Wie had dat ooit gedacht? De kerstman en de kerstvrouw op de stoep van het Limburgse VOKA, een overkoepelende patroonsorganisatie, tezamen met zo’n honderd rode militanten met vlaggen. En dat op dit vroege tijdstip?

Bij nader inzien bleek het kerstkoppel echter niet op bezoek om de bazen een cadeautje te geven maar wel om hen terecht te wijzen wegens hun asociale gedrag. Ze hebben de laatste maanden immers zo’n buitengewone eisen op tafel gelegd dat de kerstman en kerstvrouw het nodig vonden om een protestactie van ABVV-Limburg gisteren te ondersteunen.

ABVV-Limburg wilde bij de hervatting van het interprofessionele sociale overleg de eisen van het ABVV kracht bij zetten. De asociale houding van het patronaat werd aangeklaagd en er werd concreet gesteld dat er wel degelijk ruimte is voor loonsverhogingen, dat er geen ruimte is voor bijkomende flexibiliteit en dat er niet geraakt wordt aan het brugpensioen. De voorzitter van VOKA-Limburg kwam de eisen in ontvangst nemen en werd onthaald op een strijdbaar gejoel. Het Limburgs patronaat kreeg ook een stapel lege dozen cadeau, symbool voor wat ze de Belgische arbeiders en bedienden onder hun kerstboom wensen.

De actie vormde een aanloop naar de interprofessionele manifestatie van volgende week dinsdag in Brussel. Samen met de andere acties is dit een goeie aanzet om te tonen dat het ons menens is.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken