"Het is de christen niet alleen geoorloofd revolutie te maken, maar het is zijn plicht. Want revolutie is de enige efficiënte en toereikende mogelijkheid om de liefde tot allen te realiseren." Camillo Torres.

Remi Verwimp is op 21 oktober overleden. Remi was een boeiend en nogal atypisch man. Ik heb hem eigenlijk laat, de laatste jaren pas, echt beter leren kennen. Aanleiding van ons contact waren een aantal discussies over religie en marxisme, de bevrijdingstheologie in de Islam en mijn reizen naar Indonesië. Remi was priester in het bisdom Antwerpen. Een kritische priester, een rode denker en man van actie, een stichter van de Werkplaats Theologie en Maatschappij. Hij had interesse voor onze solidariteitswerking rond Venezuela en onze kritiek op religie. Deze viel op vele manieren samen met zijn analyse en ervaring. Hij heeft het tijdschrift 'Kenteringen' verschillende malen geopend voor onze artikelen (over de media, over Atjeh enzovoort). Ook nodigde hij mij uit om een uiteenzetting te geven over socialisme en Islam in Indonesië.

Ook was hij geboeid door onze verhalen over Indonesië en hoe Islam en marxisme daar met elkaar in contact waren gekomen. We publiceerden een interview met hem over de doodstrijd van paus Johannes Paulus II en de betekenis van de hele 'mise en scène' rond zijn dood.

Onze internationale site reproduceerde toen het artikel en tot mijn verassing ontdekte ik dat het vraaggesprek in het Pools werd vertaald en verspreid werdverspreid werd in het geboorteland van de gestorven paus, waar het de inzet was van nogal wat discussie. Ook werd het opgenomen in het tijdschriftopgenomen in het tijdschrift van de Irish Republican Socialist Party.

Remi was een inspirerend man. Samen met Frans Wuytack behoort hij tot die groep van Vlaamse priesters die door hun religieus engagement revolutionair zijn geworden (of was het omgekeerd?). Ik herinner mij nog hoe hij antwoordde op mijn vraag over zijn 'geloof'. God was voor hem het geloof geworden in het menselijke engagement om de wereld van vandaag, hic et nunc, te veranderen. De strijd voor een paradijs op aarde. Wij zullen zijn strijd met anderen verder zetten. Onze innige deelneming aan zijn levenspartner Mieke, zijn familie en collega's.


Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken