Hoewel de BAM een communicatiebudget van miljoenen euro's kreeg om haar Lange Wapperbrug aan de Antwerpenaren te verkopen, zijn het de tegenstanders die sinds enkele maanden met de aandacht in de media gaan lopen. En terecht: een gigantisch, open viaduct binnen een grootstad en dan nog speciaal voor doorgaand vrachtverkeer, terwijl in Deurne, Merksem en Borgerhout de concentraties fijn stof nu reeds de Europese normen overschrijden, dat is simpelweg absurd. Bovendien verdwijnt voor het project zo'n honderd hectare aan groen en bossen.

Antwerpen maakt zich op voor de strijd tegen de Oosterweelverbinding. Er zijn immers geloofwaardige alternatieven, zoals een tunnel met afzuig- en zuiveringsinstallaties en het is wel degelijk mogelijk om dit rampzalige project tegen te houden. Wij interviewden SP.a-Rood-boegbeeld Erik De Bruyn, die een prominente rol speelt in deze beweging.

Vonk: Op je blog stond eind mei dat je binnen de SP.a formeel ging oproepen om de vraag tot een écht onafhankelijk onderzoek van het voorstel van stRaten Generaal te ondersteunen. Wat is de houding binnen de SP.a en is dat onderzoek er ondertussen gekomen?

Erik: De Antwerpse SP.a is over deze kwestie enorm verdeeld, ook aan de top. De partij slaagt er dan ook niet in om met een duidelijke lijn naar buiten te komen. Enkele individuen nemen stelling, zoals Patrick Janssens: ‘walk and don't look back'. Maar anderzijds heb je ook gemeenteraadslid Frank Hosteaux [eveneens van SP.a Rood, n.v.d.r.] die in de gemeenteraad de vraag van Groen! naar een onafhankelijk onderzoek steunde, tegen de befaamde SP.a-fractiediscipline in. Hoewel de vraag door een meerderheid in de gemeenteraad werd weggestemd, besliste de Vlaamse regering enkele dagen later er wél op in te gaan. Dit is een politieke overwinning voor Groen! en Frank Hosteaux. De studie zal begin september worden toegewezen.

Vonk: Er waren reeds een aantal protestacties en een petitie die meer dan 15.000 handtekeningen verzamelde tegen de Oosterweelverbinding. Maar de strijd is nog niet gestreden. Wat mogen we nog verwachten aan acties de komende maanden?

Erik: De komende maanden zullen geheel in het teken staan van acties rond het verzamelen van 47.000 handtekeningen om een volksreferendum af te dwingen. Hoewel ik normaliter niet al te hoog oploop met referenda (de politieke vertegenwoordigers moeten hun werk doen), denk ik dat een volksraadpleging nu nog de enige overblijvende noodrem is. De talrijke vragen en opmerkingen van de bevolking over dit project werden door het beleid brutaal en arrogant genegeerd. Er heerst weer een ‘regentenmentaliteit' vergelijkbaar met diegene waartegen de generatie van mei '68 in opstand kwam. Tijd dus voor een nieuwe opstand.

Vonk: Welke rol kan SP.a Rood daarin spelen?

Erik: Naast de logistieke steun van SP.a-ers op het terrein stellen wij met SP.a Rood dat de meerderheid van de Antwerpse stadspartij tegen het project gekant is. Dit ligt in het verlengde van de 59 procent die vorig jaar mijn kandidatuur als kandidaat partijvoorzitter steunde in Antwerpen.

Vonk: Wat kunnen mensen doen om er mee voor te zorgen dat die 47.000 handtekeningen (10% van de Antwerpenaren ouder dan 16) er komen?

Erik: Een eerste bijeenkomst voor de vrijwilligers is voorzien op zaterdag 6 september om 10 uur en ook nog een keer om 11 uur in Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen. Zorg dat je er bent. En registreer je als vrijwilliger om handtekeningen te verzamelen (al zijn het er maar vijf of tien, alles helpt) op www.ademloos.bewww.ademloos.be.

Vonk: Het referendum is enkel een ‘raadpleging' en dus niet bindend. Bovendien handelt het alleen over de vraag of het Antwerpse stadsbestuur het positieve advies moet herzien. Jij draait al een tijdje mee in de politiek. Stel dat de Antwerpenaren zich massaal en duidelijk uitspreken tegen de Oosterweelverbinding, zal er naar hen geluisterd worden volgens jou?

Erik: Niet naar hen luisteren is politieke zelfmoord. Ik merk trouwens nu al een toenemende onzekerheid, zenuwachtigheid en verdeeldheid over het project tot in de hoogste regionen van de politiek. Er is een economische kentering op til die het project zowel onmogelijk als onnodig dreigt te maken vanwege de snel stijgende transportkosten en slinkende overheidsinkomsten. In elk geval geeft een overwinning in het referendum ons het mandaat die draak van een brug weer te beginnen afbreken vanaf de eerste dag dat ze er staat!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken