De talrijke mediacharges in het najaar tegen de bibliotheekstaking hebben de vastberadenheid van het personeel alleen maar vergroot. Ook de invoering van het gewraakte uurrooster sinds het begin van het jaar heeft de mensen niet gedemoraliseerd of verdeeld, zoals sommigen hoopten. Zoveel was duidelijk op de recente personeelsvergadering.

Tijdens de opvallend druk bijgewoonde ledenvergadering van alle vakbonden half januari werd unaniem gestemd de weekendstakingen voort te zetten. Een overgrote meerderheid van de leden stemde tegen het voorstel om te onderhandelen over de modaliteiten van de toepassing van de collegebeslissing om de overurentoeslag niet meer uit te betalen.

Slechts zes mensen stemden voor. De algemene vergadering bleef bij haar standpunt dat de collegebeslissing in haar geheel moet worden opgeschort. Velen zagen het voorstel om te onderhandelen over de toepassing van de collegebeslissing terecht als een enorme stap achteruit. Hiermee zouden de vakbonden feitelijk de collegebeslissing aanvaarden waartegen al tien maanden wordt gestaakt.

Verschillende individuele tussenkomsten maakten duidelijk dat als gevolg van de grote diversiteit aan uurroosters zoiets tevens onmogelijk was. De toepassing van het nieuwe uurrooster zorgt inderdaad voor een grote chaos in de diensten.

Nog beter nieuws is dat de verbreding van de eisenbundel en de actie naar het hele stadspersoneel nu ook is ingezet. De ACOD-leden van de Antwerpse bibliotheken vroegen in december een overkoepelende actie van het hele stadspersoneel. Dit deden ze om de solidariteit op te bouwen en het mogelijke isolement te doorbreken.

Op maandag 26 januari is het zover. Dan wordt de eerste stap gezet in de richting van de uitbreiding met een staking van de ACOD-afgevaardigden en een pamflettenactie in de stad. De actiedag gaat door onder de noemer ‘Personeelstekort, een tijdbom onder de stad’. De vakbond eist de noodzakelijke opvulling van het personeelskader.

Maar ook de OCMW-ziekenhuizen van de Stad Antwerpen zitten in de vuurlinie van de bezuinigingswoede. Honderden banen zullen sneuvelen en de toegang tot gezondheidszorg voor de armsten zal eveneens moeilijker worden. Het is daarom noodzakelijk eraan te werken om heel deze strijdbeweging samen te laten vloeien. Hiervoor is een gemeenschappelijk eisenplatform nodig en een alternatief. De kern van dit alternatief moet bestaan uit de onvoorwaardelijke kwijtschulding van de schuld van de Stad Antwerpen, die het mogelijk moet maken de nodige miljarden vrij te maken voor de financiering van een stoutmoedig beleid van sociale investeringen in de openbare diensten, huisvesting enzovoort.

Vakbondsafgevaardigde Lin Van Rompaey benadrukt dat de actie van 26 januari "een eerste stap is". "Verdere acties van de hele stad moeten opgebouwd worden. Per slot van rekening zijn wij in de bibliotheken ook begonnen met een gelijkaardige actie. Het is pas daarna dat we in staking zijn gegaan"

Binnenkort wordt de uitstraling van de staking nog versterkt door de lancering van een eigen website met de steun van de vakbonden. Dit is broodnodig aangezien we niet kunnen vertrouwen op de media voor een objectieve berichtgeving.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken