De socialistische bediendenvakbond BBTK-SETCa wordt verweten conservatief te zijn en tegendraads te handelen. Waarom? Ze hebben genoeg van loonmatiging. Jan Meeuwens is lid van het uitvoerend bureau van BBTK-SETCa Brussel-Halle-Vilvoorde en tevens voorzitter van SP.a Evere. Hij legt ons uit wat de rode bedienden beweegt.

Het BBTK-congres is achter de rug. Wat opviel bij dit congres is het standpunt van de bediendenvakbond over loonmatiging. Die wordt afgekeurd. Kan je hier iets meer over vertellen?

Een belangrijk segment van de bediendenvakbond roept dat "pay-day" is aangebroken. Anders gezegd: het wordt tijd dat het patronaat, ons als werknemersorganisaties, om het in patronale termen uit te drukken, onze beloofde "return on investment" bewijst. Concreet: waar blijven de beloofde jobs? Dit segment wil dat verdere patronale lastenverlagingen bevroren moeten worden tot ze hun nut hebben bewezen.

We hoorden ook stemmen in de BBTK die een einde willen stellen aan de vermindering van de patronale lasten die worden toegestaan door de regering in ruil voor tewerkstelling. Nochtans roept de eindresolutie nog steeds op tot nieuwe lastenverlaging maar enkel als ze expliciet worden gekoppeld aan tewerkstelling. Wat denk jij hiervan?

Waarom zwakt de eindresolutie dit standpunt af? We geven het niet graag toe als unitaire vakbond, maar onze Waalse afdelingen kiezen het zekere voor het onzekere. De economische situatie in Wallonië verplicht hen hiertoe, alle respect hiervoor. Tewerkstelling staat immers bovenaan de prioriteitenlijst van onze Waalse kameraden. Daarom tolereren ze patronale lastenverlaging mits een expliciete koppeling aan tewerkstelling.

De nieuwe voorzitter, Erwin Dedyn, dringt daarom aan op een consensus. Enkel Brussel-Halle-Viilvoorde stemt verdeeld. Een aantal kameraden vinden immers dat het welletjes is geweest en verwoorden dat ook via een vlammende tussenkomst van Karel Meganck (sector financiën). De oproep van de kersverse voorzitter haalt het echter, waardoor een aantal Brusselse kameraden, waaronder ondergetekende, zich bij deze stemming moeten neerleggen.

Ook bekritiseren jullie de recente verklaring tussen vakbondstop en patronaat over het concurrentievermogen. Deze zou een oproep tot loonmatiging uitademen? Is dat zo?

De Belgische economie doet het opnieuw beter. In deze context vermoeden wij, BBTK-SETCa, dat achter de gedrevenheid waarmee het patronaat het debat over het concurrentievermogen wil aanvatten binnen het volgend interprofessioneel overleg, vooral het plan schuilt om een algemene loonmatiging aan te praten aan de vakbondstop. Uiteraard om de winsten naar recordhoogtes te jagen. Opnieuw wordt hiermee een wetmatigheid van het kapitalisme in de verf gezet. Hoge winsten brengen het patronaat in een drieste roes, waarbinnen ze zich onverslaanbaar wanen en hun eisen tot absurde hoogtes durven aanscherpen.

In het najaar start dus het interprofessioneel overleg. BBTK-SETCa heeft ook zijn eisen klaar en wil andere accenten leggen. Volgende zaken zullen zeker aan bod komen: verbetering van de kwaliteit van het werk en de loopbaan, opleiding van de werknemers, koppeling sociale uitkeringen aan de welvaart, invoering van een echte Algemene Sociale Bijdrage, vrijwaring index en baremieke verhogingen, vrije onderhandelingen van sectoren en bedrijven.

Wij verzetten ons als bediendenvakbond om ons in te schrijven in een spiraal van loonmatiging. Sommigen zullen ons wellicht als tegendraads en zelfs conservatief omschrijven. Wij vertrouwen echter verder op ons syndicaal instinct, dat van BBTK-SETCa, ondertussen met onze 357.000 leden, de grootste centrale binnen het ABVV heeft gemaakt.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken