Is de manier waarop de socialistische partij zich in de coalitieonderhandelingen te Antwerpen op een onwaarschijnlijke manier laat rollen een voorbode van wat de nieuwe SP ons te bieden heeft?

Men zou haast vergeten dat de SP op 8 oktober met 19.5 procent van de stemmen toch nog altijd uit de stembus kwam als de grootste partij van Antwerpen na het Vlaams Blok. In het scenario zoals bekend op 26 november zouden de liberalen liefst vier schepenzetels in de wacht slepen tegenover twee en de burgemeestersjerp voor de SP. Bij deze vier VLD-zetels is onder meer een schepen voor veiligheid (een uitholling van de positie van de burgemeester), een voor de haven en een voor financiën. De CVP zou drie schepenen krijgen, Agalev maar één, naast het OCMW-voorzitterschap. Tegelijk pakt ontslagnemend schepen van financiën Hugo Schiltz (VU) uit met een gat van 3,3 miljard in de stadskas en wordt eventuele steun van de hogere overheid in dit dossier verbonden met nieuwe “inspanningen” (lees “privatiseringen”) te Antwerpen, en stelt een studiebureau vast dat de Antwerpse stadsdiensten slecht werken.

Met een blauwe schepen op financiën, een rechtse meerderheid in het College en achttien Vlaams Blokkers in de gemeenteraad vormt dit het recept voor een uitermate antisociaal beleid in de komende zes jaar en een kletterende nederlaag voor de SP in 2006. “Onze” politieke vertegenwoordigers zijn erin geslaagd om zich de laatste troefkaarten uit de handen te laten slaan. Er moet dan ook zeer dringend syndicaal alarm geslagen worden in Antwerpen want het syndicale front is de enige kracht die momenteel in staat is weerwerk te geven aan een liberaal offensief in de maak. Tegelijk zullen de vakbonden (met de socialistische ACOD-LRB in een sleutelpositie) ook snel werk moeten maken van het vinden van bondgenoten buiten de syndicale beweging. De oproep tot kwijtschelding van de Antwerpse stadsschuld die tijdens de verkiezingen gelanceerd werd door SP/Vonk kandidaat Mischa Van herck en die heel wat steun en bijval kreeg, lijkt ons hierbij het beste uitgangspunt.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken