Op 10 oktober is Guy Desolre gestorven. Hij laat een rijk gevuld leven achter zich, steeds nauw verbonden aan de arbeidersbeweging.

In zijn jeugd tot het marxisme gekomen heeft hij vele kanten van de linkerzijde verkend. De laatste jaren was hij voornamelijk actief in de socialistische partijen, als perfect tweetalige zowel in de PS als de sp.a. Maar Guy kon nooit verstoppen dat hij in het bijzonder geïnteresseerd was in hetgeen zich afspeelde in de Trotskistische beweging, waarin hij een groot deel van zijn jonge leven militeerde. Hij was een gretig lezer van de VONK, en verrijkte ons regelmatig met commentaren op onze publicaties en activiteiten. Elk jaar plaatste hij ook een meigroet in het blad, naast andere steun.

Voor iemand die professor was aan de ULB en de VUB en op het einde van zijn carrière zelfs vice-gouverneur van Vlaams-Brabant behield hij een verrassend speelse en uitdagende levensstijl, steeds blij als ergens een succes werd behaald door de linkerzijde. Toen Parijs in 2001 voor de eerste maal sedert de Commune een socialistisch bestuur kreeg met Delanoë als burgemeester was hij de zelfde dag ter plaatse om mee te vieren.

Aan zijn vrouw Renée, aan de familie en aan de talrijke strijdmakkers biedt de VONK zijn diepste blijken van medeleven aan.