In een vorig nummer hadden wij reeds een interview met een ABVV delegee van Delhaize, onder meer over het voorstel van de directie om het openingsuur te vervroegen naar 8.30u. Ondertussen zijn de vakbonden erin geslaagd dit tegen te houden. Reden genoeg voor een nieuw interviewtje dachten we.

Hoe is het afgelopen met de onderhandelingen over het vroeger beginnen bij Delhaize?

Eind januari is de interzetel van de gewesten samen gekomen. Ieder van de zeventien gewesten kreeg één stem. Negen gewesten stemden tegen het voorstel om het openingsuur op 8u30 te brengen. Slechts achts stemden voor. Uiteindelijk heeft de stem van het Brussels Gewest doorgewogen. Brussel stemde tegen, hoewel daar reeds winkels waren die om 8u30 de deuren openden. De vroegere openingsuren bij Delahaize zijn dus voorlopig afgeblazen.

Voorlopig?

Momenteel zijn er onderhandelingen in de sectoren bezig. Wanneer deze afgelopen zijn komen er opnieuw bedrijfsonderhandelingen. De vroegere openingsuren zullen terug op de agenda komen te staan. Er zal opnieuw gestemd moeten worden. Het patronaat is vastberaden dit erdoor te drukken en blijft het naar voor brengen tot het zijn zin krijgt.

Waarover gaan de sectoriële onderhandelingen?

De BBTK vraagt een 34-urenweek van vier dagen. Momenteel werkt het voltijds personeel 36 uren op vier en een halve dagen. Per dag werken we acht uur. ‘s Middags is er een pauze van een uur. Per vier uur werken is er een pauze van vijftien minuten voorzien, betaald door de baas. De sectoriële onderhandelingen zitten nu wel in het slop.

Hoe komt dat?

Vooral Valceroi, directielid van Delhaize, wil niet toegevn. Maar om niet onbuigzaam over te komen willen ze wel de 34-urenweek invoeren. Op één week tijd zijn er namelijk acht keer vijftien minuten betaalde pauze. Dit is samen twee uur. De bazen stellen voor om deze pauzes niet langer te betalen. Zo komt er ook een 34-urenweek die ze met alle plezier willen geven. Op 11 maart is er een verzoeningsbijeenkomst. De vakbond heeft gedreigd met een staking als er geen eerlijke onderhandelingen kunnen plaatsvinden.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken