Het Antwerpse bibliotheekpersoneel neemt het niet langer dat er steeds meer bibliotheek moet worden gepresteerd met steeds minder mensen. De actievoerders komen echter niet alleen op voor de ‘eigen winkel’: in het pamflet werd erop gewezen dat de steeds terugkerende besparingen bij de stad, die niet enkel de bibliotheken treffen, een gevolg zijn van de historische schuld waarvoor Antwerpen nog steeds afbetaalt, terwijl die aan andere Belgische steden werd kwijtgescholden.

Een sociale stad met een goede openbare dienstverlening is dan ook onmogelijk zonder de kwijtschelding van de Antwerpse stadsschuld. ACOD-LRB neemt het niet langer dat financiële problemen steeds weer worden afgewenteld ten koste van het personeel en de dienstverlening aan de bevolking. Daarmee sloot de actie aan bij de manifestatie van het personeel van de sociale sector, eerder op de dag.

Het personeel stelt voor om een front te vormen met de Antwerpse bevolking voor de kwijtschelding van de schuld. ACOD-afgevaardigden Lin Van Rompaey en Linda Van Trijp spraken schepenen Athonis en Pauwels persoonlijk aan en wezen hen erop dat zij de oplossing voor de financiële problemen van de stad moeten vinden in Brussel en niet bij hun personeel. De schepenen ontkenden dit niet. Zij waren allicht onder de indruk van het feit dat een nochtans kouwelijke syndicale actie – de bib van Deurne staat bekend als een notoir 'waaigat' – meer volk trok dan een receptie met champagnebubbels en animatiemeisjes...

In elk geval is het een eerste bewijs dat syndicale druk werkt. De bibliotheken alléén zullen de schuldkwijtschelding echter niet afdwingen. Nu moet ook de rest van stads- en OCMW-personeel in actie komen en toewerken naar een gemeenschappelijke actie.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken