De regeringen van het internationaal antiterroristisch bondgenootschap maken nu gebruik van de vrees voor nieuwe aanslagen om maatregelen door te voeren die onze democratische rechten en vrijheden beperken. In naam van een efficiëntere bestrijding van het terrorisme plant de Belgische regering de oprichting van een Federale Directie voor de Openbare Veiligheid.

Het wordt een nieuw coördinatiecentrum tussen de verschillende politieveiligheidsdiensten en de Vreemdelingendienst. Tijdens de parlementaire kamercommissie waar dit wetsontwerp door Minister Duquesne uit de doeken werd gedaan viel het op dat niet alleen de terreurorganisaties het doelwit zijn maar "al diegenen die een dreiging vormen voor de openbare orde".

De vorige regering had al gepoogd in naam van de strijd tegen "criminele organisaties" het sociaal verzet dat buiten de aanvaardbare oevers treedt van het Belgisch overlegmodel in de misdadige hoek te duwen. Dit waren dan bijvoorbeeld sommige vakbondsacties, de activiteiten van witte comités enzovoort.

In de VS werden onlangs ook de antiterroristische wetgeving gebruikt om de vakbondsactivisten in de staat van Oregon te bespioneren. In de Amerikaanse havens zijn de vakbondsmilitanten nu opnieuw een "veiligheidsrisico" die op een zwarte lijst hoeven geplaatst te worden. Tijdens de Koude Oorlog gaf de grote baas van General Electric grif toe dat de betekenis van de strijd tegen het internationaal communisme in eigen land de strijd tegen de vakbeweging was.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken