Op dinsdag 22 oktober zorgde een ontploffing voor grote commotie in het Luikse. De staalarbeiders van Cockerill verloren twee werkmakkers in een dodelijk ongeval en 26 anderen werden verwond. Sommigen zijn er zwaar aan toe.

Onmiddellijk reageerden de arbeiders met van generatie tot generatie overgebrachte concrete solidariteitsbetuigingen. De gevoelens in en rond de fabriek zwalpen tussen diepe ongerustheid en stille woede. De komst van talrijke ambulances wijst op onheil. Het is een publiek geheim dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met de veiligheid bij Cockerill. Ondanks alle plechtige verklaringen van de directie over het belang van de veiligheid in het bedrijf weten de staalarbeiders uit bittere ervaring dat hun arbeidsvoorwaarden er net zoals de veiligheidsomstandigheden op achteruit boeren. Het is duidelijk: winst en enkel maar winst krijgt voorrang bij de directie van Cockerill Sambre, net zoals bij andere directies trouwens. Als de winst verwezenlijkt is dan blijft er misschien nog tijd en aandacht over voor de veiligheid van de arbeiders of… voor een nog grotere maximalisatie van de winst.

De massale afslankingen en de toepassing van het herstructureringsplan, Delta genaamd, liggen aan de basis van dit ongeval. Interimarbeid en onderaanneming is veralgemeend in het bedrijf. In 2001 waren er al 274 arbeidsongevallen bij Cockerill (zonder rekening te houden met de ongevallen van interimarbeiders of bij onderaannemers). Jongeren worden zonder de nodige opleiding de werkvloer opgestuurd. Er wordt in die omstandigheden niet meer omgekeken naar de veiligheidsvoorschriften. Als de machines koste wat het kost moeten opbrengen, zouden ze er beter in investeren. Sinds meer dan twee jaar vragen de arbeiders dat de beloofde investeringen er komen. Maar in de staalnijverheid is men zulke beloftes gewoon. Duferco in Waals Brabant is zo een mooi voorbeeld van beloftes die niet worden ingelost.

Het alibi van het patronaat is oeroud en oervervelend: de concurrentie, de moeilijke conjunctuur, de prijs van het staal enzovoort. Ondertussen worden de arbeiders verder geslachtofferd op het altaar van het kapitaal. De krokodillentranen van de directie doen hier niet ter zake. Het winstbejag zal de veiligheid in de hoek blijven duwen. Dat is onaanvaardbaar!

De staking moet opnieuw in het centrum komen van de syndicale strategie. De houding van de vakbondsverantwoordelijken bij Cockerill is veel te zacht. Het was alsof ze bijna begrip hadden voor de moeilijkheden van de directie. Nee, de arbeiders hebben vakbondsmensen nodig die ontoegeeflijk zijn rond het dossier van de veiligheid. Ons motto is: veiligheid voor alles, de beloofde investeringen moeten er integraal komen, we eisen niets minder dan betere werkomstandigheden, betere lonen en echte arbeidscontracten. Interimarbeid moet geweerd worden! Hier kan men niet meer om heen.

De arbeiders doen er beter aan zich niet in slaap te laten wiegen door allerlei onderzoeken, die als enige doel hebben de verantwoordelijkheid van de directie te verbergen. De beste experts van de fabriek zijn de staalarbeiders zelf. De eisen die gesteld moeten worden zijn duidelijk en nauwkeurig. Hier moet niet lang over gepalaverd worden. Op hetzelfde ogenblik dat u dit artikel leest zijn honderden arbeiders blootgesteld aan gelijkaardige risico’s als hun kameraden die zijn omgekomen in de ontploffing.

Deze eisen kunnen ook niet beperkt worden tot de staalnijverheid. In alle industrieën proberen de patroons te knagen aan de toepassing van de veiligheidsvoorschriften ten voordele van hun winstmarges. De privatisering van de openbare diensten gaat daarom ook gepaard met een verhoging van de dodelijke ongevallen (men denke aan de Britse Spoorwegen). De eenheid van de arbeiders en de bedienden rond deze eisen moet het patronaat terugdringen in haar offensief.

De integrale toepassing van de veiligheidseisen moet gepaard gaan met de afschaffing van de interimarbeid, met de aanwerving van voldoende personeel, de begeleiding van jonge arbeiders door ervaren arbeiders en voldoende investeringen in het onderhoud en de modernisering van de machines.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken