We horen de dag van vandaag, niks anders meer dan... "goed bestuur, er moet een grondige staatshervorming komen, een aantal grotere bevoegdheden overhevelen naar de deelstaten, de problemen oplossen van de mensen."

Zeker wanneer men over "de problemen" van "de mensen" spreekt voelen we ons (als kleine man) aangesproken! Je zou er op den duur naar verlangen!

Verlangen naar dat goed bestuur, dat enkel mogelijk is door die grote staatshervorming.
Verlangen naar de overheveling van een aantal grotere bevoegdheden naar de deelstaten (Vlaanderen/Wallonië).
Verlangen dat dit zo snel mogelijk gebeurt, want dan pas zouden "de problemen" van "de mensen" snel opgelost worden.

MAAR!

Wie wordt er nu juist bedoeld met "de mensen"? Wat zijn "de problemen" van "de mensen"?

In Terzake van 15 juli 2008 wordt "het probleem" van "de mensen" duidelijk en in verstaanbare taal geformuleerd door N-VA kamerlid Jan Jambon. De oplossing van het probleem wordt door Servais Verherstraeten fractieleider kartel CD&V/N-VA in datzelfde programma al even helder uitgelegd.

Jan Jambon: "Wij hebben die staatshervorming nodig. Dit land heeft die staatshervorming nodig. Wij staan voor gigantische problemen inzake van de vergrijzing, die beginnen zich voor te doen vanaf 2011. Als we die problemen fundamenteel willen aanpakken, en dat zijn de echte problemen van de mensen..."

Servais Verherstraeten: "Maar wat fundamenteel is, én voor Vlamingen én voor Franstaligen, is dat je sociaal-economische hefbomen overhevelt zodat je eigenlijk maatwerk kan leveren. Voor de Vlamingen 'wat' langer aan de slag te kunnen houden, voor aan die fenomenale problematiek van jeugdwerkloosheid in Wallonië 'iets' te doen. En dat zijn sleutels waarmee je eigenlijk middelen kanvrijmaken voor een socialer beleid, voor belastingverlagingen."

Dat "het probleem van de mensen" gigantisch is bewijst de N-VA door de eis van de Vlaamse werkgevers voor een staatshervorming op hun site te zetten. In dit artikel zie je dat "de mensen" erop wijzen dat de vergrijzingsbom tikt.

Het is duidelijk wat de sleutel is om middelen vrij te maken!

De werknemers langer aan de slag houden en de vrijgemaakte middelen kunnen naar de Vlaamse patroons worden overgeheveld.

http://terzake.canvas.be/category/herbekijk/http://terzake.canvas.be/category/herbekijk/

http://www.n-va.be/verkiezingen/verkiezingsblikvanger/verkiezingsblikvanger_archief.asphttp://www.n-va.be/verkiezingen/verkiezingsblikvanger/verkiezingsblikvanger_archief.asp

syndicale delegaties Total en Evonik

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken