Staaldraadproducent Bekaert sluit binnenkort in het kader van herstructureringen haar vestiging in Hemiksem. Dit 'kerstcadeautje' kregen de 264 arbeiders en bedienden op een moment dat het bedrijf nog 10 miljoen euro winst maakt. SP.a Rood-gemeenteraadslid Rodney Talboom begaf zich naar de fabriekspoort om zijn steun uit te drukken en zet alles in het werk om via de gemeente het bedrijf ter verantwoording te roepen.

De directie zegt dat de marktevolutie in West-Europa in dalende lijn is, en dat de concurrentie vanuit Oost-Europa en Azië een sluiting opdringt. Rodney Talboom hoorde echter een ander verhaal van de arbeiders: "De doelstellingen voor dit jaar werden gehaald, en er werd zelfs tweederde meer geproduceerd dan vooropgesteld. Het is onaanvaardbaar dat het bedrijf gesloten wordt, omdat het 'minder rendabel' zou zijn."

"Het is schandalig dat de directie misbruik maakt van de economische crisis om onverwacht deze drastische beslissing te nemen." Bekaert is voor Hemiksem vooral belangrijk omwille van de lokale tewerkstelling. De beslissing treft dus vooral mensen uit de buurt, en dat - met de eindejaarsdagen - op een heel ongelukkige moment.

Rodney Talboom gaat op de volgende gemeenteraad van het College eisen dat het alles doet om werknemers bij te staan: "Het College moet overheidssteun durven vragen om deze belangrijke tewerkstelling te behouden; het moet bereid zijn om een open brief te sturen aan de directie, de regering en de Minister van Werk."

SP.a Rood stelt vast dat het ene bedrijf na het andere onder de noemer van de 'concurrentiepositie' jobs schrapt. Ook in het hart van het westerse kapitalisme, de VS, wordt hevig gediscussieerd over overheidssteun voor de in crisis zijnde automobielindustrie. Rodney Talboom vat de koe bij de horens en eist overheidssteun. Aan die overheidssteun moeten socialistische voorwaarden worden gekoppeld; ze moet gepaard gaan met meer controle door de loontrekkenden over het bedrijf zelf en met een sociaal en duurzaam personeelsbeleid.

SP.a Rood voert de komende maanden campagne rond jobzekerheid en koopkracht, waar ze zich zij aan zij zet met de vakbonden en de vele arbeiders en bedienden in ons land wier jobs worden bedreigd of langzaamaan precairder worden.

www.sp-a-rood.bewww.sp-a-rood.be

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken