Geachte heer

Heel veel dank voor uw steuntje i.v.m. mijn reactie op de aankomst van de Amerikanen op het grondgebied van Sint-Niklaas. De eerlijkheid gebiedt mij ook te erkennen dat wij over de grond van de zaak in een moeilijk parket komen zodra er een VN resolutie zou opduiken. Het feit dat wij nu zelfs via de lokale politie hadden moeten meewerken is natuurlijk de druppel die voor mij de emmer deed overlopen. Bovendien was er ook de uiteraard niet houdbare geheimhouding over het hele gebeuren. Intussen ga ik alle democratische krachten steunen die proberen via de Vredesbeweging invloed uit te oefenen op de Amerikanen om alsnog een oorlog te vermijden.

Hartelijk,

Freddy Willockx

burgemeester

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken