Het eerste wapenfeit van Verhofstadt II staat er: de genocidewet is afgeschaft. Onder druk van Washington bewees België weer eens hoe klein ons landje is. De opeenvolging van klachten (van wie eigenlijk?) tegen Bush, Blair, Rumsfeld en kornuiten moest de wet helemaal torpederen en de reactionaire NVA deed er nog een schepje bovenop door uit puur opportunisme ook Louis Michel himself via deze wet aan te klagen. En dan komt ‘big loulou’ voor de camera ludiek verklaren dat hij altijd al tegen die wet is geweest. België op zijn slechtst in een echte vaudeville die voor de internationale pers het amateurisme en gebrek aan standvastigheid van de Belgische burgerlijke politici breed uitsmeert.

Eigenlijk had een wisselmeerderheid van rechtse partijen de wet onder druk van de VS al aangepast begin april, net voor de ontbinding van het parlement, om nog maar eens de dringendheid van Washingtons bevelen te benadrukken. Voor het Witte Huis was die aanpassing nochtans onvoldoende, de wet moest helemaal op maat van het Amerikaanse imperialisme geschreven zijn. Anders zou het Navo-hoofdkwartier uit Brussel verhuizen, kwam minister van Defensie Rumsfeld melden. Waarop de Belgische politici in paniek schoten en naarstig timmerden aan een afgeslankte genocidewet die de grote broer wel kan dulden. “De wet is als een spinnenweb: de kleine geraken erin verstrikt en de groten scheuren het aan stukken.” Dat vertelde Solon en hij kan het weten want hij was de grondlegger van de Atheense wet in de Oudheid.

De lammeren worden terug naar de stal gedreven

Navo-slaaf Willy Claes was heel open over de onderdanige houding tegenover Washington:

“Dit zou voldoende moeten zijn om tegemoet te komen aan de eisen en de verlangens van de Amerikanen. Als je mij als superpluimgewicht uitnodigt voor een boksmatch met een superzwaargewicht, dan zeg ik: ,,Daar begin ik niet aan, want in de eerste ronde lig ik al in de touwen.'' Aan zo'n wedstrijd begin je gewoon niet. Behalve de genocidewet heeft ook onze houding inzake Irak meegespeeld. Maar als we de Amerikanen nu fatsoenlijk informeren en niet opnieuw aan het improviseren slaan, zou dit moeten slijten.”

De Antwerpse havenschepen baron Leo Delwaide was ook al aan de alarmbel gaan hangen. De Amerikanen zouden zogezegd de Antwerpse haven gaan boycotten uit onvrede met de Belgische instelling tegenover het Amerikaanse buitenlands beleid. Met die uitlatingen staat de ‘blauwe baron’ symbool voor de kruiperige houding van de Belgische bourgeoisie voor de wereldheersers. De roemrijke tijden van het Belgische imperialisme liggen immers reeds een dikke eeuw achter ons, begraven in de slachtingen van Congo.

Tijd dus voor Paars om terug gedwee in de pas te lopen van ‘The Star-Spangled Banner’. De verkiezingen zijn immers toch al gewonnen. Resultaat: het universele karakter van de genocidewet is niet meer en België is weer een progressieve wet kwijt. Totnogtoe werden enkel vier Rwandezen veroordeeld voor hun rol in de massamoorden van 1994. Zodra evenwel de machtigen der aarde onder vuur staan, blijkt een rechtvaardig proces onmogelijk. Net zoals bij het Internationaal Strafhof trouwens, waar de VS kennelijk ook immuniteit genieten…

Wie misbruikt de politiek?

Volgens Verhofstadt ligt de schuld echter niet bij de machtige arm van Washington, nee, de genocidewet is genekt door “politieke misbruiken”, waarmee hij verwijst naar advocaat Jan Fermon, een gekende duikboot van de PVDA, die uit politieke motieven klacht indiende tegen generaal Tommy Franks. En natuurlijk staat heel ‘weldenkend links’ op en joelt samen met de premier want de schuldige is gevonden! Geen haan die kraait naar de inhoud van de klacht. Niemand van deze weldenkende lieden die een woord rept over de misbruiken van generaal Franks. Want laat ons even duidelijk zijn: Franks ís een oorlogsmisdadiger! Het Amerikaanse leger heeft onder zijn bevel op basis van leugenachtige motieven (waar zijn de massavernietigingswapens?) een totaal onrechtvaardige oorlog gevoerd die zelfs niet eens in overeenstemming was met het zwakke kader van de VN! In die oorlog zijn tienduizenden Iraakse soldaten gesneuveld en al tussen de 5.500 en 7.200 burgers omgekomen. Zijn dat geen oorlogsmisdaden?

Wat kan je Jan Fermon en de PVDA dan verwijten? De rest van de linkerzijde had gewoon zelf sterk genoeg moeten zijn om de massamoordenaars in Washington aan te klagen, uiteraard niet alleen via een proces. Wanneer de klacht door meer representatieve linkse organisaties was gedragen, dan had ze een breder maatschappelijk draagvlak, veel mensen konden er dan op een meer actieve manier achter staan. Het had een nieuw mobilisatiepunt kunnen worden voor protesten tegen het criminele beleid van de VS in Irak. Bij zo’n mobilisatie had de SP.a er bij de regeringsonderhandelingen niet zo makkelijk van afgekomen…

Want ondanks haar ferme uitspraken is de SP.a weer makkelijk op de buik gaan liggen. In de lente deden ze dat ook met de wapentransporten. Toen verscholen ze zich achter internationale (geheime) akkoorden over de wapentransporten die in 1971 zijn afgesloten tussen de VS en België. Wij willen hen er wel even aan herinneren dat ze in maart onder druk van het anti-oorlogsprotest beloofd hebben om die akkoorden in de volgende regeringsperiode te herzien. Ondertussen zijn we zover, maar hun lamlendige oppositie tegen de hertekening van de genocidewet doet weinig goeds vermoeden.

De Navo dulden?

Gaat België altijd en op alles toegeven wanneer de VS dreigen de Navo te verhuizen? In hoeverre zijn wij dan eigenlijk een soevereine staat? In hoeverre hebben wij een onafhankelijk buitenlands beleid? De hypocrisie over de werkgelegenheid bij de Navo is helemaal godgeklaagd op een moment dat baas Vinck bij de spoorwegen 10.000 banen wil schrappen. Vanzelfsprekend moet er een oplossing gezocht worden voor jobs die verloren zouden gaan bij de Navo. Maar in alle eerlijkheid, er is toch wel genoeg nuttig werk te doen in onze samenleving? Geld is er ook genoeg, alleen belandt het nu in de zakken van een rijke elite die de multinationals en de banken controleren. Onder het kapitalisme worden jobs altijd uitgespeeld tegen vrede, milieu of in casu tegen een onafhankelijk buitenlands beleid. Tijd dus om te zorgen dat al die domeinen wel met elkaar vallen te rijmen in een maatschappij die gecontroleerd wordt door de mensen zelf, de werkende klasse in plaats van de kapitalistische klasse.

Stel dat de Navo onder impuls van Washington toch verhuist. Wat dan met haar geloofwaardigheid als ‘democratische instelling’? De Navo is niet meer of niet minder dan een instrument van het Amerikaanse imperialisme en wij hoeven dat instrument niet in ons midden! Het is hoog tijd dat we een maatschappelijk debat over het Belgisch lidmaatschap van de Navo lanceren en de aanwezigheid van deze instelling op ons grondgebied durven in vraag stellen. De Navo werkt vlijtig aan een nieuwe doctrine die aangepast is “aan de huidige wereld”, in gewone taal wil dat zeggen aangepast aan de belangen van Washington en de Amerikaanse multinationals. Deel van die nieuwe doctrine is de “preemptive strike”, de preventieve aanval, een concept dat nu al in Bush zijn buitenlands arsenaal prijkt en waarvan we de resultaten zien in Irak. Gaan wij echt zo’n instelling dulden in België?

De Navo moet niet gewoon verhuizen uit België. Wij willen de Navo als geheel opdoeken.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken