Op 19 oktober organiseerden we de actie Shipspotting tegen het gebruik van de Antwerpse haven voor Amerikaanse wapentransporten. Daarna werd door de actievoerders het Antwerps Anti-OorlogsComité (AAOC) opgericht om verder te werken rond dit thema. Wij willen daarmee de anti-oorlogsbeweging een perspectief aanreiken om te ageren tegen de Amerikaanse oorlog tegen Irak (en andere landen).

Volgens Amerikaanse defensierapporten zijn de Europese havens vitaal voor hun troepenontplooiingen bij oorlogsconflicten. Door ons te focussen op de havens kunnen we dus het Amerikaans imperialisme een zware slag toebrengen. Maar om daartoe te kunnen komen, moeten we natuurlijk krachtsverhoudingen opbouwen. Daarom plant het AAOC een hele reeks acties zodat we steeds meer mensen op de hoogte brengen van de wapentransporten in onze havens. Een meerderheid van de Belgen is immers tegen de nieuwe oorlog om olie. Bovendien houden de wapentransporten ook allerlei milieurisico's in, zeker met al die chemische fabrieken in de buurt van de haven. Het potentieel voor een beweging tegen die wapentransporten is dus groot.

Op dinsdag 5 november hielden we met een veertigtal mensen een actie aan de gemeenteraad. We ontvouwden ons spandoek met de eis "Havens wapenvrij" en scandeerden slogans om de boodschap kracht bij te zetten en gehoord te worden. Het hoofddoel van onze actie was om de politieke vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen via een pamflet dat we uitdeelden aan de gemeenteraadsleden.

Van de gemeenteraadsleden, en in het bijzonder diegenen wiens partij zich uitspreekt tegen de oorlogsvoorbereidingen, met name SP.a en Agalev, verwachten wij dat zij aandringen op duidelijkheid en dat ze elk militair transport in opdracht van een vreemde mogendheid via onze havens afwijzen. Bovendien stelt zich een probleem van veiligheid: noch de politie, noch de brandweer, noch de andere interventiediensten weten wat er op ons afkomt. Wij eisen dan ook dat schepen voor veiligheid Grootjans zijn job doet en aan de bevolking uitlegt waarom hij vindt dat onze stad, haar veiligheidsdiensten en haar bevolking deze risico’s moet nemen. Wij eisen ook dat Grootjans duidelijkheid verschaft over de aard van het gevaar en over de preventieve maatregelen die (niet?) genomen werden. Wij eisen eveneens dat havenschepen Delwaide meer tekst en uitleg verschaft over wat er in de haven omgaat. De haven is evengoed onderworpen aan de regels van de democratie en de openbaarheid van bestuur dan gelijk welk ander aspect van de samenleving. Of niet?

De meeste gemeenteraadsleden hebben het pamflet gekregen (Filip Dewinter en consoorten uitgezonderd). Weldra volgt een brief, waarin hen expliciet gevraagd wordt ons van antwoord te dienen. We zullen zien hoe de gemeenteraad reageert. Gaan ze hun verantwoordelijkheid opnemen? Of zullen ze de vraag ontwijken? Binnenkort zullen we opnieuw aan het stadhuis staan om te weten wat de lokale overheid ons te vertellen heeft.

Als we geen duidelijk antwoord krijgen of met een kluitje in het riet worden gestuurd, zien wij ons verplicht om actie te gaan voeren aan de deuren van de bedrijven die meewerken aan de Amerikaanse wapentransporten. Dan gaan ze een voor een aan de schandpaal! De bevolking zal weten wie de oorlogsmachine steunt en daar een vette kluif aan verdient. Wij zullen in elk geval niet stoppen met druk te zetten zodat het Amerikaans leger onze infrastructuur niet meer kan gebruiken voor hun vuile oorlogen. Zoveel was duidelijk op de meeting na de actie waar een vijfentwintig mensen zich uitspraken om in de komende periode verder te actie te voeren.

Het AAOC zal nu mobiliseren voor de nationale anti-oorlogsbetoging van 17 november. We willen daar met een delegatie naartoe gaan om onze boodschap over te brengen aan iedereen die zich wil verzetten tegen de oorlog. Op de andere nationale betoging (10 november), zullen we trouwens eveneens gelijkgezinden mobiliseren voor onze acties.

Uit de contacten die we momenteel leggen, spreekt één duidelijke boodschap: onze beweging tegen de oorlog staat nog maar in haar kinderschoenen, in de komende periode zullen we verder groeien en meer mensen overtuigen en betrekken. Het potentieel is groot, aan ons om het te benutten!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken