We moeten een kat een kat noemen: ACOD-LRB, de socialistische vakbond van o.a. het Antwerpse stadspersoneel is er niet echt in geslaagd voogdijminister Johan Sauwens een ‘warme ontvangst’ te bezorgen...

Op 5 april verzamelden enkele honderden ACOD-militanten op de Grote Markt van Antwerpen naar aanleiding van het bezoek van VU-minister Sauwens. Te weinig volgens sommigen, en dat was dan vooral toe te schrijven aan de onduidelijke oproep: “De actie is in de eerste plaats bedoeld voor ACOD-leden die zich die dag vrij kunnen maken...”.

Maar in principe zijn enkele honderden militanten voor zo’n actie voldoende, op voorwaarde dat ze goed uit de verf komen in de media en dat het signaal naar de publieke opinie duidelijk is. Gelukkig hadden militanten van Vonk gezorgd voor een spandoek “scheld de stadsschuld kwijt” dat mooi in beeld kwam op het lokale TV-nieuws. Gelukkig had onze medewerker Mischa Van herck ook net die dag in naam van de lokale afdeling van ATTAC in Het Nieuwsblad het nutteloze van een volgende besparingsronde in Antwerpen uitgelegd. Het officiële vakbondsstandpunt in dit dossier is immers bijzonder lauw. Analyseren we even het standpunt van ACOD-LRB zoals het kort na de actie in een pamflet aan de leden werd uiteengezet:

1) ACOD is “ongerust” inzake “blinde saneringen ten nadele van het personeel”. Moeten we daaruit afleiden dat onze vakbond zich wél akkoord verklaart met gerichte besparingen en/of met besparingen ten nadele van de bevolking?

2) We mogen tevreden zijn dat in tegenstelling tot vorige besparingsronden niets “van bovenaf wordt opgelegd” maar dat het College zélf het mes “mag” hanteren. Wat is het verschil tussen aan de deur gezet worden door de burgemeester of door de minister? Als ik dan toch moet kiezen, geef mij maar de minister, die kan ik sneller wegstemmen en (voorlopig) met minder risico dat er een Blokker in de plaats komt.

3) Syndicaal overleg is gewaarborgd (dat zou er nog maar moeten bijkomen!), en steun vanuit Provinciebestuur en Vlaamse Regering zijn toegezegd inclusief het herbekijken van de “historische schuld”. Over die steun vanuit het Provinciebestuur kunnen we kort zijn: de Provincie is inderdaad niet afkerig om bepaalde taken uit de handen van de Stad weg te grissen. Maar moeten we blij zijn met zo’n ‘steun’? En wat de historische schuld betreft: Sauwens zei dezelfde avond nog op TV dat hij daarover niet de minste toezegging heeft gedaan, ook niet na ‘eigen’ besparingen door de Stad.

Verder besparen is nutteloos want de stadsschuld is zodanig groot dat enkele honderden miljoenen besparingen niets oplossen. Verder besparen is bovendien gevaarlijk want die enkele honderden miljoenen hollen wél de impact van de overheid op de stad verder uit op een ogenblik dat die impact net zou moeten vergroten. Denken we maar aan de criminaliteit, de milieuvervuiling en de verkeersproblemen...

Daarom moet ACOD-LRB haar beleidsalternatief van de jaren ’80 opnieuw actualiseren en actie voeren tegen welke besparing dan ook: geen man, geen vrouw, geen frank meer overboord!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken