"Braziliaanse toestanden", vertelde een arbeider deze morgen onthutst voor het gesloten hek van Inbev. "Je houdt het niet voor mogelijk", voegde een andere hier aan toe. "Het is net alsof we 150 jaar achteruit zijn gegaan. Ze hebben geen respect meer voor de werkmens". Een ABVV-militant schudt het hoofd. "In dertig jaar dienst heb ik dit nooit meegemaakt". Wanneer een man van het management het hek nog durft te benaderen, schreeuwt er een delegee: "zie hier het leugenpaleis". Goedkeurend gejoel stijgt op onder de mannen en vrouwen van Inbev.

Om half zes deze morgen stond het management voor de poort van Inbev Leuven en Jupille. De deur werd gesloten. De veiligheidsdiensten waakten op een gesloten ingang. De nachtploeg werd gevraagd via een achterpoort het bedrijf te verlaten om 5u50. Niemand van de dagploeg mocht werken. Wel deelde de directie een pamflet uit waarin ze stelden dat als gevolg van de blokkades er niet meer geproduceerd, gebotteld of verpakt kon worden. Allen werden aangeraden zich in te schrijven bij de RVA. Maar indien de RVA hun dossier niet goedkeurde zouden ze niets krijgen. De 'leidinggevenden' speelden ondertussen de arbeiders van de dagploeg uit tegen de vakbonden. Tevergeefs. Er is immers grote solidariteit onder de mensen. Alex, delegee van het ACV, klimt dan op een paar paletten: "Dit is een patronale lock-out", stelt hij vast. "Nu gaan we zelf als vakbond een deurwaarder vragen om het vast te stellen". "Druk hem op het hart dat hij welkom is en niets van ons heeft te vrezen", reageert een actievoerder.

Maar snel kwam de directie op de proppen met het voorstel bevoorradingsvrachtwagens toe te laten. De vakbonden hebben dit aanvaard in ruil voor het heropstarten van de productie. Maar er komt net zoals in de laatste 13 dagen toch geen vrachtwagen buiten. Hetzelfde is gebeurd bij Jupille. De directie is bereid het hard te spelen. Zeer hard indien nodig. Maar anderzijds geraken de voorraden op in de drankcentrales, grootwarenhuizen en cafés. De actie heeft wel duidelijk een belangrijke impact. Opmerkelijk: als er gemord wordt over een mogelijk tekort aan Stella of Jupiler worden de actievoerders niets verweten. De directie is kop van jut in de cafés. Dit is veelzeggend.

Gisteren was de verzoeningsvergadering een maat voor niets. De directie weigert haar afdankingplan in te trekken. Dat is en blijft de basisvoorwaarde voor onderhandelingen, herhalen de bonden. De directie is duidelijk zenuwachtig. Zij voelt niet alleen dat hoe langer de actie duurt, hoe langer hoe meer solidariteit op gang komt bij andere bedrijven. Even belangrijk is de groeiende populariteit van de actievoerders onder gewone mensen, in het bijzonder bij de jongeren. Zelfs in kleine zaken is dit voelbaar. Gisteren kwam een vrouw met een zak boodschappen appelen brengen. Jonge arbeiders brachten een paar bakken bier. Elke dag sinds het begin van de actie krijgt het piket verse of gepekelde vis aangeboden door de man van een klein washuis. Een voormalige mijnwerker komt elke dag meehelpen aan het piket. Een bakker heeft 10 kilo brood gebracht enzovoort. Op weg naar de verzoeningvergadering in Brussel zegt een secretaris een "beetje te zijn geschrokken" van de spontane solidariteit van de pendelaars op de trein. Terecht begrijpen de vakbonden dat dit conflict buiten de grenzen van één bedrijf reikt. Vandaar de succesvolle oproep tot solidariteit die nu is overgenomen door het federale ABVV en ACV.

Talrijke delegaties van bedrijfsvakbonden waren al spontaan naar het piket gekomen. De directie weet dat. Er groeit soms ook wat meer dan solidariteit. Er is ook sprake van bet begin van het samenvloeien van verschillende strijdbewegingen. De actievoerders van AB Inbev krijgen opvolging bij Opel Antwerpen, waar ook geen afgewerkte auto meer wordt buitengelaten. Actievoerders van AB Inbev kwamen de arbeiders van de luchthaven steunen tegen de 'derde afhandelaar'.

De solidariteit is een vitaal wapen in de vakbondsstrijd. Zij die beweren dat de solidariteit niet meer van deze eeuw is, moeten eens naar Leuven, Jupille, Hoegaarden of Jumet komen. Daar brandt de vlam van de solidariteit. Het is mogelijk om de directie te doen plooien. Dat beseffen de actievoerders ook. Ze bereiden zich voor op een harde strijd. Beide kanten. Maar de solidariteit van alle werknemers, arbeiders en bedienden kan het conflict doen keren.

Hiervoor is een massale aanwezigheid aan de blokkades nodig. Ook moet er gesensibiliseerd worden in de cafés en winkels van het land, bijvoorbeeld met een nationale affiche en een pamflet. Een volgende stap kan ook een grote steunbetoging zijn.

De actievoerders van AB Inbev moeten en kunnen winnen.

Geen afdankingen!

Organiseer de solidariteit nu!

Bezoek de blokkades en breng iets opbeurend mee voor actievoerders!

Een massapiket, staking en vakbondscontrole van de voorraden als de deurwaarder en de politie de blokkades willen opheffen.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken