De hele voormiddag van de actiedag in Brussel op maandag 6 oktober was doorspekt met betogingen van de BBTK en de AC voor de zetel van Agoria, het VBO, de MR en de Nationale Bank. Bij deze laatste werden we vervoegd door een duizendtal syndicalisten van rood en blauw uit de openbare diensten.

pa060415.jpgDe gevel van de Nationale Bank werd bekogeld met... apennootjes, symbool voor de 'peanuts' die wij krijgen als antwoord op onze looneisen. De vakbonden overhandigden ook een brief met onze looneisen aan de socialistische burgemeester van de Stad Brussel. Daarna voerden een honderdtal betogers nog een spontane actie aan de beurs. Opvallend bij de slogans die de mensen mee droegen, was het hekelen van de banken. Een betoger droeg een zelfgemaakt plakkaat met de woorden 'Vrije markt in vrije val!'. Kop van jut was ook de regering die geen geld blijkt te hebben voor de koopkracht maar zeer gul met miljarden smijt om de banken te redden.

Het Brusselse openbare vervoer was bijna helemaal verlamd. Het spoorverkeer op de Noord-Zuid-as was zondagavond al tot volledige stilstand gebracht. Op de middag merkten militanten van ACOD-Spoor dat het seinhuis van Brussel Noord (blok 8) treinen binnenloodste uit Dendermonde, Leuven en Antwerpen. Snel werd een vliegend piket samengesteld dat met de stakingsbrekers ging praten. Met de ploegwisseling om 14 uur kwam dan ook Brussel Noord opnieuw tot volledige stilstand, tot de ontsteltenis van de rechtse media. Vele grootwarenhuizen openden niet in de hoofdstad. Ook de Audi-fabriek in Vorst was volledig in staking. De ‘mood' over de hele dag was strijdbaar en bij momenten zelfs grimmig. Met de nieuwe ploeg van Unité-Socialiste verdeelden we de Franstalige versie van ons pamflet.

pa060401.jpg

pa060403.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pa060416.jpg

pa060422.jpg

pa060429.jpgpa060430.jpg