In de prehistorie was het leven van de mens een speelbal in handen van machtige natuurkrachten die hij (nog) niet kon bevatten. Ook later, na de zogenaamde ‘neolithische revolutie’ en het op de voorgrond treden van de landbouw als voornaamste middel van bestaan bleef de mens nog lange tijd blootgesteld aan de zogenaamde ‘grillen’ van de natuur. Vandaag zijn wetenschap en techniek ertoe in staat om de mens zekerheid en zelfs overvloed te verschaffen wat zijn materiële bestaansmiddelen betreft. Toch blijft het grootste deel van de wereld blootgesteld aan honger en ontbering. En ook in de ‘ontwikkelde’ landen worden mensen van de ene dag op de andere gebroodroofd. Door de speling van de natuurkrachten? Neen, wél door beslissingen die getroffen worden op schimmige aandeelhoudersvergaderingen. Door mensen die vinden dat winst maken en zelfs véél winst maken nog niet goed genoeg is. Door mensen die vinden dat ze het recht hebben om te beslissen hoe de door ons allen collectief voortgebrachte rijkdom wordt gebruikt, door mensen die vinden dat ze duizenden anderen op straat mogen zetten als hun eigen vette portefeuille daardoor nog vetter wordt. De sluiting van FCI in Mechelen is de zoveelste aanklacht tegen dit rotte systeem. We publiceren daarom hieronder een toespraak van een van de syndicalisten van FCI. Het gaat immers niet over de mensen van FCI alléén maar over ons allemaal en hoe we anno 2002 nog steeds worden uitgebuit en geknecht.

Naar aanleiding van het Worldcom schandaal piept economisch redacteur Stefaan Michielsen van De Standaard angstig dat we “het hele systeem niet in vraag mogen stellen” (DS 27/06/2002). Dat moeten we dus net wél doen. De vakbondsleiding moet eindelijk eens voor de pinnen komen met een platform voor éénmaking van de strijd tegen de sluitingen en de afdankingen in plaats van in elk bedrijf afzonderlijk aan stervensbegeleiding te doen. En de leiding van de SP.a moet eindelijk het debat durven aangaan over een maatschappelijk alternatief, in plaats van het Groot Onderhoud, dat valselijk wordt voorgesteld als een ‘open debat’ te misbruiken als een pathetische mediacampagne rond de SP.a ministers in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar.

We sluiten ons dan ook aan bij de ATTAC campagne ‘Gedaan met sluiten!’ (zie ook www.attac.be) en voor economische democratie, maar we vinden ook dat deze campagne een politiek en niet-sectarisch verlengstuk zou moeten krijgen.

Beste werkmakkers, beste mensen,

Nadat we jaren op FCI hebben gewerkt wil men ons nu als vuilniszakken dumpen.

Jaren van ons leven hebben wij hier geïnvesteerd. Wij hebben FCI groot gemaakt.

Wij waren de besten en nu voldoen wij niet meer. Waarom zal je vragen? Niet omdat er geen werk is in deze sector. Er is vandaag werk genoeg, vraag maar aan de verkopers. We zien het ook in de productieafdelingen.

Het probleem is dat er niet genoeg kan verdiend worden door de aandeelhouders. Zij pakken vandaag een marge van zeg vijfendertig procent op producten en vinden dat niet voldoende. Zij willen vijftig procent. En nadien misschien vijfenzeventig procent. Zij hebben nooit genoeg winst. De directie heeft ons altijd voorgehouden dat wij door flexibiliteit te slikken ons werk en onze toekomst zeker stelden.

Vandaag is duidelijk dat zij ons voorgelogen hebben. Geen enkele job is vandaag veilig voor die winstgieren.

De wereld vandaag is in de greep van de multinationals. Zij regeren de wereld en beslissen of mensen werk hebben of werkloos zijn. Zij beslissen over de toekomst van miljoenen mensen. Zij beslissen in feite of er armoede is of niet. Daar zijn voorbeelden genoeg van.

Wij moeten dat aanklagen want het is schandalig dat de politiekers dat allemaal mogelijk maken. Verhofstadt heeft het over zijn 'actieve welvaartstaat'. Volgens hem moeten mensen langer blijven werken. Wij willen wel langer werken, maar het zijn niet wij die vandaag FCI Mechelen sluiten. Het zijn niet wij die daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag heeft Frank Vandenbroucke door dat Europa voor onze sociale zekerheid een groot gevaar betekent. Hij moet niet komen klagen, hij en zijn kompanen maken het mogelijk dat onze sociale zekerheid afgebroken wordt. Hij is het toch gaan leren in Engeland? Wanneer gaan hij en Laurette Onkelinkx eindelijk eens bedrijven zwaar sanctioneren als zij mensen op straat smijten of sluitingen doorvoeren?

Jarenlang rapen zij winsten op waar zij nauwelijks of geen belastingen op betalen. Zij krijgen daarbovenop nog eens miljarden lastenverlagingen van ons belastinggeld. Als zij nadien eens een minder goed jaar hebben wentelen zij het verlies af op de gemeenschap en smijten ons buiten. Zij privatiseren met andere woorden de winsten maar als het gaat om verlies vinden zij dat wij moeten solidair zijn om hun verlies om te zetten in meer winst.

Kijk maar wat er bij ons op FCI is gebeurd.

Wij draaiden tientallen jaren aan een stuk met winst. Er was zelfs sprake van een zeer gezond bedrijf met allemaal perfecte ratio’s. Andere bedrijven konden enkel met afgunst toekijken. En een tweetal jaar geleden is men begonnen met alle winst te versassen naar de Parijse hoofdzetel. Men had er zelfs een mooie term voor: “cashpooling”. Dat was noodzakelijk zegde de directie om binnen de groep het geld te kunnen gebruiken.

Wij weten vandaag hoe men dat geld heeft gebruikt. Zij hebben er fabrieken voor gebouwd in China en andere India’s. En nu is duidelijk dat er voor ons niet anders is dan de werkloosheid. De meesten van ons hebben hier tientallen jaren schouder aan schouder gewerkt om die winst te verdienen. Vandaag is dit onze dank.

Maar heel de wereld van de arbeid betaalt vandaag een grote prijs. Alles waar wij en onze ouders voor hebben gevochten staat op de helling. De sociale vooruitgang die jaren van strijd heeft gebracht wordt vandaag afgebroken. Dat noemt men 'de vooruitgang'. Ik zie niets anders dan miserie en achteruitgang voor ons werknemers. Men spreekt al jaren van een 'Sociaal Europa'. Maar vrienden, ik moet het jullie niet uitleggen, dat Europa en de 'globalisering' voor ons niets goed heeft gebracht. Er zijn in Europa na het opengooien en het liberaliseren van de markt miljoenen werklozen bijgekomen. Vandaag worden ook wij hiermee bedreigd. Waar gaat dit stoppen? Terug naar de tijd van Daens?

De wet Renault waarmee we vandaag geconfronteerd zullen worden is er niet om de rechten van de werknemers beter te verdedigen. Neen, zij dient om bedrijven te kunnen sluiten zonder veel tamtam. Ook daar zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen binnen de syndicale organisaties en dit aanklagen. Daar kan je op rekenen.

Waarom staan wij hier aan de poorten van Technopolis? Omdat wij voor het symbool van de technologische vernieuwing aan de alarmbel willen trekken. Omdat wij hier op de plaats waar de toekomstige generaties arbeiders en bedienden in contact komen met de nieuwe technologie willen duidelijk maken dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen. De verantwoordelijkheid tegenover diegenen die na ons komen. Zoals onze ouders dat hebben gedaan voor ons.

Wij moeten voorkomen dat zij in miserie moeten opgroeien.

Het wordt tijd dat wij eisen wat ons toekomt. Het wordt tijd dat wij eisen dat de rijkdom die wij creëren terug ten goede komt aan ons. Want uiteindelijk is het onze arbeid die de rijkdom voorbrengt. Het is dan ook normaal dat die rijkdom die ons vandaag ontstolen wordt terugkomt en kan gebruikt worden voor onze toekomst.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken