HMS Tyne en HMS Severn, twee schepen van de Royal Navy, worden omstreeks 28 november verwacht in de haven van Antwerpen. Voor alle duidelijkheid: deze schepen maken geen deel uit van de Britse 'Telic' task force voor Irak. Maar het zijn en blijven natuurlijk wel Britse oorlogsschepen!

De Tyne en de Severn zijn patrouillevaartuigen die worden ingezet 'voor de bescherming van vissersvaartuigen'. En dus ook tegen de vissersschepen van andere landen in de kapitalistische strijd om de laatste scholen vis in onze leeggeplunderde zeeën en oceanen.

Wat de twee schepen voorts ook nog op een perverse manier bijzonder maakt is dat ze in feite niet eens eigendom zijn van de Britse marine, maar van de privé-firma die ze gebouwd heeft (Vosper Thornycroft's in Woolston). VT least deze schepen voor vijf jaar en voor veel geld aan de Navy. Het is voor de eerste keer dat deze leasingformule wordt toegepast. De uitbesteding en privatisering dringt in het Verenigd Koninkrijk dus nu ook al door tot in de regionen van Defensie.

Het Antwerps Oorlogscomité (AAOC) zal zich blijven verzetten tegen het feit dat de haven van Antwerpen veelvuldig wordt gebruikt door de Amerikaanse en Britse oorlogsvloten. Ook al varen deze schepen niet direct vanuit of naar de oorlogszone. Vonk ondersteunt dit verzet door zoveel mogelijk militaire scheepsbewegingen in Antwerpen in de openbaarheid te brengen.

Het AAOC van haar kant zal op maandag 15 december op de Grote Markt in Antwerpen opnieuw actie voeren tegen het gebruik van onze haven door imperialistische oorlogsvloten!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken