Naar aanleiding van de stakingsacties van de zwembaden hadden we het volgende gesprek met Viviane en Annie (V&A), respectievelijk hoofddelegee en delegee van de bedrijfseenheid Sport van de stad Antwerpen.

Vonk: Waarom zijn jullie eigenlijk aan het staken?

V&A: We zijn drie weken voor de verkiezingen van 8 oktober ll. in staking gegaan omdat er geen schot kwam in de onderhandelingen over de zaterdagvergoedingen. Omdat de toenmalige schepen van personeel, Ann Coolsaet de onderhandelingen dan toch heropstartte, hebben we de staking opgeschort.

Vonk: Jullie hadden een akkoord bereikt?

V&A: Dat dachten we toch, ja. Aanvankelijk had mevrouw Coolsaet een geldelijke toeslag van 25% voorgesteld voor het zaterdagwerk. Dat hebben we verworpen. Als je daar de belastingen van aftrekt dan blijft er bijna niets meer over. We deden een tegenvoorstel en uiteindelijk is het volgende uit de bus gekomen: ofwel compensatieverlof van 60% vanaf 2001, 80% vanaf 2002 en 100% vanaf 2003- onmiddellijk op te nemen, ofwel 100% compensatieverlof vanaf 2001, maar niet onmiddellijk op te nemen, wel op te sparen tot het jaar voorafgaand aan je pensionering.

Vonk: Jullie vonden dit een goed akkoord?

V&A : Natuurlijk hadden we liever een toeslag van 100% in geld gehad, maar aangezien dit niet mogelijk was, leek een compensatieregeling in verlof ons een volwaardig alternatief. Te meer dat je dit verlof verplicht binnen de drie maand zou moeten opnemen, wat onvermijdelijk zou resulteren in een vraag naar meer personeel, wat op zijn beurt de werkdruk op het huidige personeel zou verlichten.

Vonk: Maar toch zijn jullie opnieuw in staking gegaan?

V&A : In de laatste week van november had de ACOD een ultieme vergadering met schepen Coolsaet en een afvaardiging van het oude college. Daar werd ons verzekerd dat alles in orde was. De maandag daarop bleek dit niet te kloppen en waren de onderhandelaars van het nieuwe college niet langer akkoord. Onze militanten, die in goed vertrouwen akkoord gegaan waren met de opschorting van de staking, waren natuurlijk woedend. Mensen worden graag aux sérieux genomen. Vanaf 6 december ll. zijn we dan terug in staking gegaan.

Vonk: Is de staking een succes?

V&A: Zeker, ze wordt in alle zwembaden goed opgevolgd en sedert januari is ook het VSOA (de liberale vakbond) ons komen vervoegen. Opvallend is het feit dat er ook veel niet-gesyndikeerden meedoen. Wanneer zo’n actie gedragen wordt door een belangrijk deel van het personeel vergroot het vertrouwen in onze vakbond en kunnen we gemakkelijker nieuwe leden bijmaken.

Vonk: Hebben jullie ook alternatieve acties overwogen?

V&A: Wij hadden voorgesteld om, zoals de buschauffeurs, de zwembaden wél open te houden maar een betaalstaking te doen en het publiek gratis binnen te laten. Dan zouden we ook kunnen uitleggen aan de mensen waarom we in actie zijn. Het management heeft daarop furieus gereageerd en ons met alles en nog wat afgedreigd. Hun redenering was: je werkt of je staakt. Maar als je het aandurft om te komen werken zonder inkomgeld te vragen, dan bega je een zware dienstfout. Maar wat blijkt nu? Het diensthoofd van Sport laat het publiek en de sportclubs tijdens het weekend toch gratis binnen in de sporthalls en laat ze de zalen gebruiken zonder toezicht! Dat kan wel, met als enige bedoeling te proberen de staking te breken. Verschillende beheerders van de zwembaden proberen ook de uurroosters overhoop te gooien, om het effect van de staking te verkleinen; zij laten ook toe dat er maar één redder van dienst is, terwijl er 100 gebruikers aanwezig zijn! En dat kan allemaal, zonder dat er sprake is van een zware dienstfout!

Vonk: Hoe zijn de vooruitzichten?

V&A: We zien het positief in, we hebben van alle partijen signalen opgevangen dat zij akkoord zouden zijn met de voorgestelde compensatieregeling. De burgemeester zou er positief tegenover staan, Marc Van Peel (huidig schepen van personeel en CVP) zou geen bezwaren hebben, schepen Pairon (Agalev) heeft ons verzekerd dat hij akkoord gaat en Mevrouw Coolsaet (VLD) was al akkoord, dus, als iedereen voor is, wie is dan tegen? Laten we hopen dat er ditmaal weer geen kink in de kabel komt.