincies en gemeenten.

Over ons lijk!

Deze aanslag van de regering op de lage lonen moet met alle middelen belet worden. In de volgende ronde worden immers de andere looncategorieën aangepakt. Dit verdeel-en-heers spelletje mogen we dus niet slikken!

Een eis: Belastingskrediet 550 euro netto per jaar voor alle lage lonen

De bonusconstructie is immers een systeem dat de financiering van de sociale zekerheid ondermijnt. Dit belastingskrediet moet automatisch verrekend worden vanaf de inkomsten van 2003.

Deze eenheidscheppende eis moet gelden voor alle ambtenaren (vastbenoemde en contractuelen) en voor alle loontrekkenden onder de 1670 euro bruto per jaar. Wat als bonus al verworven was wordt hier natuurlijk van afgetrokken.

Een dergelijke aanval kan allen beantwoord worden met een algemene stakingsaanzeg van ABVV en ACOD samen. Dat er vooraf gesprekken met het ACV en het ACLVB nodig zijn, spreekt voor zich.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken