Terwijl Caroline Gennez overal beweert dat een open, warme en eerlijke partij de toekomst is, laat ze de socialistische militanten van sp.a in de kou staan. Misprijzen alom!

Op 13 januari moet de socialistische militant via de pers horen dat een select clubje zomaar eventjes beslist heeft om de naam van de partij te veranderen. Openheid en democratie? Voor de top, maar zeker niet voor de socialistische militant: dictatuur van het bureau. De partijleden zijn van geen tel hierin: geschiedenis en identiteit zijn oubollig. Dictatoriaal management is het nieuwe uitgangspunt... Socialistische waarden, onbekend.

Een partij voor socialisten èn progressieven. Maar, dan wel anders. Zijn socialisten dan geen progressieven? Voor het partijbureau zeker niet: anders zou dergelijke kreupele naam geen kans krijgen. Het geeft althans een mooi beeld. Progressieven zijn nationalisten, (links???) liberalen en andere rechtse figuren. Socialisten worden met de rug aangekeken.

De supersplitser wordt met toeters en bellen binnengehaald: vakbonden en mutualiteiten, hou je vast. Of ben je zijn uitspraken van een paar jaar terug al vergeten? Het pleidooi voor de strijd tussen de generaties dateert ook al van een paar jaar. En in Brussel is men goed af: omhels alles wat vreemd is, maar wees allergisch voor het Frans... Van samenleven gesproken.

Of misschien is die aanwinst wel de vernieuwing voor het politieke personeel. Andere koppen: dat zien we nu al een paar jaar. Een socialistisch profiel? Daar staan we nog verder vanaf als voorheen!

De sociaal-democratie doet het niet goed in Europa. Een groter cliché vinden we niet. En de Vlaamse socialisten (mogen we ze nog zo noemen?) leiden het klassement! Jaja, ook bij de PS is het niet allemaal rozegeur en maneschijn: met een uitgebluste lijsttrekker die niet veel zin heeft naar de verkiezingen gaan is... Dat belooft!

Maar SP.a doet het nog beter. Na het 'ontbreken van een socialistische visiecongres', afgelopen jaar worden de deuren naar rechts nog wijder opengezet als voorheen. "Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden", dat is het nieuwe credo. Op federaal niveau ontbreken alle alternatieven van de oppositie. Vlaanderen doet het goed: zelfgenoegzaamheid dank zij een hoop poen. Het ondergefinancierde Brussel wordt beschimpt!

Socialisme in alle Talen - Socialisme dans toutes les Langues is voor een brede linkse, progressieve samenwerking! Maar niet ten koste van socialistische waarden en principes! Om partijlid te worden hoef je inderdaad niet uit een rood nest te komen! Nepotisme is een plaag. Een lid van een socialistische partij moet wel socialist zijn en dus achter socialistische waarden en socialistische principes staan.

De personeelsvernieuwing is er nu wel! De natuurlijke achterban is weg... Het is niet vijf voor twaalf, maar tien over!!! En de verkiezingen staan voor de deur. Rechts wrijft zich in de handen.

Alleen een links, socialistisch alternatief biedt een antwoord.

Socialisme in alle talen - Socialisme dans toutes les langues

http://www.brs-socialisme-bxl.spaces.live.comhttp://www.brs-socialisme-bxl.spaces.live.com

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken