De ABVV-ploeg van Crown Cork ligt aan de basis van verschillende strijdbewegingen in de Antwerpse regio in de laatste drie jaar - in 2005 tegen het Generatiepact en onlangs nog voor de verhoging van de koopkracht. Geen wonder dus dat de sociale verkiezingen in het bedrijf de rode ploeg heeft versterkt. In de ondernemingsraad haalde het ABVV drie zetels tegenover twee vroeger. Het ACV houdt het bij twee zitjes (drie). Voor het comité preventie haalde het ABVV ook drie zetels (twee voorheen) en valt het ACV terug op één zetel (tegenover twee vroeger). We vroegen aan Joppe Van Meervelde, ABVV-delegee, hoe dat gekomen is.

Vonk: Het ABVV heeft bij Crown Cork een goede score gehaald bij de sociale verkiezingen en is er op vooruit gegaan. Is dat toeval? Is dat te wijten aan de populariteit van sommige delegees of ligt de verklaring ergens anders?

Joppe: We hebben de laatste vier jaar, en eigenlijk daarvoor ook al, goed gewerkt. Veel informatie geven aan de mensen en hen zo goed mogelijk trachten bij te staan was voor ons een van de prioriteiten. Wat ook wel te vertellen valt over de afgelopen verkiezingen is dat we als groep hebben gewerkt. Als ABVV CROWN hebben we altijd getracht om naar buiten te komen als hechte groep met grote samenhang. We hebben steeds zoveel mogelijk militanten betrokken bij de werking alsook bij de acties van de laatste vier jaar, denk maar aan het

Generatiepact en heel het debat over de dalende koopkracht van de werkende klasse. Dit heeft geresulteerd in een écht groepsgevoel dat naar de rest van collega's bij Crown is doorgestraald, en dit is ook dikwijls teruggekomen van de mensen met opmerkingen als "jullie zijn een hechte groep die goed samenhangt".

Vonk: Hoe hebben jullie de campagne aangepakt? Wat zijn de bekommernissen in een bedrijf als Crown Cork?

Joppe: We zijn heel duidelijk geweest in onze campagne. We hebben niet uitgehaald naar het ACV. We hebben geen persoonlijke campagnes gevoerd voor bepaalde personen maar steeds voor de hele groep. We hebben ook gedurfd om te zeggen wat we de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd en daar konden we fier op zijn! We zijn ook creatief geweest door zelf vele affiches te maken waardoor we als ABVV CROWN een zeer persoonlijk accent konden leggen in onze campagne. Uiteraard zijn er nog wel enkele dingen die we hebben gebruikt in onze campagne maar we kunnen niet al onze geheimen prijs geven natuurlijk...

Vonk: Jullie hebben ook in het Antwerpse de aanzet gegeven tot spontane stakingen voor meer koopkracht. Heeft dit iets te maken met jullie succes?

Joppe: We kunnen niet wegcijferen dat we als ABVV CROWN mee de kar hebben getrokken in de aanloop naar de onderhandelingen en de mensen toch ook nog meer bewust gemaakt van de hele problematiek rond onze dalende koopkracht. Uiteraard hebben de meeste mensen bij Crown onze zeer actieve rol hierin opgemerkt, net als in de meeste andere metaalbedrijven uit het Antwerpse trouwens. We moeten anderzijds ook toegeven dat mensen het belangrijk vonden dat er een gemeenschappelijk vakbondsfront was tijdens de onderhandelingen. Dit neemt uiteraard niet weg dat we onze eigen accenten hebben gelegd.

Vonk: Hoe gaan jullie nu verder werken? Wat zijn jullie actiepunten voor de volgende maanden en jaren?

Joppe: Wij gaan zoals eerder gezegd de volgende vier jaar verder op hetzelfde elan. We realiseren ons ook wel dat het ACV op de loer zal liggen en elk minpunt zal uitvergroten tot een grote tekortkoming van het ABVV. Daar waar we onszelf nog kunnen verbeteren zullen we ook niet nalaten dit te doen en bovendien zullen we de mensen verder blijven informeren en helpen daar waar nodig. Ook samenwerking met het ACV blijft belangrijk maar nogmaals willen we benadrukken dat we onze eigen stempel zullen drukken. We zullen ook aandachtig moeten zijn voor de toekomst aangezien we een nieuwe plant manager in Deurne hebben, die uiteraard zijn eigen accenten in de onderneming zal willen leggen en het is voorlopig nog gissen naar zijn toekomstperspectieven.

Vonk: Brengen jullie als ABVV-ploeg ook meer maatschappelijke discussies op de vloer onder de mensen? Of beperk je het syndicale werk tot de bedrijfsproblemen?

Joppe: Uiteraard komen de bedrijfsproblemen en persoonlijke aangelegenheden van collega's op de eerste plaats. Daarvoor zijn we immers syndicalisten. Het is vandaag met de verrechtsing van de politiek en de maatschappij ook niet vanzelfsprekend om mensen te overtuigen van ons socialistisch gedachtegoed. Voor velen is socialisme verworden tot een vies woord. Althans, dat denken velen onder hen omdat dit zo wordt opgedrongen door bepaalde politieke partijen, en vergeet niet welke rol de media hierin speelt. Toch slagen

we er soms in om mensen via een omweg of via praktijkvoorbeelden te overtuigen. Als voorbeeld geef ik graag het belang van onze sociale zekerheid mee. Mensen willen dit soms verder privatiseren, maar als men dan de situatie in de USA of hun stijgende ziekenhuiskosten er naast legt, zijn velen al niet meer zo zeker van dat liberale, rechtse gedachtegoed. We hebben recent ook een blog (klik op www.abvv-crown.blogspot.com) opgestart waarop we in de toekomst naast bedrijfsinfo ook algemene informatie vanuit het ABVV of op maatschappelijk vlak willen meegeven. We willen dit stelselmatig opbouwen zodat we steeds kunnen inspelen op de vragen van onze collega's.

Vonk: ‘Syndicaal rood' doet het goed in jullie bedrijf. Kan je daar iets over leren voor 'Politiek rood', de SP.a in het bijzonder?

Joppe: Uiteraard kunnen we als syndicalisten de houding van de SP.a in het debat rond het Generatiepact niet goedkeuren. Dit heeft bij vele syndicalisten die ook bij de partij waren, kwaad bloed gezet en toch ook wel voor een bepaald vertrouwensverlies. Verlies van vertrouwen in de partij waarvan zij los wensen te functioneren maar met dezelfde gang wensen dat die socialistische partij de noden en bezorgdheden van de werkende klasse blijft verdedigen. Die noden worden maar al te dikwijls aangekaart door het ABVV. Laat ons

hopen dat de SP.a ernaar luistert. Vandaar dat we ook overtuigd zijn dat de tendens die er gekomen is met SP.a Rood onder impuls van Erik De Bruyn, zijn nut zal bewijzen in de toekomst. Laat het duidelijk zijn voor iedereen dat de SP.a opnieuw een partij moet zijn voor iedereen en van iedereen. We hopen dus ook dat het signaal van SP.a Rood wordt opgevolgd en ‘au serieux' wordt genomen!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken