Om haar interne cohesie te versterken legde de regering ferme verklaringen af in het parlement. In geen geval worden er Belgische troepen gestuurd! Het is natuurlijk pathetisch te stellen dat ons land door deze ‘ferme’ beslissing niet deelneemt aan de oorlog, terwijl anderzijds de Antwerpse haven de komende maanden zal blijven fungeren als oorlogshaven. Maar er is meer!

Als we een bericht in de Financial Times (http://news.ft.com/world/europe) van 17 januari voor waar mogen nemen (en de FT is toch een ‘betrouwbare’ krant?) dan komt de regering zelfs dit zéér zwakke ‘anti-oorlogsengagement’ niet na en geeft zij foutieve informatie met betrekking tot de vraag van de VS aan de NAVO. De FT beweert immers dat:

"de NAVO zich reeds opmaakt om een door de VS geleide militaire operatie tegen Irak te ondersteunen door haar marine-eenheden en mijnenjagers in gereedheid te brengen en door de gaten op te vullen die door Britse troepen worden achtergelaten door hun overplaatsing van de Balkan naar de Golfregio."

Twee zaken vallen hierbij op. Ten eerste: Verhofstadt verklaarde op vrijdag 17 feburari in het parlement dat de vraag van de NAVO erop neerkwam dat “een preventieve planning wordt opgemaakt voor de beveiliging van de NAVO-lidstaten.” (De Standaard van 18/01/2003). Bij ons weten zijn Bosnië en Kosovo, waar nu Britse troepen worden weggetrokken, geen lid van de NAVO. Ofwel liegt de Financial Times, ofwel Verhofstadt.

Nog zorgwekkender is de verwijzing naar mijnenjagers. Mijnen opruimen is binnen NAVO-verband namelijk een kerntaak en een specialiteit van de Belgische marine. Indien het werkelijk waar is wat de FT beweert, namelijk dat deze Belgische eenheden nu reeds worden geactiveerd, dan is dat in flagrante tegenspraak met wat onze regering beweert, namelijk dat de vraag om voorbereidende steun beter wacht tot na het verslag van de wapeninspecteurs op 27 januari.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken