“De RVA publiceerde zopas de werkloosheidscijfers voor het eerste kwartaal van 2012. De cijfers tonen aan dat de werkloosheid al voor het zevende kwartaal op rij afneemt.” (1)

Wij zouden het graag willen geloven, maar is het wel waar? De economie groeit nauwelijks of is in recessie. Bedrijven kondigen herstructureringen aan. En de werkloosheid zou dalen? Er is iets dat niet klopt.

De Waalse econoom en voorzitter van het Naamse OCMW, Pierre Defeyt, deed andere, betere berekeningen. Defeyt stelt vast dat de RVA enkel de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen telt. Wie niet wordt opgenomen in de statistieken van de RVA zijn de werklozen die van de OCMW’s afhangen, de niet uitkeringsgerechtigde werklozen, de werklozen ouder dan 50 jaar (die niet meer als werkzoekenden worden beschouwd), de jongeren in wachtstage, de economisch werklozen. Dat is veel volk. Dit is het geheim achter de grote verdwijntruc van de RVA.

Het aandeel van volledig uitkeringsgerechtigde werklozen daalt al een tijdje in verhouding met het totaal aantal werklozen. Steeds minder werklozen krijgen een uitkering, steeds meer werklozen raken aan de bedelstaf. De cijfers van het Planbureau en van Belgostat geven een beter beeld van de werkelijkheid. Niet alleen geven deze cijfers een beter beeld maar vooral geven ze het omgekeerde beeld van de evolutie van de werkloosheid!

Zo zijn er volgens deze cijfers vandaag 545.732 werklozen. De RVA telt er 416.145! Een klein verschil van 129.587 werklozen.

Volgens de RVA is het aantal werklozen gedaald met 7867 van maart 2011 tot maart 2012. Voor Belgostat, die alle groepen werklozen optelt, is het aantal werklozen gestegen over dezelfde periode met 7.373. Over één zaak is er toch wel een overeenkomst in de statistieken van Belgostat en deze van de RVA. In vier jaar tijd is het aantal werklozen gestegen. Belgostat telt er echter 40.000 meer werklozen dan de RVA (+49.654 tegenover + 9.739). De regering heeft nog een aantal troeven in de hand om te prutsen aan de statistieken. Het ABVV en het ACV berekenden dat tegen 2015 er op basis van de nieuwste maatregelen een bijkomende groep van 30.000 langdurige werklozen geen uitkering meer zullen krijgen. Ze verdwijnen dan ook uit de RVA-statistieken. Een opluchting voor de regering. Maar het drama voor duizenden gezinnen kan echter niet weggeprutst worden. Enkel gemeenschappelijke strijd tussen werklozen en werkenden kan hier iets aan verhelpen.


 

  1. 4 mei 2012

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken