NMBS

Op de vooravond van de staking is het traditiegetrouw verzamelen geblazen aan het piket van het spoor in Antwerpen Berchem: vanaf 21u30 wapperen er rode en groene vlaggen broederlijk naast elkaar.

Rudi, verantwoordelijke van ACOD-Spoor verwoordt het als volgt “Er is géén sprake van een generatiekloof bij het Spoor: voor de ouderen weegt de verhoging van de pensioenleeftijd het zwaarste door, de jongeren kijken aan tegen een tewerkstelling in onregelmatige diensten, ook zij kunnen dit geen 40 jaar volhouden. De media-campagne tegen de vakbonden is ongehoord: volgens hen is de voorbije staking van 22 december mislukt, terwijl wij dat op het terrein helemaal anders hebben ervaren! De regering pleegt contractbreuk, wij hebben toch het recht om ons te verdedigen? De actie is zeker geslaagd te noemen, nu is het aan de onderhandelaars. Wij hopen dat de regering inziet dat het niet alleen van onze kant kan komen: het kapitaal moet ook inleveren!“

Delhaize

Aan het piket van Delhaize Wilrijk worden we enthousiast begroet door de hoofddelegée Diane van het ABVV: de grote Delhaize-vestigingen in het Antwerpse liggen allemaal plat. “Niet alleen de uitholling van het tijdskrediet en de verhoging van de pensioenleeftijd zit onze mensen hoog, nu gaan ze misschien ook nog een indexsprong doorvoeren: ze komen het steeds bij ons halen, wij betalen altijd het gelag! Wij zijn het beu! In de media komt de essentie van de staking nooit aan bod, alleen de hoger opgeleiden krijgen een stem. Ik hoop dat het overleg terug opgestart wordt, dat we druk kunnen uitoefenen op de PS en de sp.a. Indien de regering niet verandert, dan moeten we blijven strijden, er zit niets anders op! Wij moeten reageren anders wordt het nog erger”.

Speed-Colli

Het is bitter koud aan het piket van Speed-Colli waar de syndicale delegatie verzamelt rond een geïmproviseerd kampvuur. “Den John” staat ons te woord: “Hier is nog geen 25% aan het werk, het is zeker een geslaagde actie! We kunnen ook niet anders: er is nog verdere actie nodig. Het beste zou zijn de sleutelsectoren plat te leggen, zoals het transport bijvoorbeeld, ze moeten voelen dat we het menen. Het grootkapitaal moet aangepakt worden. Wanneer wij met zijn allen minder verdienen, dan kunnen wij minder uitgeven, dan valt de economie helemaal stil! Het heeft zo lang geduurd voor er een regering is, maar toch hebben ze niet veel tijd nodig gehad om al deze maatregelen tegen ons in te voeren. De fiscale wetgeving daarentegen, die wordt niet uitgevoerd: de grote bedrijven, die betalen helemaal geen belastingen, een schande is het!”

Coca-Cola

De Coca-Cola vestiging in het Wilrijkse industrieterrein is potdicht. Ronald, verantwoordelijke ABVV zegt het zo: “We staken hier in gemeenschappelijk vakbondsfront. Ze halen het altijd bij ons, de rijkste bedrijven betalen amper 6% belastingen, wij als arbeiders meer dan 25%! De verhoging van het brugpensioen, de beperking van het tijdskrediet, nu ook nog de indexsprong: genoeg is genoeg! De regering kiest de kant van de rijken, de werkmensen moeten weer voor alles opdraaien. De banken hebben nochtans de crisis veroorzaakt, maar daar hoor je niemand meer over. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Ik denk dat velen het nu nog niet voelen, dat het binnen een paar maanden nog erger zal zijn, we gaan de weg op van Griekenland!”

Atlas Copco

Atlas Copco is na de sluiting van Opel het grootste bedrijf van de metaalsector in het Antwerpse. Ook hier ligt alles plat. Sacha, hoofddelegé ABVV, staat ons te woord: “De staking is een groot succes. De verhoging van het brugpensioen en de aanpassing van het tijdskrediet hebben de mensen in actie gekregen: niemand houdt dit soort werk vol tot zijn 65e! Het gaat niet over een generatiekloof, zoals in de pers beweerd wordt, maar over een kloof tussen de beroepen: de arbeiders tegenover de veelverdieners! Na vandaag moeten we terug naar de onderhandelingstafel, we moeten iets uit de brand slepen: uitzonderingen bekomen voor de zware beroepen of minder lang werken. Het is altijd op de kap van de werkmensen en die zijn dat méér dan beu! Ik hoop dat de linkse krachten in de regering en dan vooral de PS het verschil kunnen maken. We zijn ook de arrogantie van het VBO beu, het lef van Bart De Wever wanneer hij aankondigt dat al de voorgestelde maatregelen nog niet ver genoeg gaan! Ik hou mijn hart vast wanneer die ooit aan de macht komt!”

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken