“We moeten mijn persoonlijk lot kunnen overstijgen”, vertelde Albert Faust maandag 7 oktober op een persconferentie. “Mijn onstatutaire afdanking als algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde en de voogdij van nationaal over de afdeling hebben alles te maken met verschillende visies op de toekomst voor de vakbond.” Hij voegt er aan toe dat “deze verschillen van fundamentele aard zijn". De Brusselse bediendenbond raakte zo meermaals in de clinch met de syndicale politiek van het duo Nollet-De Vits.

Het laatste conflict met de nationale leiding betrof de poging door het patronaat om het Angelsaksische model van stakingsrecht op Belgische bodem te planten. Zowel Nollet als De Vits zijn dit genegen. Dit leidde tot het zogenaamde ‘herenakkoord’, waarin de vakbonden zich verbinden tot het vermijden van solidariteitsstakingen en ‘spontane’ stakingen. Even belangrijk is het opzet van De Vits, nu als pas verkozen voorzitter, om de vakbond te herleiden tot een grote ‘verzekeringsmaatschappij’, zo klaagt Faust. Of erger nog, voegt Faust in een sappig taaltje eraan toe: “Vandaag is iedereen aangesloten bij de gas-en watermaatschappij en geeft men natuurlijk geen moer om wat er in de beheerraad van de maatschappij gebeurt. Welnu, dat is het model van vakbond waar de huidige ABVV-leiding naar streeft. Geen militanten of leden meer, maar slechts klanten die zich niets moeten aantrekken van het syndicale leven. De secretarissen worden dan gewoon nog maar functionarissen.”

De statutenhervorming die Mia De Vits voorbereidt gaat in de richting van een grotere bureaucratische controle van nationaal – lees: van de voorzitter – over de plaatselijke afdelingen. Deze zullen hun politieke autonomie verliezen.

De boodschap van De Vits in haar eindtoespraak op het ABVV-congres van dit jaar spreekt boekdelen: “Ik verzet mij tegen diegenen die onverschillig staan voor de representatieve democratie in onze syndicale beweging, maar die regelmatig het woord nemen vanop de tribune om de weinig democratische besluitvorming van onze structuren aan te klagen. Elke gemandateerde heeft rechten maar ook plichten; werken in de structuren en zijn mandaat au sérieux nemen zijn voorbeelden van deze plichten”, citeert Albert Faust (vertaald uit de Franstalige tekst).

ABVV Brussel ook in het vizier

“Ik ben tevens afgedankt, niet op basis van de bestaande statuten, maar op basis van de toekomstige statuten van het ABVV (…) . De huidige statuten zeggen duidelijk dat ik slechts afgezet kan worden door het Brusselse uitvoerend bestuur. Het is net alsof je gestraft wordt op basis van wetten die nog niet bestaan.”

Hij voegt er aan toe dat de volgende die in het vizier komt van nationaal, Anne-Marie Appelmans is, de algemeen secretaris van ABVV Brussel-Halle-Vilvoorde. “Zij was van het begin solidair met mij en heeft dit tevens tijdens een solidariteitsmeeting begin september ook nog eens schriftelijk bevestigd. Zij wordt nu gepest en dagelijks ondergraven in haar werk. Binnen de volgende dagen moet je niet verrast zijn mocht De Vits haar proberen te liquideren.”

De normaliseringsoperatie in de Brusselse vakbond werkt als een echte pletwals tegen al diegenen die niet enthousiast meedoen. Faust gaf verschillende voorbeelden van delegees die onder zware druk worden geplaatst, gedwongen worden tot ontslag uit hun mandaten en die gechanteerd worden. Ook het personeel gaat gebogen onder dreigingen en druk. Thierry Nollet, zoon van, die nu de scepter zwaait in de BBTK Brussel, zou nu een echte specialist geworden zijn in het onder druk zetten van mensen, vooral dan in zijn sector Banken en Verzekeringen.

Naar een beweging voor vakbondsdemocratie

Uit deze balans trekt Faust één belangrijk besluit: er moet een beweging op gang komen voor vakbondsdemocratie. Die wil hij met anderen lanceren in de komende weken. Veel steun heeft hij gekregen vanuit alle landsgedeelten, zowel vanuit Vlaanderen als Wallonië. En dit niet alleen uit de BBTK maar vooral uit de ACOD, uit de Metaal en uit de Algemene Centrale. Vandaar dat hij oproept voor een Forumdag op zaterdag 26 oktober. Dat wordt het moment waar, zoals Faust zegt , “we in eenheid maar ook in verscheidenheid” willen werken aan een echte vakbondsdemocratie. Hoe de beweging gaat heten is nog niet bepaald. Het voorstel dat bijval heeft is ‘Beweging voor vakbondsdemocratie’. De dag zal ook muzikaal omlijst worden en zal zich niet beperken tot de vakbondswereld, maar zal zich ook richten naar linkse intellectuelen.

Dit uitstekende initiatief heeft het enorme voordeel om een breder perspectief te bieden aan de strijd van de linkse delegees in BBTK Brussel. Hiermee moet duidelijk worden dat de verantwoodelijkheid voor het diskrediet op de syndicale beweging door de gerechterlijke procedures enzovoort, volledig op de schouders ligt van de nationale leiding van de BBTK en diegenen die hen met of zonder linkse holle retoriek een hand toe steken. De Forumdag is de gelegenheid om zo’n beweging op sterkere fundamenten te bouwen. De vakbondsmilitanten rond Vonk/Unité zullen er hun lessen en ervaringen op een actieve wijze delen met andere delegees.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken