Het Belgisch leger wordt momenteel teruggetrokken uit de Joegoslavische provincie Kosovo. Oorspronkelijk was voorzien dat de Belgen tot 2007 in Kosovo zouden blijven. Nu zullen ze wellicht worden vervangen door Roemeense soldaten.

Bronnen binnen het leger stellen dat deze versnelde terugtrekking kadert in de voorbereiding van een interventie in Irak. Het Belgisch leger zou namelijk niet in staat zijn om tegelijk contingenten in te zetten in Afghanistan, Joegoslavië, Irak en Benin (een land waarmee België een verregaand militair samenwerkingsakkoord heeft gesloten).

Bovendien zou een interventie in Irak grootschaliger zijn dan wat België momenteel ontplooit in andere landen. Het zou kunnen gaan om enkele duizenden soldaten.

Naast de terugtrekking uit Kosovo wordt er daarom ook spoed gezet achter de privatisering door uitbesteding van ondersteunende diensten zoals het onderhoud van het vrachtwagenpark en de catering. De generale staf wil daarmee zoveel mogelijk personeel vrijmaken voor interventies in het buitenland.

Met een gemiddelde van vijftien aanvallen per dag van het Irakese verzet tegen het bezettingsleger lijkt een Belgische bijdrage aan die bezetting niet meteen een aanlokkelijk perspectief. Toch laten nogal wat beroepsmilitairen zich verleiden door de hoge lonen. In Kosovo werd zelfs aan de lagere graden circa 2.500 euro (100.000 frank) belastingvrij per maand uitbetaald. In Irak zou dat bedrag nog hoger kunnen liggen.

Zo krijgen we meteen ook een idee van wat een interventie gaat kosten. Naast de kosten van de belastingontduiking die het leger tegen haar eigen staat organiseert, zal een contingent van 1.000 man zonder officieren algauw 2,5 miljoen euro of 100 miljoen frank per maand kosten. En dan spreken we nog niet van kosten voor materieel, bevoorrading enzovoort.

De Amerikaanse druk op ons land werpt dus vruchten af. Hoewel het overgrote deel van de Belgische bevolking tegen de bezetting van Irak gekant blijft en het sturen van Belgische soldaten waarschijnlijk nog minder populair is, worden er al zéér concrete stappen in die richting gezet.

Tot nader order blijft de aanwezigheid van bezettingstroepen in Irak flagrant in strijd met het internationaal recht. Maar wellicht zal binnen enkele weken deze situatie worden ‘geregulariseerd’ door een nieuwe VN-resolutie op maat. Enkele landen met vetorecht zoals Rusland en Frankrijk liggen in de VN nog dwars maar zullen hun verzet opgeven als de afkoopsom die de Amerikanen willen betalen maar hoog genoeg is en als de imperialistische belangen van deze landen in het Midden-Oosten door de VS worden gerespecteerd.

Tegenover deze koehandel op hoog niveau plaatst een gedeelte van de vredesbeweging momenteel bijzonder steriele ordewoorden die allemaal neerkomen op een grotere rol voor de VN in Irak. De VN zijn nochtans in het bijzonder wat Irak betreft alle geloofwaardigheid verloren door de agressor in dit conflict ongestraft te laten. Daarom eisen wij:

Zelfbeschikkingsrecht voor het Irakese en het Palestijnse volk

Stop de Amerikaans-Brits-Israëlische bezetting van deze landen

Noch een VS- noch een VN-bezettingsleger

Geen Belgische soldaten naar Irak

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken