De lokale ABVV-centrales hebben hun beste beentje voorgezet om deze 24-urenstaking te doen slagen. En ook in de rest van de regio was dit het geval.

Donderdag 21u30 Station Oostende

Hier was de eerste militantenconcentratie, bedoeld om ACOD Spoor een handje toe te steken, reeds een succes. Veel ACOD-sectoren en ABVV-centrales ( AC, Voeding enz.) hadden immers de oproep beantwoord. Ook enkele ACV-militanten waren op post. Veel moest het piket niet doen aangezien er geen werkwillige kwam opdagen. Om 22u30 ging het station dan ook dicht.

Het pamflet van Vonk viel in goede aarde. Vooral onze ontmaskering van de leugencampagne van de regering omtrent de betaalbaarheid van de eindeloopbaan en van de sociale zekerheid viel in de smaak. Om 03u30 werd het piket terug opgestart om het personeel van de eerste treinen op te vangen. Ook deze operatie verliep zonder veel problemen voor de talrijke opgekomen leden en militanten van het piket.

Vrijdag 4u: Daikin Europa, centrum van het verzet

Ook hier een grote groep stakers, vooral van Daikin zelf. Zij sloten hun bedrijf en later ook het industrie gebied Zandvoordestraat potdicht af. We troffen opnieuw enkele vastberaden ACV-ers aan. Bedrijven als Visuvius en Litto-color hadden een eigen piket voor de deur en voor het eerst in haar geschiedenis lag het grote vervoerbedrijf Maenhout plat. Hier waren de piketten eveneens samengesteld uit leden en militanten van verschillende centrales en ACOD-sectoren (Overheidsinstellingen, Onderwijs enz.). De sfeer was opperbest en de vastberadenheid niet minder. Een jonge metaalarbeider verwoordde het als volgt: “Al wat we nu hebben, werd bevochten door onze vaders en grootvaders, niets werd ons ooit cadeau gegeven, nu proberen ze alles terug af te nemen maar dat laten we nooit gebeuren.”

Hier waren er ook weinig incidenten met werkwilligen of autobestuurders, noch met de politie die eerder sympathiek stond ten overstaan van deze actie. Wel kwamen na de middag enkele deurwaarders opdagen die op vraag van de bedrijven de toegang voor werkwilligen eisten. Op dat ogenblik waren voor het hele industrieterrein een twintigtal zwarte schapen aanwezig. Na het invullen van enkele verslagen bleven ze nog wat rondhangen, maar het piket verroerde geen vin. Tenslotte werd rond 15u30 het piket opgedoekt.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken